Skip to Content

This cache has been archived.

Hudy1969: Moc mě to mrzí, ale už není tolik času se starat o krabičky. Ve městě je to vždycky problém.

More
<

Desta

A cache by Hudy1969 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/08/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

!!!! POZOR !!!!
VRACEJTE TAM KDE JSTE VZALI, NEBO TAK ABY NEBYLA VIDĚT AŽ Z PROTILEHLÉ ČERPACÍ STANICE

ZAPISUJTE SE DO LOGBOOKU,KDO TAM NEBUDE TOHO MAŽU.
ZJISTIL JSEM ŽE VE ZTRACENÉ KRABIČCE CHYBĚLY ZÁPISY,NĚKTERÉ JSEM KONTAKTOVAL A NEJSPÍŠ KEŠ NAVŠTÍVILI ALE NĚKTEŘÍ SE ANI NESNAŽILI ODPOVĚDĚT.


Souřadnice vás zavedou k další továrně s dlouholetou tradicí, bohužel ale již zavřené.
The coordinates will lead you to the fabric with a very long tradition, Unfortunately the fabric is now closed.

Predstavení firmy

Legendární vysokozdvižný vozík Desta se zacal vyrábet v Decíne po válce a jeho sláva pretrvala pul století, jenže roku 2001 svetove proslulý podnik Desta zkrachoval.

Slovo „desta“ však dál prežívá jako bežné lidové pojmenování vysokozdvižných vozíku. Na streše opuštené tovární haly v Decíne bývala jako memento obrovská krychle s cerným nápisem Desta a tradicním logem se dvema šipkami. Stejnou znacku bylo možné videt v roce 2003 pri válecných operacích v Iráku na terénních vysokozdvižkách madarské armády. Je registrována ve 49 zemích sveta a její historie se zmíneným rokem 2001 rozhodne neuzavrela.
Pocátky Desty historici spojují s rokem 1910, kdy v Decíne založil filiálku berlínský podnikatel Karl Bergmann a vyrábel zde elektromotory a transformátory. Hlavní výrobní halu pak nechal postavit v roce 1928 František Križík, který podnik koupil a do výroby zavedl velké elektromotory pro tramvaje. V roce 1933 se podnik dostal do rukou firmy AEG Berlin, která rozšírila sortiment o domácí elektrospotrebice. Elektrické sporáky za války musely ustoupit protiletadlovým svetlometum a soucástkám k torpédum a raketám.
Po osvobození a znárodnování se dlouho hledal výrobní program. Nakonec zvítezila tradice elektromotoru, na ni podnik navázal výrobou plošinových bateriových vozíku a odtud už bylo blízko k první vysokozdvižce. Prototyp predvedli konstruktéri v roce 1948 tak, že jím zvedli tehdy nejmodernejší osobní vuz Tatra – Tatraplán.
V roce 1963 už z výrobní linky sjíždí vozík s jubilejním poradovým císlem 25 tisíc. Tehdy do vedení firmy nastupuje mladý reditel Miroslav Grégr, který o tricet let pozdeji bude ministrem prumyslu v Zemanove vláde. Z príkazu strany a vlády musel zrušit rozvíjející se výrobu bateriových vozíku, protože RVHP rozhodla, že dál je bude vyrábet jen bulharský Balkancar. Grégrovi se ale podarilo najít rešení, které nakonec prineslo firme nejvetší slávu - vysokozdvižné vozíky se spalovacími motory.
Nové výrobky na sebe upozornily originálne – v roce 1966 se prototyp terénního vozíku vyškrábal na vrchol Snežky. Záhy získal i zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu. V roce 1967 firma prijala zkratkové jméno Desta a do znaku si dala otisk pneumatiky úspešného vozíku. Desta se dokonce dockala 4 nových filiálek a také pomníku. Pred decínským závodem a na rumburském námestí cnely rezavející vysokozdvižky, podobne jako tanky osvoboditelu na vysokém kamenném podstavci ješte na konci devadesátých let. Vozíky se po stovkách vyvážely do zemí ctyr kontinentu.
Ale podruhé se zázrak nekonal… Technicky Desta rychle zaostávala za západní konkurencí a v dobe listopadového prevratu už byla její sláva dosti omšelá. Mel opet pomoci osvedcený Grégr. Výsledek? Desta utopila ctyri miliony dolaru ve velkorysém a zároven naivním plánu založit v Cíne spolecný podnik Hunan-Desta a podnik zkrachoval. Výrobu vozíku prevzala firma CZ ve Strakonicích. Úrad prumyslového vlastnictví zaradil znacku mezi proslulé a byl o ni velký zájem. Kdo by ji získal, mel šanci ovládat velmi lukrativní servis vozíku. Firma CZ ale nechtela ochrannou známku správci zkrachovalé Desty vydat a následný soud vyhrála. V roce 2005 se ve Strakonicích vyrobilo okolo 400 vozíku se znackou Desta. Se severem už nemají nic spolecného…

Company presentation

The legendary forklift Desta began to produce in Decin after the war and its glory persisted half a century, but at 2001 the world known company Desta bankrupt.

The word desta was also like a ordinary folk label of forklift. On the roof of the abandoned factory hall in Decin there is huge cube with the black name Desta like a memento with the traditional logo and two arrows. The same mark we could see in 2003 at war operation in Iraq on the forkfilt of hungary army. It is register in 49 countries all over the world and its history was not close with the year 2001.
The historians said that the beginnings of the Desta company started in 1910, when Karl Bergmann the Berlin business man established the subsidiary in Decin. He made the electromotors and transformers here. František Križík constructed the main production hall after in 1928. He bought the company and also he started to product big electromotors for trams. The company got into the hands of AEG Berlin company in 1933, which expanded the range of home appliances. Electric stoves during the war had to withdraw anti-aircraft headlamps and power components for torpedoes and missiles.
After the liberation and the nationalization the production program was find for a long time. But at the end the tradition of electromotors won. The ventury it established by the production of battery cart and then the first fortflit. The designers introdused prototype in 1948. They picked up the latest personal car Tatra – Tatraplán.
In 1963 the 25 000. Cart was made. This year the young boss Miroslav Grégr took the lead company, but 30 years after he is the ministr of industry in Zemans government. He had to cancel the productivity of the battery cart becouse of the RVHP decided that they will produce only the bulgarian Balkancar. But the Gegor found the solution which took the biggest glory to the company – fortflit with the combustion engines.
The new products drawn attention to themselves originaly – in 1966 the prototype of the terrain cart went to the top of the Snežka. After that it got the gold medal at International Engineering Fair. In 1967 the company accepted the name Desta and the tire imprint of the cart they got to the symbol of Desta. Desta also had other new 4 brunches and memorials. In front of the Decin brunch and on the Rumburks square, there were rusting fortflits, also like a tanks on the high stones stand also at the end of 90th. The carts were export hundreds to countries of 4 continents.
But at the second time the miracle didnt take place. Technicaly Desta really quickly lag behined the west competition and in the time of the november revolution the Diana was not famous. Mr. Gregr should help. But the resolution was? That Desta lost 4 milion dollars in plan of create common business Hunan-Desta. But the company bankrupt. The productivity of carts took the CZ company from Strakonice. Office of industrial Property ranked the mark as famous and a they were interested in its. The CZ company would not issued the trademark to the administrator of the bankrupt Desta. And they won the judgment. In 2005 they producted 400 carts with Desta mark. But it has not anything with the north....

7.7.2012
!!! provedena změna uložení a hintu !!!

21.4.2014
zrušil jsem magnet,aby to nelákalo dávat ještě výš :)

byl jsem to zkontrolovat,prý se nám tam rojí divoké včelky,buďte opatrní,u stromu to není

9.9.2014
!!! další změna,souřadnice i hint !!!

7.11.2014
!!! VRACEJTE KRABIČKU TAK ABY NEBYLA VIDĚT !!!

23.5.2017
!!! VRACEJTE KRABIČKU TAK ABY NEBYLA VIDĚT !!!

Additional Hints (Decrypt)

frqav n fáuav
fvg naq purpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,607 Logged Visits

Found it 1,546     Didn't find it 13     Write note 20     Archive 1     Temporarily Disable Listing 7     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 10     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 31 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.