Skip to Content

<

Pivna na Chmelovej

A cache by Glzo & Janka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/12/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SVK:
Táto keška je venovaná krásnemu, avšak menej známemu bradlu a úžasnému nápoju, pivu.
Čo majú spoločné?

1. Chmelová (925,4 mnm).
Najvyššie bradlo z Vršatských, a druhý najvyšší vrchol Bielych Karpát. 
Je z neho krásny výhľad a aj keď naň už na mape nevedie  turistická značka, chodník v lese označený ostal a výstup nie je vôbec tažký. Chmelová je tak trochu skrytá za južným Vrštaským bradlom nad obcou Vršatské Podhradie ktorému už je venovaná keška “Vršatec”. Ak si spravíte výlet do tejto oblasti, dá sa tu všelikde poturistikovať, včetne hradu Vršatec, náučného chodníka či dlhších túr. Dobrodruhovia môžu dokonca na Chmelovej aj prespať, je tam na to plácek.
pre viac info:
Vršatské bradlá: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1atsk%C3%A9_bradl%C3%A1
hrad Vršatec: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1atsk%C3%A9_Podhradie

2. Pivo.
Pivo je úžasný, chutný a zdravý nápoj. Nám veľmi chutí a keďže sa výraba okrem vody a jačmenného sladu aj z chmelu - tak sme mu venovali kešku na kopci s menom Chmelová.

Vedeli ste, že pivo je známe už viac ako 6000 rokov? U nás vznikol prvý pivovar v obci Vyhne v r.1473 a pivo sa tam nepretržite varí dodnes. No oveľa skôr, asi v 5 stor. si už pivo vo veľkom varili típci z kláštora v Hronskom Beňadíku. Byť vtedy mníchom muselo byť fajn ;).
Pivo okrem toho že hasí smäd, obsahuje aj vitamíny, minerály a látky ktoré blahodarne pôsobia na činnosť srdca, trávenia, zrážanlivosti krvi, látkovu výmenu, omladzovanie buniek, zdravý rast kože a vlasov, proti vzniku osteoporózy, povzbudzuje tiež chuť k jedlu, je zdrojom energie, atď. Je proste neskutočne zdravé!
pre viac info o pive:  http://sk.wikipedia.org/wiki/Pivo a http://zabava.kamnapivo.sk/univerzita/

Keška:
Jej obsah je hlavne o PIVE a aj keď to nie je povinné, ak máte neaké pivné predmety hodia sa sem lepšie ako čokoľvek iné. Je strednej veľkosti (regular), takže sa do nej zmestia aj väčšie predmety a TRAVELBUGy.

V pôvodnom obsahu sú okrem ostaných pivných predmetov aj špeciálne SWG mince s logom kešky (viď foto obsahu).
Mince budeme občas dopĺňať, takže sa ujdú aj neskorším kešerom.
Prosím, predmety vymieňajte férovo a zapíšte sem čo ste si vymenili - pomôže nám to udržať atraktívny obsah.

Keška je umiestnená asi 90m od vrcholu, odporúčame vám ale najskôr navštíviť vrchol, pokochať sa výhľadom a po ceste späť zapíšte svoje dojmy do logbooku kešky. Pri odlove pozor na turistov.

Ako ku keške:
Autom:
 Najjednoduchší prístup je autom na parkovisko nad obcou Vršatské Podhradie. Odtiaľ po žltej turisitckej značke, pri smerovníku z nej odbočte vľavo hore na kopec.
Autobusom: do Vršatského Podhradia a odtiaľ peši smer parkovisko.

Terén:
Jednoduchá turistika hore kopcom. Prevýšenie z parkoviska na Chmelovú: 200m na vzdialenosti 1km, cca 30minut.

Štastný lov, krásne výhľady a NA ZDRAVIE!

 

ENG:
This cache is dedicated to the beautiful, but less known cliff and amazing drink, beer.
What they have in common?
1. Chmelová (925,4 mnm).
It is the highest hill of ‘Vršatských cliffs’, and the second highest peak of the White Carpathians.
There is a beautiful view and even if it (already) does not have tourist marking, a path stays and trek is not difficult. Chmelová is a bit hidden in the southern ‘Vršatské Bradlo’ over the village ‘Vršatské Podhradie’ whom it is already dedicated cache "Vršatec". If you make a trip to this area, you can hike a lot around including ‘education-trail or longer hikes. Adventurers can even sleep on the hill, there is a small place for that.
for more info:
Vršatské bradlá: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vr% C5% A1atsk A9_bradl% C3% A1% C3%
Castle Vršatec: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vr% C5% A1atsk% C3% A9_Podhradie

2. Beer.
Beer is a wonderful, tasty and healthy drink. We very tasty and as is produced in addition to water and barley malt and hops from - so we give him a cache on the hill with the name of hops.
Did you know that beer is known for over 6000 years? We have had the first brewery in the village ‘Vyhne’ in r.1473 a beer brewed there continuously ever since. But much earlier, probably in the 5 th century, people already brewed beer in the monastery of Hronský Beňadik. Being a monk in that time had to be nice ;).
In addition to beer quenches thirst, and contains vitamins, minerals and substances have beneficial effects on heart rate, digestion, blood clotting, metabolism, cell rejuvenation, healthy skin and hair growth, anti-osteoporosis, also encourages appetite, has no fats, is a source of energy, etc. It is just incredibly healthy!
Cache:
Its content is mostly about beer, and even if it is not mandatory, If you have any beer items, it fits in here better than anything else. The original content in addition to other beer items contians also special SWG coin with cache's logo (see photo of content). The coins will be replenished from time to time, so the later cacheres can also grab one.
Please replace the items fairly (trade equal or beter) and log here your exchange - it may help us to maintain an attractive content.
- The Cache is a regular size, so larger items and travelbug can by placed inside.
-
 The Cache is located 90m below the top  of Chmelová. We recommend you to firstly go to the top, enjoy the view and then log your visit to cache-logbook
To the cache:
By car: The easiest access is by car to the parking above the village Vršatské Podhradie. From there follow the yellow tourist marking to the sign, then turn left up the hill.
By bus: to Vršatské Podhradie and hence the direction of walking park.
Terrain:
Easy hiking uphill. Elevation of the parking lot on the hop: 200m in the distance 1km, about 30 minutes of walking.
Happy hunting, beautiful views and Cheers!

Od založenia v Máji 2012 sa o túto kešku zaujímalo toľkoto kešerov:

Free counters!

Additional Hints (Decrypt)

FX:
Ifrgpv m wrqarub zvrfgn ilenfgnwh,
cerq firgbz trbcbxynq hxelinwh…
RA:
Nyy bs gurz sebz bar cynpr, ner tebjvat,
n trbgernfher , gurl ner uvqvat…

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

471 Logged Visits

Found it 454     Didn't find it 2     Write note 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 105 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.