Skip to content

SPORE 153 - Svitavsky nahon Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

[b]Voyager Reviewer[/b] - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 02/28/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato Spore keš je věnována Svitavskému náhonu (či Stará Ponávka, Stará Svitava) a nachází se poblíž jeho vyústění do řeky Svratky - původnímu soutoku se Svitavou před její regulací.


Město Brno bylo vystavěno na soutoku řek Svratky a Svitavy. Krajina byla značně bažinatá, nacházelo se zde množství rybníčků a vodních toků. Ve 13. století pak byly vybudovány říční náhony ze slepých ramen obou řek a říčky Ponávky.

V průběhu 19. a 20. století jsou koryta řek regulována a jejich soutok je odveden za město, většina náhonů je postupně zasypána a Ponávka se postupně mění na kanalizační stoku a je svedena do podzemí.

Na rozdíl od Svrateckého náhonu, který byl v 60. letech zasypán, náhon Svitavský dodnes protéká městem a využívá přitom částečně koryt Ponávky a Svitavy před regulací. Z velké částí náhon protéká průmyslovými areály a částečně obytnými částmi města.

Náhon i jeho okolí jsou v současnosti v neutěšeném stavu. Dochází však k postupné revitalizaci průmyslových areálů, přes které náhon protéká, což je příležitost k revitalizaci náhonu i přilehlého území. Jsou vypracovány projekty řešící možnosti obnovy území okolo náhonu, jejichž realizace závisí hlavně na získání finančních prostředků a úpravě okolních areálů.

Poblíž keše se nachází soutok kmenových kanalizačních štol a je zde budována podzemní retenční nádrž Jeneweinova - jedna z největších investic města Brna v posledních letech. Z tohoto důvodu je park u keše ve značně zdevastovaném stavu.

Nejsnažší přístup ke keši je po cyklostezce vedoucí podél řeky Svratky. Případně je možné přijet geovozidlem na Jeneweinovu a posledních pár metrů ke keši přijít pěšky.

Odkazy:

SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

Additional Hints (Decrypt)

fgebz ebmfbpun / gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)