Skip to content

SPORE183 - Oulehla Multi-cache

Hidden : 05/06/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krátká procházka po části rezervace Oulehla.


Národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla.


Jedná se o jedinou národní přírodní rezervaci (NPR) v okrese Kroměříž. Rezervace vznikla sloučením dvou samostatných zvláště chráněných území, lesa Strabišova a výslunné travnaté stráně Oulehla při okraji obce Lísky. Část NPR Oulehla byla vyhlášena v roce 1953, druhá část – Strabišov – o tři roky později.

Rezervace je jednou z nejbohatších lokalit vstavačovitých na Moravě, najdeme zde společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků. Nejvzácnější je vstavač trojzubý (Orchis tridentata), který se vyskytuje na území naší republiky pouze na třech lokalitách.

NPR Strabišov-Oulehla je součástí území Evropsky významné lokality pro kontinentální biogeografickou oblast v rámci projektu NATURA 2000.

O odborné sečení se stará sdružení pro ochranu přírody Sagittaria a na jejich stránkách naleznete více zajímavých informací nejen o vstavači trojzubém, ale i o celé lokalitě. V lokalitě Oulehla roste kromě orchidejí i mnoho dalších vzácných rostlin.

Ideální návštěva je v měsíci květen.
Z místa je za příznivého počasí krásný výhled na Chřiby, včetně Střílek.Chovejte se, prosím, ohleduplně a nic, prosím, neničte.


Úvodní souřadnice jsou u informační tabule, kde je podrobně popsána lokalita Oulehla.
Na první informační tabuli zjistěte hodnoty
A - počet vyobrazených rostlin
B - počet piktogramů (včetně organizací) ve spodní části tabule
Poté jděte po cestě (ne po pěšince) k druhé informační tabuli, kde spočítejte
C - počet vyplněných zelených koleček (včetně legendy)
D - počet vyplněných černých koleček
Výsledné souřadnice jsou:
N 49°10,(A*9+B*30) E 17°12,(C*8+D*50)
Jelikož se nacházíte v NPR je přísně zakázáno chodit mimo cestu.
Proto i umístění je u cesty a snažte se nepošlapat žádné kytky.SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

Additional Hints (Decrypt)

i qhgvar ceb qybhur cefgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)