Skip to content

<

Telc - MPR - Ulicky rybnik

A cache by maja233 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/30/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Telč patří mezi nejvýznamnější historická města v ČR. Její městská památková rezervace (MPR) byla vyhlášena v roce 1970. Díky své jedinečnosti se v roce 1992 jako jedna z prvních pěti lokalit v České republice dostala i na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

[EN] Telč ranks among the most important historical towns in the Czech Republic. Its centre was declared an Urban Conservation Area (in Czech: Městská památková rezervace, i.e. MPR) in the year 1970. In 1992, thanks to its uniqueness, the town was added to the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List as one of the first five sites in the country.

Telč - nazývaná "Moravské Benátky" - je skutečnou perlou Kraje Vysočina. Středověká královská vodní pevnost byla založena ve 13. století na křižovatce frekventovaných obchodních cest. Dochovaly se zde pozůstatky pozdně gotického opevnění s branami. K nejvýznamnějším památkám náleží vedle impozantního renesančního zámku s anglickým parkem především náměstí Zachariáše z Hradce s unikátním nenarušeným komplexem historických domů s podloubími a renesančními, barokními a klasicistními štíty. Zdejší radnice si uchovala unikátní fasádu v původní podobě z roku 1574. Na místě gotického hradu stojí dnes renesanční zámek ze 16. století, ke kterému přiléhá z jedné strany renesanční zahrada a z druhé pak rozlehlý anglický park s klasicistním skleníkem.
Celé historické jádro obepínají dva rozhlehlé rybníky - Štěpnický a Ulický, které měly v minulosti i obranný charakter (byly propojené vodním příkopem zvaným Parkán).
Na památkové hodnotě města se podílí i předměstí Staré Město, jehož historická část (okolí kostela Matky Boží) je městskou památkovou zónou. Staré Město je od městské památkové rezervace odděleno Staroměstským rybníkem.
Větší část břehů všech rybníků v Telči i vodní příkop - Parkán - jsou volně přístupné a umožnují krásné pohledy na Telč.
Cyklus Telč MPR zahrnuje tři keše
, které jsou pojmenovány podle rybníků - Staroměstský, Štěpnický a Ulický rybník, po jejichž březích jsou vedeny. V každé keši získáte jedno bonusové číslo (P, Q, R) nutné pro odlovení bonusové keše. Bonusová keš Telč - MPR - Parkán je v okolí vodního příkopu - Parkánu.

Telč, called “Venice of Moravia”, is a real pearl of the Vysočina region. Initially a medieval royal water fortress, it was founded at the crossroads of busy trade routes in the 13th century. Some remnants of late Gothic city walls with gates can be seen there. The main sights of the town are the imposing Renaissance chateau with an English-style park and mainly the Zachariáš of Hradec Square, its unique intact complex of historical houses with arcades and baroque and classicist gables. The Town Hall has preserved its unique façade in the genuine form dating back to the year 1574. Instead of a Gothic castle there is now a chateau from the 16th century with an adjacent Renaissance garden on one side and a large English-style park with a classicist conservatory on the other one. The whole historical core is surrounded by two vast fishponds – Štěpnický a Ulický. In the past, linked by the moat called Parkán, they made parts of town defences. The suburb Staré město (Old Town) is also remarkable for its urban development and sights. Its historical core (around the Church of the Mother of God) was proclaimed an Urban Conservation Zone in 1995. The Old Town is separated from the Urban Conservation Area Telč (MPR Telč) by the pond Staroměstský. The greater part of banks of all ponds is open to the public and enables visitors to admire beautiful views of the town. The series Telč – MPR consists of 3 caches named after the town fishponds: Staroměstský, Štěpnický and Ulický ponds. The routes lead along their banks. In every cache you will get one of Bonus digits (P, Q, R) necessary to hunt a Bonus Cache. The Bonus Cache Telč – MPR – Parkán is in the surroundings of the moat – Parkán.

K vlastní keši:
Cache Description:

Počáteční stanoviště je na náměstí Zachariáše z Hradce. Ulicí U masných krámů projdeme přes Belpskou lávku a dále vlevo okolo zimního stadionu projdeme k Hradecké ulici. Zde zabočíme vlevo a dojdeme až na křižovatku, kde pokračuje ulice Na Hrázi, která tvoří hráz Ulického rybníka. Trasa kešky zahrnuje 3 stanoviště (stage) tak, aby byla snadno identifikovatelná z fotografií. GPS souřadnice stanovišť jsou zadána pouze pro upřesnění. Kdo má dobrou vizuální paměť se obejde bez navigace. Na jednotlivých stanovištích zjistíte čísla A, B, C, pomocí kterých určíte souřadnice finálky. Ve finálce je uložena hodnota bonusového čísla R potřebného pro odlovení bonusové keše Telč - MPR Parkán.

Starting Point is in Zachariáš of Hradec Square. Walk down U masných krámů Street and cross the Belp footbridge, then turn left and go past the ice rink to Hradecká Street. There turn left and go down the street to the crossroads with Na Hrázi Street (on the dam of the pond Ulický).
The route of the cache includes 3 Stages which can be easily identified by the pictures. The GPS coordinates are stated only to be more specific. People with a good visual memory can manage without a GPSr. At every single stage you find out the digits: A, B, C. Using them you get the coordinates of the Final Stage. There you find the bonus digit P necessary to hunt the Bonus Cache Telč – MPR – Parkán.

Stage 1:
N 49° 10.982' E 015° 27.092'

Písmenu A přiřaďte toto pořadové číslo měsíce uvedeného na pamětní desce, u které stojíte.
A = the consecutive number of the month given on the memorial plaque you are looking at

Stage 2:
N 49° 10.890' E 015° 27.153'


Nacházíte se u božích muk. Na boční straně této památky je uvedený letopočet. Písmenu B přiřaďte součet cifer tohoto čísla.
You are by a wayside cross. A year is carved on one side of this monument. B = sum of digits of this date

Stage 3:
N 49° 10.902' E 015° 27.213'


Na podstavci sochy před vámi jsou zřetelná pouze dvě písmena. Písmenu C přiřaďte počet písmen anglické abecedy, které se nacházejí mezi těmito dvěma písmeny.
You can read properly only two out of letters carved on the pedestal of the statue. C = number of English alphabet letters entering between those two carved letters.

Kontrolní součet/Checksum
A + B + C = 36

Stage final:
N 49° 10.(X)' E 015° 27.(Y)'

Poloha finálky se vypočte pomocí zjištěných hodnot písmen A, B,C. Vypočítejte čísla X, Y, pomocí následujících vzorců:
Find the location of Final Stage using the values of letters A, B, C. Figure out the digits X, Y, using the following formulae:
X = (A+C+4)*(B+C+4)-11
Y = (A+C+1)*(B-1)-5

Přeji úspěšný lov, nezapomeňte si poznamenat hodnotu bonusového písmena R, kterou naleznete ve finálce kešky.
Have a successful hunt. Remember to note down the Bonus letter R which you find in the Final Stage of this cache.

Velmi Vás prosím, buďte opatrní při vyzvedávaní a vracení cache. Pečlivě se rozhlédněte, zda-li Vás nikdo nepozoruje, ať nám tam tato cache dlouho vydrží.
Please, be carefull during retrieving and placing cache!

Additional Hints (Decrypt)

Zbman an av fgbwvf / Lbh znl or fgnaqvat ba vg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.