Skip to Content

<

Sic transit gloria mundi ...

A cache by vasco01 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/20/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Skrytka multi z etapami posrednimi na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
[EN] The multi-cache with stages at Rakowicki Cemetery in Cracow.

[PL]
Cmentarz Rakowicki zalozony zostal jako glówna nekropolia Krakowa, zastepujaca sródmiejskie cmentarze przykoscielne, których zagrozenie epidemiologiczne dostrzegla nauka epoki Oswiecenia. Powstal z dala od ówczesnych granic miasta, funkcjonowal od stycznia 1803 r. Najstarsza jego czesc otrzymala charakterystyczny plan nawiazujacy do bramy – symbolu przejscia z doczesnosci do wiecznosci. Wartosciom historycznym nekropolii towarzyszy fakt, iz jest ona przejrzystym swiadectwem polskich losów na przestrzeni ubieglych 200 lat, a zarazem zabytkowym zalozeniem parkowym o cennym drzewostanie oraz znakomitych dzielach malej architektury, rzezbiarstwa i rzemiosla artystycznego.

E T A P 1. – wspólrzedne N 50 04.430 E 19 57.258
Kaplica p.w. Zmartwychwstania Chrystusa Króla (patrz : galeria, fot. 1 i 2) wzniesiona i uposazona w latach 1861-1862 przez malzenstwo zamoznych bankierów – Ludwika i Anne Helclów, równiez fundatorów Szpitala dla Dzieci i olbrzymiego, sluzacego miastu do dzis, Domu dla Ubogich i Starców. W kryptach kaplicy grobowiec fundatorów i ich rodziny.

Policz, ile jest liter w pierwszym slowie lacinskiej inskrypcji umieszczonej nad wejsciem do kaplicy i te liczbe oznacz jako A. Nastepnie policz liczbe liter w ostatnim slowie inskrypcji i te liczbe oznacz jako B.

Z tylu za kaplica obejrzyj Pomnik Ofiar Komunizmu (takze Krzyz Katynski), poczatkowo symboliczne miejsce upamietnienia milionów ofiar rezimu - lagrów, zsylek na Syberie, wiezien i egzekucji. Miejsce spontanicznie objawianej od 1981 r. pamieci, w 55. rocznice zbrodni katynskiej (1995 r.) otrzymalo pomnik autorstwa Stefana Dousy.

E T A P 2. - wspólrzedne N 50 04.472 E 19 57.154
Józef Dietl (patrz : galeria, fot. 3), lekarz, profesor medycyny wewnetrznej UJ, dziekan i rektor uczelni. Znawca problematyki balneologicznej, zasluzony dla rozwoju polskich uzdrowisk. Pierwszy prezydent Krakowa (1866-1874) w dobie autonomii, dzialal na rzecz unowoczesnienia miasta.

Znajdz tablice Jadwigi Dietlówny i trzecia cyfre w jej dacie smierci. Oznacz ja jako C.

E T A P 3. - wspólrzedne N 50 04.478 E 19 57.105
Jan Matejko (patrz : galeria, fot. 4), malarz. Wybitny przedstawiciel historyzmu, twórca monumentalnych, wielopostaciowych kompozycji przedstawiajacych kluczowe wydarzenia z dziejów Polski, które na dlugo ukierunkowaly myslenie historyczne Polaków, budzac patriotyzm i wiare w odzyskanie niepodleglosci. Zyl w latach 1838-1893.

Znajdz tablice Jerzego Matejki, wnuka Jana. Cyfre miesiaca jego urodzenia oznacz jako D.

E T A P 4. - wspólrzedne N 50 04.520 E 19 56.968
Helena Modrzejewska (Modjeska) – (patrz : galeria, fot. 5 i 6), wielka XIX-wieczna polska aktorka specjalizujaca sie w rolach szekspirowskich i tragicznych.
Matka znanego polsko-amerykanskiego inzyniera Rudolfa Modrzejewskieg (Ralph Modjeski) – cywilnego konstruktora mostów.
Urodzona w Krakowie w 1840 r. jako Jadwiga Benda, ochrzczona jako Helena Opid pod nazwiskiem ojca chrzestnego. Zmarla w 1909 r. w Newport Beach, Kalifornia.
Kariere rozpoczela w 1861 r. W lipcu 1876 r. po spedzeniu ponad dekady jako czolowa artystka polskich teatrów we Lwowie, Krakowie i Warszawie, z przyczyn zarówno osobistych, jak i politycznych, wyemigrowala do USA. Razem z drugim mezem Karolem Chlapowskim (znanym w USA pod mianem „Hrabia Bozenta”) nabyla rancho w poblizu Anaheim w Kalifornii.
Tam ponownie debiutowala 20 sierpnia 1877 r. na deskach „California Theatre” w San Francisco. Jej glówne role tragiczne to Ofelia, Julia i Desdemona (Szekspir), Nora (Ibsen), Maria Stuart (Schiller) i inne w sztukach V. Hugo i J. Slowackiego.
Imie Heleny Modrzejewskiej nosi Narodowy Teatr „Stary” w Krakowie – scena, której poczatki siegaja koncowych lat XVIII wieku.

Znajdz tablice Karola Bodzenty-Chlapowskiego, pochowanego z Modrzejewska. Trzecia cyfre w dacie jego smierci oznacz jako E.

S K R Y T K A
F I N A L O W A
ukryta pod wspólrzednymi :
N 50 04.AAB ; E 19 57.CDE

Cmentarz dostepny wylacznie w ciagu dnia. Pojemnik zawiera dziennik + kilka drobnych przedmiotów (na wymiane). Przynies wlasny olówek !

[EN]
Rakowicki Cemetery was founded as the main Cracow’s necropolis replacing several churchyards from the centre of the city that became a serious epidemiological threat which was recognized by the science of the Enlightenment. Cemetery was opened far from the city borders of that time and has functioned since January 1803. Not only is the Rakowice necropolis a testimony to Polish history of the previous 200 years, which makes it a place of a great historical value, but also an example of a historic garden cemetery with valuable stand and outstanding examples of small architecture, sculpture and craftsmanship.

S T A G E 1. - coordinates N 50 04.430 E 19 57.258
The Chapel of the Resurrection of Christ the King (see : gallery, pics 1 and 2), erected and equipped in 1861-1862 by a wealthy couple of bankers Ludwik and Anna Helcel, also founders of the house for poor and elderly people which is still serving the city. Tombs of the Helcels’ family are placed in the crypts under the chapel.

Count how many letters are in the first word of Latin inscription above the gate of the chapel and call it A. Then count how many letters are in the last word of the same inscription and call it B.

Behind the chapel see The Memorial of the Victims of Communism (also Katyn Cross), initially a symbolic place of victims of the regime – Siberian Lagers, exile, prisons, executions. In 1995 the place where the memory of those events has been spontaneously manifested since 1981 received a memorial by Stefan Dousa.

S T A G E 2 - coordinates N 50 04.472 E 19 57.154
Józef Dietl (see : gallery, pic 3), doctor, professor of the Internal Medicine at Jagiellonian University and his rector. The first president of Cracow (1866-1874) in the times of the autonomy, worked for the modernization of the city.

Find the plaque of Jadwiga Dietlówna and the third digit of the year of her death. Call it C.

S T A G E 3 - coordinates N 50 04.478 E 19 57.105
Jan Matejko (see : gallery, pic 4), painter, eminent representative of historicism in art, author of the compositions presenting key events from the history of Poland which for many years shaped the way Poles thought about their history. He lived 1838-1893.

Find the plaque of Jerzy Matejko (Jan’s grandson) and the number of the month in his birthdate. Call it D.

S T A G E 4 - coordinates N 50 04.520 E 19 56.968
Helena Modjeska (Modrzejewska) – (see : gallery, pics 5 and 6), great Polish actress of XIX century, who specialized in Shakespearean and tragic roles. Mother of well-known Polish-American bridge engineer Ralph Modjeski.
Born 1840 in Cracow (Lesser Poland) as Jadwiga Benda, later baptized Helena Opid, being given her godfather’s surname. Died 1909 in Newport Beach (CA), USA.
Her career started 1861. In July 1876, after spending more then a decade as the reigning diva of Polish national theater (in Lvov, Cracow and Warsaw), for reasons both personal and political, Modjeska and her second husband Karol Chlapowski (in US called “Count Bozenta”) chose to emigrate to USA. Then they purchased a ranch near Anaheim (CA).
On August 20, 1877 Modjeska debuted at the California Theatre in San Francisco. Chief tragic roles : Ophelia, Juliet, Desdemona (Shakespeare’s), Nora (Ibsen’s), Maria Stuart (Schiller’s) and in plays of Victor Hugo and Juliusz Slowacki.
National “Old Theatre” named Helena Modjeska in Cracow is one of the oldest in Poland – since last years of XVIII century.

Find the plaque of Karol Bodzenta-Chlapowski and the third digit of the year of his death. Call it E.

T H E
F I N A L
C A C H E
is hidden at the coordinates :
N 50 04.AAB ; E 19 57.CDE

Terrain of cemetery accessible during the daylight-time only. Inside : logbook + some items (for exchange). Bring your own pencil !

Additional Hints (Decrypt)

[PL] : cavnx ; [EN] : fant

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

331 Logged Visits

Found it 280     Didn't find it 5     Write note 24     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 13     

View Logbook | View the Image Gallery of 60 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.