Skip to content

Challenge: 3 types in 3 countries Mystery Cache

Hidden : 10/31/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

OBS! Cachen indeholder fra start en trackable, som skal/bør tages af first finder, som dermed forpligter sig til at kreere en ny cache.


DK: Dette er en challenge cache som ligger på ovenstående koordinater. For at logge denne cache, skal du først opfylde følgende betingelser:

Du skal have fundet 3 forskellige typer af caches, i 3 forskellige lande.

(Det betyder altså, at du skal have fundet 3 forskellige typer af caches, i hvert af de 3 lande)

Du kan bruge alle typer af caches og events, bare de giver et selvstændigt ikon på geocaching.com. F.eks. giver et almindeligt event, et Mega-event, et CITO event og et 10 års event 4 forskellige ikoner og tæller derfor som 4 forskellige typer.

Du må også gerne benytte dit hjemland - f.eks. Danmark, som det ene land, og alle dine tidligere fund tæller selvfølgelig med.

Du skal dokumentere, at du har opfylder betingelserne - hvis du ikke kan det, så risikerer du, at din logning bliver slettet igen. Angiv dato, GC-nr, cache-/eventnavn, type og land i din logning. Se eksempel nedenfor.

World map Icons

UK: This is a challenge in the cache which is located at the above coordinates. To log this cache, you must meet the following conditions:

You must have found 3 different types of caches in 3 different countries.

(So this means that you must have found 3 different types of caches in each of the 3 countries)

You can use all types of caches and events, as long as they give a separate icon on geocaching.com. For example. an ordinary event, a mega-event, a CITO event and a 10-year event gives 4 different icons and therefore count as 4 different types.

You may also use your home country - eg. Denmark, as one country, and all your previous findings counts of course.

You must prove that you qualify - if you can not, then you run the risk that your log will be deleted again. In your log state the date, GC-no, cache-/eventname, cachetype and country. See example below.

DK: Vi holder selv meget af at rejse og prøver altid at kombinere det med geocaching, hvis muligt. Vi forsøger også altid at finde så mange forskellige typer af caches som muligt, når vi rejser - så derfor denne lille serie af challenge caches. Vi har brugt ca. 1 års tid på at forberede serien.

Vi opfylder selvfølgelig selv betingelserne for denne challenge. Se vores liste med 3 typer i 3 lande nedenfor.

UK: We love to travel and always try to combine it with geocaching, if possible. We also try to find as many different types of caches as possible when we travel - hence this little series of challenge caches. We have spent approx. 1 year to prepare for the series.

We of course meet the conditions of this challenge. See our list of 3 types in 3 countries below.

Eksempel med caches, der lever op til kvalifikationskravet / Example of caches that meet qualification requirements:

Cypern/Cyprus:

Norge/Norway:

Tyrkiet/Turkey:

Om Cachen:
DK: Cachen er en micro . FFC ligger ved cachen.
UK: The cache is a micro. FFC are placed by the cache.

DK: Du kan også bruge denne Challenge Checker lavet af pinkunicorn.
UK: You can also use this Challenge Checker, made by pinkunicorn.

PGC Checker

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx / Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)