Skip to content

This cache has been archived.

de kikkers: Het is voorbij! Tot volgend jaar?

More
<

Marinedagen event 2012

A cache by de kikkers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 07 July 2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

VOOR DE TWEEDE KEER EEN EVENT VÓÓR ÉN DÓÓR GEOCACHERS OP EEN UNIEK TERREIN


Op 7 en 8 juli!
Kom gewoon wanneer het jou het beste uitkomt!.Ook dit jaar zet de Koninklijke Marine haar toegangspoorten weer open. Iedereen die geïnteresseerd is in het doen en laten van de Marine en Defensie is van harte welkom!

Daarbij is er dit jaar voor de tweede keer ook voor GEOCACHERS de mogelijkheid om deze dagen als geocacher op het terrein, dat normaal voor publiek gesloten is mee te maken! Gebruik deze unieke kans. Kom gewoon gezellig langs om te cachen, en collega geocachers te ontmoeten.

Een event op het Marine terrein.

Het event is op het terrein van de Koninklijke Marine. Hou je aan de regels die tijdens deze dagen gelden. De organisatie van het event verzorgd geen eten en drinken, enz. dit zal volop op het terrein aanwezig zijn. Meer informatie over de Marinedagen kan je vinden op de Related Web Page

Hoe kom je op het event.

De twee genoemde parkeer coordinaten zijn niet van de parkeer terreinen, maar van de toegangspoorten van het Marineterrein. Hier aangekomen dien je de aanwijzingen, die gegeven worden voor het stallen van je cachemobiel op te volgen. Parkeren vind plaats op het Marine terrein, dus je hoeft niet nog extra met bussen naar de event locatie. Let er wel op, op Defensie terreinen geldt gewoon de wegenverkeerswet! Hard rijden of verkeerd parkeren? Een bon wordt dan niet uitgesloten! Kom je met de trein? Er rijden van station Den Helder Centrum pendelbussen naar het Marineterrein.

Voorlopig programma.

Zaterdag 7 en Zondag 8 juli: Vanaf 09.00 uur tot 14.00 uur mogelijkheid tot aanmelden voor het event.
LET OP! Zaterdag 7 juli zal de Geocachingshop tijdens het event aanwezig zijn!

Het terrein is beide dagen open tot 18.00 uur


Aanmelden op de ontvangstlocatie.

Het coördinaat boven aan de pagina is de locatie waar je je aan kan melden voor het event. Dit is recreatiecentrum De Witte Raaf. Hier zijn de hele dag mensen van de organisatie aanwezig om je te registreren, vragen te beantwoorden enz. Het is tevens een plek om mede cachers te ontmoeten. Bij aanmelding ontvang je cache beschrijvingen van caches die dicht bij de haven liggen, hieronder zie je vermeld welke dat zijn. Bij ons kan je ook zien waar alle caches in Den Helder liggen of beginnen! Misschien komen er zelfs met dit event wel nieuwe caches (buiten het terrein) online??? Cache beschrijvingen die tijdens het event beschikbaar zijn, zijn:

Visafslag GC1CEQ2

In de Boeien (2) GC21GA2

Marinemuseum GC1CEQP

Rondje Haven & Centrum Den Helder GC30P3X

Kanonnen & Ankers GC32KXZMarinedagen event coin.

Tijdens het event wordt de coin van het Marinedagen event 2011 verkocht. De coin kost 9 euro.


Inschrijven voor het event.

Deelname kost € 2,50 p.p consumptie inbegrepen.
Je aanmelden voor het event kan je doen door het plaatsen van een will-attend op de cache pagina.
We willen weten:
--- welke dag je komt;
--- en met hoeveel personen!


Tijdens het event worden per dag maximaal 150 teams toegelaten.
Heb je je aangemeld hou dan deze pagina in de gaten, voor het laatste nieuws.
Met dank aan alle medecachers die ons helpen met de organisatie.
Dit event wordt gehouden met toestemming van de Koninklijke Marine.


Met dank aan Robje64 (romody.nl) van het landmachtdagenevent, voor het maken van de deelnemerslijst.

Aanvullende informatie juni 2012.

Het wordt wat ons betreft weer leuk en veelzijdig.

Natuurlijk kun je weer lekker bijkletsen met andere cachers op de ontvangst (event) locatie.

Op zaterdag kun je ook even tijd vrijmaken om te kijken of er wat nieuws is bij de shop, of gewoon om de dingen kopen die je nodig hebt bij het cachen.

Voor de kinderen is er dit jaar een leuk spel "Schatkaart jacht", ga je natuurlijk aan mee doen!!
Maar mocht je daar geen zin in hebben kun je even gaan zitten om lekker te kleuren, we hebben kleurplaten en potloden!

Voor de grote cachers onder ons zijn een aantal nieuwe caches te doen.

Natuurlijk wil je die gelijk meepakken als je toch helemaal naar Den Helder bent gereden.
Hier heb je dan wel wat spullen voor nodig, deze zijn:
- 9 volts batterij;
- AAA batterij;
- oordopjes met 3,5 mm plug;
- magneet.

Dit was het voor dit moment, komt er meer??? wie weet hou deze pagina in de gaten.
We zien elkaar op het event, en als je geweest bent kun je je profiel uitbreiden met de banner van het MarineDagenEvent 2012. Deze is binnen te halen met de volgende link. http://img.geocaching.com/cache/large/43eed297-c059-4a3d-9d8c-e81605e28573.jpg
GEOCACHING EVENT FOR THE SECOND TIME FOR AND FORM GEOCACHER ON A UNIQUE SITE


On 7 and 8 July 2012 Just come when it suits you best!.


This year the Royal Navy puts its gates open. Anyone interested in the doings of the Royal Navy and Defense is welcome!

In addition, this year for the second time for Geocachers the possibility these days as geocacher in the field, which is normally closed to the public has to do with it!

Use this unique opportunity. Just come visit us to caching, and to meet fellow geocachers.

An event at the Navy site.

The event is in the grounds of the Royal Navy. Stick to the rules that apply during these days.

The organization of the event provided no food or drink, etc. this will be plenty on the premises.
More information about the Navy Days can be found on the Related Web Page.

How to get to the event.


These two coordinates are not parking in the parking areas, but the gates of the Royal Navy Habour. At this point you need to follow the instructions that are given for parking your cache mobile. Please note, on site is just one Highway! Speeding or parking illegally? A voucher is not excluded!

If you come by train? There are shuttle buses from Den Helder station Centre to the Site.

Provisional program.

Saturday 7 and Sunday, July 8: From 09:00 to 14:00 opportunity to register for the event.

CAUTION! Satherday, July 7 Geocachingshop will be present during the event!

The site is open both days to 18.00


Up on the receiving site.

The coordinate at the top of the page is where you can to sign up for the event. This is leisure De witte Raaf. Here are people from the organization present to register, answer questions, etc. It is also a place to meet fellow cachers.Upon registration you will receive cache descriptions of caches close to the harbor, below, you mentioned what they are. With us you can also see where all the caches in Den Helder lie or go! Maybe even with this event or new caches (off site) Online?
Cache during the event descriptions that are available, are as follows:

Visafslag GC1CEQ2

In de Boeien (2) GC21GA2

Marinemuseum GC1CEQP

Rondje Haven & Centrum Den Helder GC30P3X

Kanonnen & Ankers GC32KXZ


Navy Days event coin.

During the event, the coin of the first Navy Days event sold. The coin costs 9 euros.


Registration for the event.

Costs € 2,50 per person
You register for the event can be done by placing a will-attend on the cache page.
We want to know:
--- What day you want to come;
--- And With how many people!

During the event teams are allowed up to 150 per day.
Have you signed then keep an eye on this page for the latest news.
Follow cachers Thanks to all who help us with the organization.
This event will be held with the permission of the Royal Navy.

Eine Veranstaltung für das zweite Mal auf ein einzigen Stelle fur und mit Geocacher


Am 7. und 8. Juli!
Einfach kommen, wenn es Ihnen am besten passt!.


In diesem Jahr stellt die Hollandische Marine ihre Pforten geöffnet. Wer sich für die Taten der Marine und Verteidigung interessiert, ist herzlich willkommen!

Darüber hinaus in diesem Jahr zum zweiten Mal für Geocacher die Möglichkeit, in diesen Tagen als Geocacher auf dem Gebiet, das normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen hat damit zu tun! Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit. So kommen Sie uns besuchen, um Caching, und zu anderen Geocacher treffen.

Ein Ereignis, bei der Marine vor Ort.

Die Veranstaltung ist auf dem Gelände der Hollandische Marine. Halte dich an die Regeln, die in diesen Tagen gelten. Die Organisation der Veranstaltung sofern keine Speisen oder Getränke, etc. Dies wird reichlich auf dem Gelände sein. Mehr Informationen über die Marine Tage finden Sie auf der WEB-Seite gefunden werden.

Wie kommt man nach der Veranstaltung erhalten.

; Diese beiden Koordinaten werden nicht parken auf den Parkplätzen, aber die Tore der Marine Häfen. An dieser Stelle müssen Sie die Anweisungen, die für die Aufbewahrung Ihrer mobilen Cache zu folgen gegeben sind. Bitte beachten Sie, der Häfen ist kein Autobahn! Geschwindigkeitsüberschreitungen oder illegal parken? Ein Gutschein ist nicht ausgeschlossen! Wenn Sie kommen mit dem Zug? Er fahren von Station Den Helder Zentrum Shuttle-Busse zum Marine Häfen

Vorläufiges Programm.

Samstag 7. und Sonntag, 8. Juli: Von 09.00 bis 14.00 Uhr Gelegenheit, für die Veranstaltung anmelden.
VORSICHT! Samstag, den 7. Juli Geocachingshop vorhanden sein, während der Veranstaltung!

Die Seite ist geöffnet an beiden Tagen bis 18.00 Uhr


Oben auf der Empfängerseite.

Das Koordinatensystem am oberen Rand der Seite ist, wo man zur Anmeldung für die Veranstaltung. Das ist Freizeit De witte Raaf. Hier sind die Tage Menschen aus der Organisation vorhanden zu registrieren, Fragen beantworten, etc. Es ist auch ein Ort, um andere Cacher zu treffen. Bei der Registrierung werden Sie Cache-Beschreibungen von Caches in der Nähe des Hafens, unten zu erhalten, Sie haben was sie sind. Bei uns können Sie auch sehen, wo all die Caches in Den Helder liegen oder gehen! Vielleicht sogar mit dieser Veranstaltung oder neue Caches (Off-Site) Online? Cache während der Veranstaltung Beschreibungen, die verfügbar sind, sind wie folgt::

Visafslag GC1CEQ2

In de Boeien (2) GC21GA2

Marinemuseum GC1CEQP

Rondje Haven & Centrum Den Helder GC30P3X

Kanonnen & Ankers GC32KXZ


MarineTage Veranstaltung Medaille.

Während der Veranstaltung verkauft die Münze der ersten Tage Navy Veranstaltung. Die Münze kostet 9 Euro.


Anmeldung für die Veranstaltung.


Kosten € 2,50 per person
Sie für die Veranstaltung anmelden können, indem ein auf dem Cache-Seite wird teilnehmen getan werden.
Wir wollen wissen:
--- Was für ein Tag teilnehmen möchte;
--- Und mit wie viele Leute!

Während der Veranstaltung Teams sind bis zu 150 pro Tag erlaubt.
Haben Sie unterschrieben dann halten Sie ein Auge auf dieser Seite für die neuesten Nachrichten.
Cachefreunde Danke an alle die uns bei der Organisation behilflich.
Diese Veranstaltung wird mit Genehmigung der Marine statt.

Additional Hints (Decrypt)

Trjbba yrxxre xbzra!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.