Skip to content

<

Kamenolom Dolni Kounice

Hidden : 03/24/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prijmete pozvánku na procházku k odvrácené straně malebného městečka Dolní Kounice.

Kamenolom
CS:

Kamenolom Dolní Kounice

Kamenolom se nachází v těsné blízkosti Dolních Kounic v údolí řeky Jihlavy při silnici č. 395. Základním horninovým typem je biotitový granodiorit typu Kounice obsahující velké množství enkláv rul, amfibolitů, popř. více či méně rekrystalovaných dioritů. Tyto enklávy tvoří relikty krystalinického pláště představujícího ze strukturního hlediska svrchní stupeň brněnského masivu. Lom je zaměřen na výrobu štěrku a štěrkodrtí s malým podílem výroby drtí. Těženou horninou je granodiorit šedé barvy, který svou kvalitou umožňuje výrobu drtí a štěrku v nejvyšších kvalitách dle norem ČSN a ISO.

Pozor! Kamenolom je v provozu! Je přísně zakázáno pohybovat se v areálu kamenolomu. Pokud se rozezvučí v kamenolomu sirény oznamující odstřel, doporučuji s odlovem pár minut počkat v bezpečné vzdálenosti!

Ke keši

Keš se nachází na hranici zakázaného pásma, ale je umístěna mimo zakázané pásmo. Přístup ke keši není po příjezdové cestě do kamenolomu! Neporušujte zákazové značky a raději se projděte od waypointů, cestou Vás čeká krásný panoramatický pohled na Dolní Kounice.

Dobova napodobenina
EN:

The Stone quarry

The quarry is situated near the Dolní Kounice, in the valley of the Jihlava River at the highway No. 395th. The quarry is focused on the production of gravel. Extracted rock is gray granodiorite, which allows the production of crushed gravel in the highest qualities according to IEC and ISO standards.

Pay attention! The Quarry is still in use! It is strictly forbidden to enter into the complex the quarry. If the siren will sound notifying the quarry blasting, I recommend waiting a few minutes and staying in safe distance!

About the cache

The cache is located at the border of the restricted area, but is located outside the restricted area. Do not use the quarry´s driveway to access the cache! Do not violate the prohibition sign. Go through the waypoints instead. You can expect a beautiful panoramic view to Dolní Kounice.

Additional Hints (Decrypt)

zntargvpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.