Skip to Content

This cache has been archived.

bandita007: Ukradeno, jde do archivu...

More
<

Repcinska mala naves

A cache by bandita007 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/30/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Náves tvoří centrum vesnice. Jedná se o zpravidla pravidelný obdélníkový či oválný veřejný prostor, kolem kterého jsou soustředěny jednotlivé usedlosti. Velikost návsi byla při zakládání vesnice určována podle počtu sedláků. Ke každé usedlosti příslušel díl polí přímo za ní. Na návsi bývají kostely, kaple nebo jako v tomto případě kříže.

Řepčín (v latinském originálu Repsin, Repsine) je historické město, městská čtvrť a katastrální území na severozápadě statutárního města Olomouce s cca 700 obyvateli. Od roku 1919 je součástí Olomouce, jako její městská část.

První zprávy o Řepčíně, do r. 1880 Hřebčíně, něm. Reptschen a také Hrzeptschen jsou ve Zdíkově listině z r. 1141, kdy patřil olomoucké kapitule. Malá obec byla v minulosti často rozdělena mezi několik majitelů. Díly Řepčína jsou uváděny v r. 1213 u kláštera sv. Petra a augustiniánek u sv. Jakuba v Olomouci. V r. 1460 je uváděn díl také u kláštera Hradisko. R. 1551 získal Řepčín od biskupa Jana odúmrť. Klášter sv.Jakuba na splacení svých dluhů v r. 1523 svoji část Řepčína zastavil Jiřímu Žabkovi z Limberka, od kterého se tato část dostala v r.1526 Hynkovi ze Zvole a r. 1553 Michalu Záviši Bítovskému ze Slavíkovic. V r. 1550 postihl Řepčín velký požár. Duchovní správa v Hejčíně patřila kostelu sv. Mořice a po reorganizaci duchovní správy byl Hejčín přifařen ke kostelu sv. Jilji v Křelově a po vybudování kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně v r.1932, přifařen k Hejčínu. Po zrušení klášterů v r.1784 spravoval majetek v Řepčíně Náboženský fond. V r. 1787 došlo k parcelací pozemků mezi obyvatele vesnice. Budování olomoucké pevnosti v pol.18. stol. se vesnice nedotklo, až při výstavbě fortů u Křelova, byla na jejím katastru postavena v r.1843 prachárna. V r. 1850 se stal Řepčín, ještě do r.1880 pod názvem Hřebčín, samostatnou politickou a katastrální obcí, která měla v r.1869 68 domů s 535 obyvateli. Rozvoji Řepčína tak jako sousednímu Hejčínu přispělo vybudování železnice z Olomouce do Kostelce v r.1883 se zastávkou v Řepčíně. Olomoučtí dominikáni v Řepčíně zakoupili dům, který v r.1889 přestavěli pro konvent sester blažené Zdislavy III. řádu sv.Dominika, který se stal v r.1892 mateřským domem vlastní provincie. R. 1898 zde založili klášterní ústav pro výchovu učitelek a měšťanskou dívčí školu, ke kterým později přibyly další vzdělávací ústavy pro dívky a pracovní škola. Počet obyvatel v r. 1900 vzrostl na 1319 obyvatel v 114 domech. V r. 1900 tu byla založena továrna na umělá hnojiva, klih a další chemické výrobky z kostí B.Broch. Český podnikatel F. Pospíšil v r. 1906 zahájil v Řepčíně výrobu vidlí a vozových náprav a výstavbou vlastní slévárny pak položil základ jednomu z největších výrobních podniků v Olomouci- Moravským ocelárnám a železárnám, které velmi vzrostly za I. světové války i po ní, kdy vyráběly hlavně na export. R. 1911 byl v Řepčíně otevřen klášterní ústav pro výchovu učitelek a klášterní dívčí měšťanská škola. V r. 1919 vstoupil Řepčín spolu s již stavebně propojeným Hejčínem do svazku města Olomouce. Počet domů v r. 1930 stoupl na 196 a počet obyvatel na 1888. Drobné památky najdeme většinou kolem středu obce. Nejstarší památkou je barokní kaplička sv. Isidora z 18.stol. na křižovatce Řepčínské a Svatoplukově ulici. Na kapličce je nápis-Kaple sv.Isidora-patrona rolníků, patrona převážné většiny zdejších obyvatel. Na mapách je stále značená nedaleká kaple sv. Josefa z počátku 20.stol., ale malá kaple s věží, na křižovatce ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova byla v 70. letech 20.stol. zbourána a na jejím místě stojí cukrárna „U Pepíka" a na její památku zde zůstal jen název sousedního hostince „U kapličky". Od kapličky sv.Isidora je vidět areál školy a objekt bývalého kláštera Dominikánek a jeho kapli Královny z r.1889. V bývalém klášteru Dominikánek byla od r.1950 škola vojsk pohraniční stráže a v kapli bylo muniční skladiště. V části klášterní budovy byla nemocnice. V parku bývalého kláštera je památník s deskami se jmény padlých řepčínských občanů v obou světových válkách. V parku ještě najdete prázdnou klenutou stavbu, ve které bylo kdysi barokní sousoší Klanění sv. Tří králů z pol.18.stol., které se nyní nachází v lapidáriu Památkového ústavu. V Řepčínské ulici, na malé návsi je kamenný kříž z r.1804 s ukřižovaným Kristem a podstavcem s reliéfem Panny Marie Bolestné a lebkou se zkříženými hnáty. Na severním konci Řepčínské ulice, připomínajícím spíše náves je na domě č.93, bývalém objektu kovárny, upevněno dřevěné sousoší Ukřižování Krista, sv.Pavlíny a sv.Barbory, které zde nechal umístit na paměť válek a cholery v r.1849 kovář Valentín Vrána. U silnice směrem ke Křelovu jsou boží muka z počátku 19.stol. a odtud směrem ke Křelovu, je vidět Hotel Prachárna, bývalou prachárnu č.7 určenou k uskladnění prachu pro fort Galgenberg (Šibeník) v r.1843. U silnice ke Křelovu stojí přestavěná bývalá strážnice a za ní se dostanete kolem jezírka s dřevěnou plastikou vodníka k vlastní prachárně č.7., odkud jsou pěkné výhledy na panorama Jeseníků a především na Svatý Kopeček.

Nyní ke keši:

Tato keška Vás provede celým centrem Řepčína, kde se vžijete přímo do historie a poznáte spoustu nových zajímavostí ohledně této části. Při odlovu finálky nikde nehrabte a nic nerozebírejte! Raději pořádně hledejte očima :-)

Tak tedy začneme Stage 1:

Stage 1 - Kříž (N 49° 36.442', E 17° 14.038')

Nyní se nacházíte na úvodních souřadnicích před křížem, kde bude Vašim úkolem nalézt zezadu letopočet jeho vybudování a zároveň zde začne naše putování. Jak už jste si určitě všimli, je to ten kříž na výše uvedeném obrázku.
Letopočet na kříži = ABCD

Stage 2 - Dům (N 49° 36.443', E 17° 14.031')

Zde bude Vašim úkolem najít číslo orientační (to v té kamenné tabulce). Tady dávno v minulosti bydlel určitě jeden z několika bohatších sedláků v centru vesnice.
Číslo v kamenné tabulce na domě = EF

Stage 3 - Fresky (N 49° 36.462', E 17° 14.007')

Tady je dům plný fresek z historie této vesnice, kde Vy budete mít za úkol na uvedených souřadnicích (číslo popisné a orientační: 40/38) zjistit počet sedláků (lidí) na celkem třech obrazků vedle a nad vchodem do domu. Uvedený obrázek není to, co hledáte!
Počet lidí u vchodu do domu = G

Stage 4 - Dům 2 (N 49° 36.453', E 17° 13.976')

Tož zde jste před další domem plného historie i poznání, bohužel se informace o něm téměř nedochovaly, a tak nezbývá nic jiného než tu vyluštit další indicii. Jediná zajímavost na tomto domě je, že tady bydlel v minulosti jakýsi človíček (možná i rodinka), který zde nechal vybudovat kamennou "hlavu", kterou vidíte na obrázku. Nikdo neví (nebo alespoň já se to nedozvěděl), co by tato hlava mohla znamenat. Vašim úkolem bude zjistit číslo popisné i orientační, které následně sečtete a poté jejich ciferace bude udávat naši další číslo ke výslednému pokladu.
Ciferace součtu čísla orientačního i popisného = H

Stage 5 - Kaple sv. Isidora (N 49° 36.437', E 17° 13.932')

Jak hlásá nápis nad vchodem, kaple byla zasvecena patronu rolníku, což v dobe jejího vzniku bylo více než 90 procent obyvatel Repcína. Zdálo by se, že dnes, kdy v zemedelství pracuje méne než 5 procent populace, je zasvecení málo aktuální. Patron kaple má však svého jmenovce sv. Isidora ze Sevilly, který byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II.
Vašim úkolem bude zjistit počet křížů na kapli (jak kamenných, tak i železných).
Počet křížů na kapli = I

Stage 6 - Centrum (N 49° 36.482', E 17° 14.048')

Jste zpět v centru tehdejší vesnice. Nyní tu naleznete pneuservis, kavárnu a cukrárnu U Pepy, kde se můžete občerstvit a kde v minulosti stávala další malá kaple s věží na křižovatce ulic Řepčínská, Břetislavova a Zengrova, která byla v 70. letech 20.stol. zbourána a na jejím místě stojí cukrárna „U Pepíka" a na její památku zde zůstal jen název sousedního hostince „U kapličky". Samozřejmě je tu i spousta jiných služeb. Pokud se na úvodních souřadnicích rozhlédnete a dopřejete si chvíli klidu, ucítíte kromě zápachu z pneumatik i energii historie, která tu proudí jako smyslu zbavená. Ale to Váš úkol nebude a Vy musíte zjistit, kolik stromů se nachází na středu geometrického tvaru, na kterém nyní i stojíte. Počítají se jen ty na trávníku!
Počet stromů = J

Stage 7 - Psí ulička (N 49° 36.459', E 17° 14.078')
Asi si teď na místě říkáte, proč se tato ulička nazývá "psí". Odpověď je velice prostá - Stačí se kouknou pod sebe. Jak někdo říká "miny", jsou i tady. Jinak tato ulička sloužila i slouží ke zkrácení cesty mezi ulicemi Řepčínská a Rubešova. Vašim posledním úkolem bude zjistit počet blesků na jediné lampě v této ulici.
Počet blesků na lampě = K
Finále - Řepčín [N 49° E(G+I).DB(F-A)', E 017° KG.(I-J)H(C+K)']

Finálku hledejte na magnet. Vzkaz pro BF lovce - Keš je někde v Řepčíně, přesněji kolem ní procházíte celou dobu :-P ...
Kešku vracejte přesně tak, jak jste jí našli! Nesmí jít vidět! Děkuji...
Při zaměřování souřadnic finálky byl špatný signál, takže si prosím nejdříve přečtěte hint a poté teprve lovte. Rozhodně není na pozemku!... ;-)

Doufám, že se Vám multina líbila. Příjemný a ničím nerušený odlov Vám přeje bandita007...

P.S.: Kdo nechápe "hint", tak si ho nevšímejte, neboť keš je lehce lovitelná i bez něj!Ohodnoťte prosím mojí keš. Děkuji...

OLGK

Keška je soucástí bookmarku " Olomoucké GeoKacerstvo " - http://www.geool.cz

Additional Hints (Decrypt)

2 zrgel bq fybhch, ovyn fgran, zntarg cbq cyrpurz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

294 Logged Visits

Found it 261     Didn't find it 13     Write note 7     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 7     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.