Skip to content

SPORE52 - Hrad Zbraslav Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prijmete pozvánku na procházku krásnou prírodou údolí Bílého potoka, do míst, kde stával hrad Zbraslav.

Pudorys hradu
CS:

Hrad Zbraslav

Hrad se rozkládal na ostrohu nad tokem Bílého potoka. Byl založen ve 13. Století, jako sídlo moravského šlechtice Gerharda ze Zbraslavi.  Hrad zanikl patrne již ve 14 století. Podle reliéfu hradu lze usuzovat, že hrad byl dvojdílný, zdený. Tvorilo ho predhradí a jádro, které obtácel príkop a val. Z puvodního hradu se dochovaly hluboké príkopy, valy, zbytky základu a také zakopaný poklad, který ceká na Vás.

Gerhard zastával významné úrady na dvore krále Václava I. Mel pet detí - ctyri syny a jednu dceru. Jeho syn Kuna ze Zbraslavi a z Kunštátu se stal zakladatelem vetve pánu z Kunštátu. Jeho vnuk Gerhard ze Zbraslavi a Obran byl zakladatelem pánu z Obran.

Ke keši

Keš se nachází v predhradí na vyvýšeném míste mezi tremi jedlemi. K otevrení použijte mozek nebo hint, pri odchodu zkontrolujte, že schránka je zavrená.

Dobova napodobenina
EN:

The Zbraslav Castle

The castle was situated on a promontory above the flow of White Creek. It was founded in the 13th Century, as the seat of the Moravian nobles Gerhard Zbraslav. The castle seems to have disappeared in the 14th century.

The Castle was bipartite, brick. The Castle was formed by the forecastle and the core, and it was rounded by a moat and a rampart. The original castle has been preserved by deep moats, the ramparts and the ruins of the foundations.

Gerhard from Zbraslav held the important offices at the court of King Wenceslas I. He had five children - four sons and one daughter. His son, Kun from Zbraslav and Kunštát became the founder of the Lords from Kunštát. His grandson of Gerhard from Zbraslav and Obrany became the founder of the Lords from Obrany.

About the cache

Cache is located in the forecastle between three fir trees. To open the cache, use your brain or use available hint; check the box is closed at leaving.

SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

Additional Hints (Decrypt)

PF: I mrzv, bqxybcvg
RA: Va gur tebhaq, gnxr vg bss

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)