Skip to content

Tetinsky vodopad Multi-cache

This cache has been archived.

Kockodani: Keška zmizela. Životní situace mi nedovoluje vytvořit novou a více se o ni starat.

More
Hidden : 04/21/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jedná se o 1 km dlouhou multikešku o 2 stage a finálce, která vás provede tím nejhezčím na Tetíně. Budete muset slézt z 1 m vysoké skály. Lezení je ale jednoduché. S pomocí to zvládnou i větší děti a menší mohou být přeneseny. POZOR ať někde nespadnou!

Ve vaší blízkosti se budou nacházet tyto místa:

  • Tetínský vodopád má výšku okolo 17 m - bohužel pouze při dostatečném objemu vody. Jde o umělý vodopád vytvořený lidskou činností. Vznikl těžbou vápence, čímž došlo ke vzniku lomové stěny a výrazného skalního stupně v rokli. Avšak již před těžbou se zde nejspíše nacházel přirozený vodopád jehož podobu neznáme. Někdejší lidskou aktivitu prozrazují skromné zbytky těžební techniky a navrtané díry do úpatí vodopádového stupně.

  • Kostel sv. Ludmily je vystaven v barokním slohu v 80. letech XVII. stol. Ve spodní části oltáře nalezneme mensu se „svatým“ kamenem, na němž měla být dle pověsti sv. Ludmila (babička sv. Václava) uškrcena svou snachou Drahomírou. Když navštívíte toto místo v době vánoční, můžete za mřížkou vidět nádherný rozlehlý starý betlém, který opravdu stojí za to.

  • Kostel sv. Kateřiny na Tetíně je postaven v románském slohu, datujeme jej kolem 12. století, je však možné, že byl postaven na místech daleko staršího předchůdce. Přilehlý hřbitov a zvonice jsou datovány kolem 10. století, tedy ještě za života sv. Ludmily. Dominantou kostela je obraz z roku 1855 malovaný J. Hellichem, na němž je znázorněna klečící sv. Kateřina a pod ní se rozpínající tetínské kostely.

  • Kostel sv. Jana Nepomuckého (původně farní kostel sv. Michala) je obklopen nádherným výhledem na Berounku protékající vápencovými útvary. Dříve zde pravděpodobně stávalo sídlo kněžny Lubuše. Pochází z první poloviny 13. století, ale v minulosti byl několikráte přestavěn, takže jej dnes řadíme mezi barokní kostely.A nyní ke keši.

K první stage (výchozí souřadnice) se dostanete cestou, která odbočuje z cesty na tetínské hradiště - viz waypoint Odbocka. Dávejte pozor na děti, aby nespadly ze skály dolů! Najdete tam třímístné číslo ve tvaru ABC. Doporučuji zdatným lidem slézt skálu dolů pomocí řetězu, který je upevněn vlevo od vodopádu. Pohled zdola stojí za to.
Je možné se k 1.stage dostat i z druhé strany, po dešti je ale cesta neschůdná - skála klouže.

Druhý stage je na souřadnicích N 49° 56.(C+4)(C+4)(A+3) E 014° 06.(B)(B)(C). Naleznete tam zděnou zídku. Obejděte ji okolo a zjistěte, kolik je vchodů skrz zídku. Tím dostanete číslo D.

Finálku naleznete na souřadnicích N 49° 56.(C+D+3)(D+2)(B) E 014° 06.(A)(C+D)(C+B)


Doporučuji také navštívit kešku A.D. 921 (GCMRXV)- velmi krásný rozhled do krajiny.


[EN]

Let´s go! Geocaching!

The first stage you reach by road which crosses the road going to Tetinske hradiste. Beware of your kids! There is a danger to fall from a rock. You will find three-digit number in ABC form there. I recommend people in good physical condition to climb down from the rock. You can use a chain located left of a waterfall. Splendid view is waiting for you.

There is a possibility to get to the first stage by another way. But not during the rain or after it – the rock is slippery.

The second stage has this coordinates: N 49° 56.(C+4)(C+B+2)(A+1) E 014° 06.(B)(A+B)(C-3) You will find a little wall from bricks. Walk around it and find out how many entrances the wall has. The result is number D.

The last stage has this coordinates N 49° 56.(C+D+3)(D+2)(D) E 014° 06.(A)(C+D)(C+B)


[DE]

Achtung! Zum Cacheabhebung ist 1 Liter Wasser notwendig!

Zur erste Stage (die Ausgangskoordinaten) kommen Sie mit dem Weg, der von dem Weg nach „Tetinske hradiste” abbiegt – s. waypoint Odbocka. Passen Sie an die Kinder auf, damit die Kinder nicht von dem Fels fallen! Sie finden dort eine dreistellige Nummer in der Form ABC.

Ich empfehle den Fels nach unter zu klettern, um ihm von unten schauen zu können. Den Blick von unten lohnt sich. Man kann zu der erste Stage auch von der andere Seite zu kommen. Nach den Regen ist aber diese Weg ungangbar. Der Fels rutscht.

Die zweite Stage ist an den Koordinaten N 49° 56.(C+4)(C+4)(A+3) E 014° 06.(B)(B)(C). Sie finden dort eine Mauer. Gehen Sie herum. Wieviel Eingänge durch dieser Mauer gibt es dort? So bekommen Sie die Nummer D.

Finalstage ist an den Koorditaten N 49° 56.(C+D+3)(D+2)(B) E 014° 06.(A)(C+D)(C+B)

Ich empfehle auch die Cache A.D. 921 (GCMRXV) – ein sehr schönes Blick in die Landschaft.

Additional Hints (Decrypt)

1.fgntr: arerm.fgvgrx an fxnyr cerq ibqbcnqrz; Svany: H hzrybuzbgarub ibqbcnqh. [EN]1.fgntr:ynory ba gur ebpx orsber jngresnyy; Svany:Ng gur cynfgvp jngresnyy! [DE]1.fgntr:Rqryfgnuyfpuvyq nz Sryf ibe qrz Jnffresnyy;Svany:Nz Xhafgfgbssjnffresnyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)