Skip to content

<

Red Herring (met een dubbele bodem)

A cache by tjm1706 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/18/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een "Red Herring" is informatie die bedoeld is om misleidend te zijn. Zo probeert de schrijver van een detectiveverhaal met "red herrings" een aantal mensen verdacht te maken terwijl die dat helemaal niet zijn. Onderstaande tekst is ook een "red herring", maar .... dan eentje met een dubbele bodem!
Laat je niet misleiden en je vindt de geocache na een mooie wandeling in het bos. [v: 22-04-2017]

Je hebt dus een tekst in handen waarvan je weet dat die jou wil misleiden. Gelukkig kun je een groot deel van de tekst wel vertrouwen. De misleidende (Red Herring) tekst kun je herkennen doordat het met een ander lettertype is geschreven. Die tekst heeft bovendien een raster op de achtergrond. Gevonden? Geloof de inhoud van die tekst niet, want anders kom je zeker op een dwaalspoor. Verwijder die tekst niet, want zonder deze tekst zul je de geocache niet vinden. Tijdens de reis zul je langzaam maar zeker in dit raster van vierkanten (achter die tekst) een geheime boodschap zien ontstaan.

De boodschap bestaat uit 2 delen: een geheim symbool en een geheim cijfer. Bij elke waypoint krijg je aanwijzingen zodat deze geheime boodschap steeds duidelijker en de misleidende tekst steeds onduidelijker wordt.

Die geheime boodschap staat dus in een raster? Gebruik hiervoor het raster dat verderop in deze beschrijving achter de Red Herring tekst staat. Dit raster verdeelt het gebied, waar je loopt, in vierkanten van 0.100 x 0.100 minuten. Tijdens je avontuur ga je bij elk gevonden waypoint (uit de waypointlijst) ��n of meer vierkanten in dit raster arceren. Uiteindelijk zul je bij waypoint 9 genoeg aanwijzingen in dit raster hebben om de geheime boodschap te begrijpen en daarmee de geocache te vinden.


Hoe vind je de juiste vierkanten? Bijoorbeeld: sta je bij een waypoint "N52 12.345 E006 6.789", en je krijgt als hint de windstreek "O", dan bevindt het gevraagde vierkant zich ten oosten van het waypoint, dus N52 12.300 - N52 12.400 en E006 6.800-E006 6.900. De hint "ZW" betekent dat je het vierkant zoekt ten zuid-westen van je huidige waypoint, dus N52 12.200 - N52.12.300 en E006 6.600 - E006 6.700.
Let op: Gebruik voor het markeren van vierkanten all��n de waypoints die in de waypointlijst staan.
Voorbeeld

mooi gebied De waypoints in de waypointlijst staan niet in de juiste volgorde. Verder zul je niet alle waypoints nodig hebben. Hoe kom je van het ene waypoint naar het volgende waypoint?
Het navigeren is spannender dan je gewend bent. Vanaf "wp1" kun je een volgend waypoint vinden door volgens de klok te navigeren. Twaalf uur komt overeen met het noorden dus 0 graden. Elk uur op de wijzerplaat komt overeen met 30 graden. Wanneer je bijv. vanaf je huidige waypoint "wp3" volgens "2 uur" moet navigeren, dan zoek je een waypoint uit de waypointlijst die vanaf "wp3" het dichtste op 2x30=60 graden ligt. Let op: elk waypoint wordt hooguit 1 keer bezocht.
In een paar gevallen wijst de kloknavigatie met een kleine afwijking in de richting van een waypoint. Neem steeds het waypoint waarbij de afwijking van het gevraagde aantal graden het kleinst is. De kloknavigatie is wel zo opgezet dat er toch altijd maar 1 waypoint duidelijk het "dichtste bij" het gewenste aantal graden ligt. Alleen bij navigatie van WP2 naar WP3 staan aanvullende instructies genoemd.

Vanaf waypoint 1 staan de opdrachten in de onderstaande tabel. Deze opdrachten staan wel in de juiste volgorde. De kolommen in deze tabel bevatten achtereenvolgens: (1) het waypointnummer, (2) welke vierkant(en) vanaf je huidige waypoint je mag arceren, (3) de opdracht en (4) hoe je via de "kloknavigatie" naar het volgende waypoint komt.
Bijvoorbeeld: stel je komt aan bij waypoint-6. Je kijkt in de tabelrij met waypointnummer "6". Je arceert eerst zorgvuldig (!) de gevraagde vierkanten. In dit geval betekent "ZO" dat je het vierkant arceert dat ten zuid-oosten van het huidige waypoint zich bevindt. Vervolgens voer je de opdracht bij waypoint-6 uit. Daarna bepaal je waypoint-7 o.b.v. de "kloknavigatie".

Ben je klaar om dit avontuur aan te gaan?
P: Vind op de parkeerplaats een bord waarop met blauwe letters staat "U staat hier".
AB = de cijfers die direct boven de "h" van "hier" staan
C,D = afstand van dit knooppunt in km via de paarse fietsroute naar het knooppunt dat 1 hoger is dan AB.

WP1 (of "S1"): ga naar het punt N52 1(F+3).001 E006 (F+F).001. Dit punt ligt binnen 500 meter van de parkeerplaats. Voer de opdracht uit die staat in de tweede regel van de tabel.

Waypoint Aanwijzing
= arceer vierkant
Opdrachten Volgend wp is op ? uur
1 Z Wat is F? Er zijn maar een paar mogelijkheden!
NB Bepaal ook hier het vierkant o.b.v. je berekende co�rdinaat.
F
2 NW Je treft hier een paaltje aan met 2 pijlen.
G = stapeltel de letterwaarde van de 1e letter van de kleur.

 ⇒ De afstand WP2-WP3 ligt tussen 350 en 750 meter. Voer de volgende opdracht uit v��rdat je bij WP3 aankomt.
F+G uur
+
30 minuten
3 W en Z Op 40 meter v��r WP3 zie je blauwe bordjes met 2 (unieke) woorden.
H = aantal witte letters (in deze 2 woorden) die maar 1 keer voorkomen. Werk nauwkeurig!

 ⇒ Loop eerst vanaf WP3    50 meter naar het noord-westen en neem dan het pad in zuid-westelijke (!) richting naar WP4. Voer de volgende opdracht onderweg uit!
H+G-B
4 NW Zoek onderweg het hoogste punt op in het gebied. Gewoon goed rondkijken en wees niet te snel tevreden. Markeer dit punt. Loop vervolgens door naar waypoint WP4. Bij WP4 zie je een eik die op 1 meter van het water staat en die zich op 0,5 meter vanaf de grond splitst. Wat is de afstand tussen het hoogste punt en WP4? Rond deze afstand af op een veelvoud van 40. Het punt ligt max. 250 meter vanaf WP4.
I = afstand / 20.
Waypoint "S8"
5 O Zoek binnen 15 meter het paaltje met de meeste pijlen erop.
J = het aantal pijlen op dit paaltje.

 ⇒ Vervolg je weg naar WP6 eerst naar het noorden.
I+J+C
6 ZO K = Je ziet een paaltje met meerdere bordjes. Hoeveel cirkels tel je op de bordjes? Trek daar 1 vanaf.

 ⇒ Vervolg je weg naar WP7 eerst naar het westen.
K+C+J
7 ZW en ZO M = aantal ruitjes aan de oostkant van het gebouw dat het dichtste bij dit waypoint staat. M-B
8 O en ZO Op deze mooie plek heb je een mooi overzicht over het meertje. Tel hier het aantal bolkoppen in de planken van de bankjes binnen 10 meter.
N = ( aantal getelde bolkoppen / 4) + 3.
N+A
9 O en NO Welk dier is hier weggelaten?
P = letterwaarde van de 1e letter.
NB: stapeltellen van de woordsom van het dier is NIET 1!
Geocache?

Als het goed is zie je in het raster de geheime boodschap met het symbool en het cijfer. Als je de geheime boodschap niet "doorziet", bekijk dit eens op wat meer afstand! De misleidende tekst kun je amper meer lezen wanneer je de juiste vierkanten hebt ingekleurd.
De geocache vind je op 0.(L-K)PL minuten ten zuiden en 0.(J-L)(P-L)P minuten ten westen vanaf het geografische midden van het geheime symbool. Deze locatie kun je bepalen via de co�rdinaten van het juiste vierkant binnen het raster. Het geheime cijfer ken je toe aan "L".

Verdere uitleg

Nog een paar tips: Het is belangrijk dat je er snel achter komt wat de misleidende tekst is. Anders volg je zeker het "rode-haring"-spoor en denk je al snel dat je het geheime cijfer weet. De geocache ligt in het bos op 3 meter van een klein pad achter een boom.

Banner Is het gelukt om de geocache te vinden? Dan mag je met gepaste trots de "Red Herring" banner toevoegen aan je profiel!

We willen de teams Huismannetjes, Odlaniger, Dhmc05 en Kpt. Jack Sparrow hartelijk bedanken voor het verbeteren van de geocache. De beheerder van IJssellandschap was zo vriendelijk om toestemming te geven voor de mooie, gevarieerde wandeling in het bos van 5 km.

Additional Hints (Decrypt)

Xybxanivtngvr: rraibhqvt ivn wr TCF-nccnenng. Naqrer bcgvr: cevag rra xnnegwr hvg ina urg trovrq zrg qr jnlcbvagf.
Xybxanivtngvr: nyf wr ivn wr TCF-nccnenng qvg bcybfg, mbet qng wr avrg irry jnlcbvagf va wr TCF-nccnenng urog fgnna. Urg xna bbx unaqvt mvwa bz ibyqbraqr hvg gr mbbzra.
JC3 vf avrg tryvwx nna jnlcbvag "F8".
JC6: X vf rra barira trgny!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.