Skip to Content

This cache has been archived.

Scavenia: Hele serien arkiveres

More
<

Nr: 3 Rundt om Råbjerg Mile

A cache by Scavenia Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/26/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Dette er cache nr. 3 af 12 med navnet Rundt om Råbjerg mile. Der ud over fører cacherne til en bonuscache. (Rundt om Råbjerg Mile Bonus) Oplysningerne til denne findes i nogle af cacherne.

Det anbefales at tage cacherne i rækkefølge, da de er udlagt for at give et indtryk af milens virkning på naturen og for at fremvise de mange ansigter som den viser.
Man bevæger sig fra det hedeagtige landskab ind i en total sandørken. Længere fremme ses hvordan milen indtager den foranliggende natur.
Det anbefales at gennemføre turen i støvler. Ikke så meget på grund af vand, men mere på grund af sand.

Milen
Milen indeholder 3,5 millioner m³ sand, dækker et areal på ca. 1 km² og har en højde omkring 20 m, hvilket bringer milens højeste punkt 40 m over havoverfladen. Siden år 1900 har den rykket sig 1500 m mod øst, og i dag bevæger den sig med gennemsnitligt 15 m året, hvilket vil betyde, at den om 100-200 år vil have dækket hovedvejen til Skagen. Træer og andet, som bliver dækket af milen, dukker op på den anden side efter omkring 40 år, når milen har passeret.
Vestsiden kaldes afblæsningsfladen, og herfra føres sandet med den fremherskende vestenvind og lægger sig i læ på den stejle østside af klitten. Sandet fjernes fra afblæsningsfladen, så længe det er tørt, så flugten ophører derfor, når grundvandsspejlet nås. Da grundvandsniveauet vil variere fra år til år efter tørkeforholdene, vil milens "fodspor" have fordybninger, hvor der dannes søer, kaldet "milesøer", som dog kan tørre ud i perioder. Når disse milesøer dannes, er de næringsfattige og vegetationsløse, men efterhånden rykker siv og forskellige græsarter ind.

Historie
Igennem store dele af 1500 og 1600 var området ved Skagen - som andre steder langs Jylland vestkyst - hærget af Sandflugt hvor sandet blev ført ind fra vest og samlede sig i store klitter, som drev ind over landet. Sandflugten kan være opstået af flere grunde: Dels var der en overgang med køligere klima (kaldet "Den lille Istid"), og det betød, at havet trak sig lidt tilbage og blotlagde mere sandstrand; dels en mere intensiv udnyttelse til husdyrhold og tørvegravning.
Sandflugten ødelagde landbrugsjord, tilsandede vejene og drev folk fra deres hjem. Den tilsandede står stadig som et minde om den tid, hvor de fleste af det tilhørende sogns gårde og huse forsvandt. Sidst i 1800 talletkøbte staten et stort område, mod at man fik anlagt en jernbane og bedre vejforbindelse til Skagen By. For at stoppe sandflugten plantede man bl.a. marehalm og anlagde klitplantager med forskellige nåletræer, som kunne klare de vanskelige vækstforhold.
Men selvom plantagerne fik bugt med sandflugten, forsvandt samtidig nogle storslåede naturarealer, og det medførte protester fra bl.a. Jeppe Aakjær. Diskussionen endte med, at staten i 1900 købte området omkring Råbjerg Mile, for at det kunne bestå som naturområde og som et monument over, hvad sandet før havde medført af ødelæggelser.

I nogle cacher er der en information, som skal bruges for at finde cachen: Rundt om Råbjerg mile Bonus.
In some caches you will find information that point to the cache: Rundt om Råbjerg Mile Bonus

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

433 Logged Visits

Found it 425     Write note 3     Archive 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.