Skip to content

This cache has been archived.

RadimKo: Omlouvám se za svou hloupost, že jsem nenapsal hint. Hint byl totiž v chirpu.
Archivuji.

More
<

Lesni zamecek

A cache by RadimKo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/18/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lesní zámeček - Waldschlösschen

Oblíbeným výletním místem obyvatel Frýdku byla už před první světovou válkou krásná vyhlídka na severním okraji města, v místech, kterému se zřejmě říkalo "U Ssibenicz". Zde počátkem 20.století postavil místní německý spolek "Verschönerungs-Verein in Friedek" (Zkrášlovací spolek ve Frýdku) restauraci Waldshlöschen (Lesní zámeček). Historii tohoto místa by vám měla přiblížit tato keš. Pohlednice, které se v listingu nacházejí, jsem časem získal od svých známých. Údaje a ukázky listin pocházejí ze SOA Frýdek-Místek, kde mi vyšli velice ochotně vstříc a s hledáním mi hodně pomohli (díky!). A teď už vzhůru do historie!

První zmínku o Lesním zámečku jsem v SOA Frýdek-Místek našel s datem 13.6.1903. Jedná se o dopis se žádostí o stavební povolení. Píše se v něm (mimo jiné): "Frýdecký zkrášlovací spolek prosí o udělení stavebního povolení k parcele číslo 1608/2...přikládáme 4 plány." Přiložená výkresová dokumentace má nadpis: "Plan zur Erbauung eines WaldSchlösschens bei der schönen aussicht für den löblichen Verschönerungs verein in Friedek", tj. Plán na výstavbu Lesního zámečku na krásné vyhlídce pro chvályhodný Zkrášlovací spolek ve Frýdku. A už 4.února 1904 na magistrát města dorazila žádost o kolaudaci. V žádosti se píše: "Zkrášlovací spolek ve Frýdku sděluje, že stavba restaurační budovy "Lesní zámeček" u krásné vyhlídky byla dokončena a zdvořile žádá o její kolaudaci k povolení užívání."

Podle plánů, které jsou v archívu také k nahlédnutí, měl objekt suterén, přízemí, první patro a podkroví. V přízemí byl velký hlavní sál 9,8m x 6,85m, ze kterého se vcházelo do levého a pravého křídla, každé mělo rozměry 8,05m x 10,75. V levém křídle byl menší sál (extrovna) s vlastním WC a schodištěm do patra. V pravém křídle se nacházela kuchyně, spíž a jedna menší místnost. Nad hlavním sálem byl otevřený krov.

Obytné první patro bylo jen nad přilehlými křídly. V každém křídle byly v patře 2 "apartmány", každý se 2 místnostmi a společné WC. Podkroví nad postranními křídly nebylo obytné. Nad křídly se směrem k jihu nacházely dvě věžičky, které měly jen ozdobnou funkci - nebyly zevnitř budovy přístupné.

Podle záznamů z živnostenského úřadu ve Frýdku, byla koncese pro provozování "hostinské a výčepní živnosti" v Lesním zámečku, č.p.615 přidělena 20.dubna 1904. Toto povolení opravňovalo k: přechovávaní cizinců, podávání pokrmů, výčepu piva a vína, výčepu a drobnému prodeji pálených lihových nápojů, podávání kávy, čaje, čokolády a jiných teplých a občerstvujících nápojů a k provozování dovolených her.

Inzerát a také dochované nájemní smlouvy nasvědčují tomu, že spolek sám restaurační činnost neprovozoval. V nájemní smlouvě z roku 1905 se uvádí, že roční nájem je 400,- Kč. Pro lepší představu o cenových relacích v této době uvedu příklady z jídelního lístku: Polévka-20hal., Vídeňský řízek-70hal., malé pivo-12hal., čaj-20hal. (jídelní lístek je z roku 1904).

Zánik Lesního zámečku

Těsně před koncem války (2.května 1945) byla restaurace Lesní zámeček vypálena a zcela zničena. Přesto výraz "Lesní zámeček", resp. "Pod Zámečkem" nezaniknul a používá se dodnes. Začátkem tohoto století byla takto pojmenována ulice, která podél lesa vede. Teprve v roce 2009 byly odstraněny základy budovy, která tady stávala. Někteří se sice domnívají, že šlo o základy Lesního zámečku, ale po srovnání s výkresovou dokumentací jsem přesvědčen, že nešlo o základy této stavby, ale o pozůstatek ubytovny, která zde byla v době budování protiletadlové obrany (viz keš Rakeťáci). V ubytovně měli být ubytováni vojáci, kteří měli pod lesem i své cvičiště. Snažil jsem se mezi pamětníky zjistit o konci Lesním zámečku něco bližšího. O konci této stavby se místní vyjadřují nejednoznačně. Syn majitele usedlosti v přímém sousedství mi vyprávěl, že podle toho, co ví od svého otce, tak byl Waldschlosscen zničen ruským vojskem a to co zbylo (cihly, kámen, pískovcové desky,...), bylo brzy rozkradeno. Ne všichni jsou ale přesvědčeni, že jediným důvodem vypálení restaurace bylo to, že se zde scházeli za války vojáci SS. Kdoví, jak to tehdy vlastně bylo. Potomky pamětníků stále hledám a doufám, že ještě získám nějaké fotografie a informace.
Po vybudování dětského hřiště v roce 2009 byly odstraněny i poslední zbytky základů a poslední upomínkou na toto místo je jen název ulice "Pod Zámečkem" (nikoliv "Pod Zámkem", jak jsem se dočetl v místních novinách).

Keš - šifra


Na výchozích souřadnicích keš nenajdete! Výchozí souřadnice ukazují na parkoviště, kde můžete zanechat své vozidlo.

Abyste našli souřadnice finálky, vžijte se do role badatele a prostudujte důkladně listing s ukázkami archivního materiálu SOA Frýdek-Místek. Pro ověření správnosti není třeba žádnou kontrolu - po nalezení správných čísel si budete jisti.

Vzhledem k tomu, že místo je dodnes oblíbeným cílem procházek a také místem, kde se schází v noci kuřáci všeho možného, bude vyzvednutí krabičky mnohdy obtížné. Abyste nemuseli nahánět satelity (lítá to tu děsně), stačí se ke keši přiblížit řekněme na 10 metrů a ona už na vás "zacvrliká" (pokud máte toho správného Garmina a v něm zapnuté vyhledávání Chirpu) a napoví, kde ji hledat (cvrček samozřejmě není v keši, ale v dosahu GPS). Nezbývá, než popřát hodně štěstí při bádání, hledání, cvrlikání a pěkné výhledy z "krásné vyhlídky".

Additional Hints (No hints available.)