Skip to Content

<

D&C II - 2: Augustin Herman

A cache by rrota Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/28/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Motto: "Hranice? Nikdy jsem je neviděl. Ale vím, že existují v myslích mnoha lidí."
Thor Heyerdahl


Ve světové historii zanechalo svůj otisk mnoho vynikajících mužů a žen s českými kořeny. Jedni jsou známí více, jiní méně a mnoho z nich je neprávem takřka zapomenuto.

Pojďme si některé z nich připomenout..


Augustin Heřman


"Mezi lidem na Českém Manství dlouho se vyprávěla pověst, která má nápadnou podobnost s Horymírovým skokem. Jednou prý Heřman, jsa již v držení Českého Manství, odebral se za nějakou záležitostí do New Amsterdamu. Tam byl úřady zatčen a do vazby vsazen. Proč, zůstalo navždy tajemstvím. Aby si pomohl na svobodu, Heřman tvářil se pomateným a zádumčivým. Hlídači měli s nešťastným jatcem útrpnosť a vyhovovali každému jeho přání. Jednoho dne Heřman předstíral hlubokou trudomyslnost; a proto, když hlídače požádal, aby mu na jeho věrném koni, statném hřebci, dovolili se projeti, ihned žádost jeho splnili. Heřman chvíli projížděl dvorem vězeňským. V okamžiku, kdy hlídka vešla do strážní budky, bodl koně v boky a širokým oknem vrhl se do řeky dole tekoucí - s výše dvaceti stop. Skok věru smělý, ale zdařil se. Věrný kůň vyvázl bez úrazu, uháněl se svým pánem do New Castle a jen tím zachránil ho před pronásledovateli, že přeplul řeku Delaware, brzy na to vysílením skonav." I takovou historku o Augustinu Heřmanovi, prvním českém vystěhovalci do Severní Ameriky, zaznamenal historik českých exulantů v USA Tomáš Čapek..

Kdy se Augustin Heřman narodil, není přesně známo – některé prameny uvádějí rok 1600, jiné 1605 a najít můžeme i jiná data. A tajemstvím je obestřen i jeho původ - podle jedné verze se narodil ve Mšenu na Kokořínsku jako syn evangelického kněze Efraima Heřmana a z Čech odešel kolem roku 1634 na základě nařízení o výhradním katolickém vyznání (tzv. Obnovené zřízení zemské), podle druhé verze byl Hěřmanův otec, údajně bohatý židovský obchodník, zabit v bitvě na Bílé Hoře roku 1620. Ať už tak nebo tak, jisté je, že stejně jako mnozí jiní, tak i Heřmanova rodina v pobělohorské době zamířila do Nizozemska.
Zde Heřman vystudoval geometrii a zeměměřičství a vstoupil do služeb Západoindické společnosti. Pro obchody měl mimořádné dispozice jak jazykové (kromě češtiny, němčiny a holandštiny se domluvil i španělsky, anglicky, portugalsky a francouzsky) tak diplomatické. Roku 1633 se zúčastnil plavby do Severní Ameriky a díky tomu se 2. srpna 1633 stal pravděpodobně prvním Čechem na americké půdě.

Osada Nový Amsterodam tehdy čítala nějakých 500 hlav a obchodovala především s kůžemi ulovených zvířat. Hned třetí den pobytu se Heřman připojil k jedné z loveckých výprav, aby poznal okolí. A začal si pro sebe kreslit mapky.
V létě 1640 Heřman od Společnosti odešel a začal podnikat samostatně. Téhož roku se stihl i oženit, s manželkou Johankou měli dva syny a tři dcery. V roce 1647 byl zvolen do osadní rady Nového Amsterodamu.

Nový Amsterdam kolem roku 1674
Nový Amsterdam kolem roku 1674

Nový Amsterdam (holandsky Nieuw Amsterdam) bylo nizozemské koloniální město v Severní Americe, z něhož se později stal New York.
Město vzniklo v roce 1625 z osady za hradbami pevnosti Fort Amsterdam na ostrově Manhattan v oblasti Nového Nizozemska (1614 – 1664). Už v roce 1609 prozkoumal oblast Henry Hudson pro Nizozemskou východoindickou společnost. V roce 1625 byla zahájena stavba citadely.
Městská práva získala osada Nový Amsterdam v roce 1653 a v roce 1665 byla včleněna do New York, nyní je historie Nového Amsterdamu připomenuta i na oficiálním znaku New Yorku, kde rok 1625 (založení Nového Amsterdamu) nahradil původně uváděný rok 1664 (vydání rozhodnutí o městských právech pro Nové Nizozemce, reprezentované Petrem Stuyvesantem a jeho radou).

O rok později Mírem vestfálským v padla i teoreticka možnost Heřmanova návratu do vlasti: jednou z podmínek míru totiž bylo, že v České zemi nesmí žít nikdo, kdo není katolického náboženství.

Kolem roku 1650 Heřman zakoupil zajatou španělskou fregatu La Garza a začal si zboží přepravovat sám. Přitom neváhal bojovat proti španělskému obchodu jako pirát (mimochodem – „přepadení lodi“ nazývali námořníci La Garza „bohoslužbou“). V roce 1654 loď ztroskotala na severozápadním pobřeží Francie. Druhá rána čekala Heřmana po návratu do Ameriky. Dům i skladiště v jeho nepřítomnosti vyhořely. Ženu a děti našel naštěstí živé a zdravé.

V roce 1660 vypukl anglicko-nizozemský spor o hranice kolonií v Americe a Heřman se stal jedním z vyjednavačů v této záležitosti. Zřejmě tehdy se seznámil s lordem Baltimorem, majitelem Marylandu (ten byl tehdy soukromou lordovou kolonií) - Heřman brzy vstoupil do Baltimorových služeb. Osvědčil se hlavně jako kartograf, když vytvořil mapu Marylandu a Virginie, včetně řady dosud neprobádaných oblastí, které sám procestoval. Za toto dílo obdržel v červnu 1662 od Baltimora panství nazvané Bohemia Mannor. Když příštího roku žádal o naturalizaci, podepsal se jako „Augustin Heřman z Prahy, království Českého“.
Pracoval i dále na průzkumu Marylandu a v roce 1670 dokončil poslední verzi své mapy (jiným Heřmanovým dílem je pohled na Nieuw Amsterdam, který byl někdy v letech 1650-56 vytištěn na mapě nizozemského kartografa Jana Viss- chera). Od lorda Baltimora obdržel český kolonista i další panství, St. Augustine Mannor a Three Bohemian Sisters (celkem 24 000 akru, tj. necelych 10 000 ha půdy). Rovněž získal titul lorda a erb (dvě zkřížené střely pod srdcem, v něm tři zkřížené trojlístky).
Heřman zemřel v požehnaném věku více než osmdesáti let, naposledy je zmiňován v roce 1684, kdy sepsal svou závěť. Své panství rozdělil synům Ephraimovi a Kašparovi, třetí díl (Three Bohemian Sisters) se stal věnem jeho tří dcer, které se vdaly do předních amerických rodin.

Na počest českého exulanta, obchodníka, cestovatele a kartografa, byla v Marylandu pojmenována městečka Port Herman a Hermandale. V roce 1953 v USA vyšla známka k 300. výročí vzniku New Yorku jako statutárního města. Je na ní pohled na tehdejší holandský Nieuw Amsterdam a předlohou pro známku byl obraz s podpisem Augustina Heřmana.


Pokud si chcete zalogovat i bonusovou kešku této série, nezapomeňte si z logbooku opsat bonusové číslo.


Zdroj: cs.wikipedia.org, nakladatelství Libri

Additional Hints (Decrypt)

cnerm / fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

351 Logged Visits

Found it 342     Didn't find it 3     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 20 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.