Skip to content

<

Pahorek Pecka

A cache by maarioo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/20/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pahorek Pecka

Jedná se o významný geologický profil dokumentující vývoj celé pražské prvohorní pánve ve spodní části dobrotivského souvrství (ordovik). Ve skalním profilu odkrytém před lety při stavbě železniční vlečky do „Císařského mlýna“ (směrem k železničnímu nádraží Praha – Bubeneč) je zachycen geologický profil spodní části dobrotivského souvrství. Pahorek Pecka odolal vltavské erozi, neboť jím probíhá pruh skaleckých křemenců. Pouze na lokalitě Pecka je uvnitř skaleckých křemenců vyvinutá více než 10 m mocná vrstva břidlic, která v této části pánve dokumentuje místní prohloubení dna doložené přerušením usazování písků a jílů.

Podmínky uznání logu:

1) Odpovědi na následující otázky mi posílejte přes profil:

• Kdy byl pahorek Pecka vyhlášen za rezervaci?

• Jak se jmenuje teplomilná bylina, která se vyskytuje na pahorku?

• Na jakou světovou stranu jsou vrstvy skloněny?

• Jak silné je první souvrství břidlic v centimetrech? Měření proveď na první vizualne oddelenem souvrstvi, která se nachází 5m severně od informační cedule.

2) Nepovinný úkol:

• Registrační čísla dvou stožárů veřejného osvětlení.

• K logu priložte fotografii Vás (či Vaší GPSky) u odhaleného profilu.

Nečekejte na schválení vašich odpovědí. Můžete poslat odpovědi a hned logovat. V případě špatné odpovědi budete kontaktováni.

It is very significant geological profile which noted process of whole “Prague´s palaeozoic basin” in lower part of “Dobrotivske” stratum (Ordovic). You can find geological profil of bottom part of “Dobrotivske” stratum in the uncovering which was discovered some years ago during the building of railway leading to “Cisarsky Mlyn” (in the direction to Praha - Bubenec railway station). The erosion did not influenced the hillock Pecka because of strip of “Skalecký” silica in it. Typical only for this location (hillock Pecka) is stratum of shale more than 10 m huge inside of the “Skalecký” silica stratum. This stratum of shale shows local deepening of base. It is proofed by interruption in sedimentation of sand and clay.

To accept your log, you have to:

1) send me email with answers (via GC-profil) to following questions:

• When the hillock Pecka was proclaimed as nature reserve?

• What is the name of the thermophilic herb growing on the hillock Pecka?

• To which world side the lays incline?

• How strong is the first layer of shale in centimeters? Measurements shall be made on the first layer, which is located 5 m north of the informational signs.

2) optional task:

• Reg. nr. of two close poles of public lighting

• Attach your photo (or your gps) with uncovered profile

Send answers to my email and log directly. Do not wait for acceptance of your answers. If they are wrong I will contact you.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.