Skip to Content

This cache has been archived.

ValenReviewer: Ahoj, uplynuly další dva měsíce a stále se nic neděje. Vzhledem k tomu, že keš je nelovitelná už od května a nejsou žádné zprávy o nějakém termínu, kdy by měla být znovu v provozu, archivuji tento listing. V případě zájmu je samozřejmě možné založit novou keš až budou všechny tabule zase funkční.

More
<

Prerovskym luhem

A cache by Fastsedli@OrliceSisi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato multina vás provede po naučné vlastivědné stezce “Přerovským luhem”. Vybrána byla delší ze dvou tras, které tato naučná stezka nabízí, aby jste se pořádně prošli. Celková délka celé trasy je cca 12km. Jelikož jsem posledních pár zastavení vynechal s ohledem na následné umístění finálky, tak délka je cca 10km. Obtížnost keše je volena s ohledem na její délku a taky vlivu počasí.

Tuto vlastivědnou stezky zřídilo město Přerov v roce 2004. Pro veřejnost byla oficiálně otevřena 25. června 2004 u příležitosti oslav 100. výročí založení městského parku Michalov. Stezka nás na dvanácti kilometrech lesních pěšin, chodníků a polních cest provází rozmanitými ekosystémy podél řeky Bečvy a upozorňuje na místní zajímavosti.

Stezka začíná asi 500 m od historického centra města. Je dostupná pěšky a na většině své trasy i na kole. Není fyzicky náročná. Je vhodná ke školním a rodinným vycházkám.

Celkem osmnáct bohatě ilustrovaných informačních tabulí umožní návštěvníkovi nahlédnout do dávné historie i současnosti města, poodhalí složité zákonitosti vývoje lužní krajiny, představí stovky původních organismů. Trasa naučné stezky, a s ní i procházka snad nejmalebnějšími zákoutími Přerova, nás na dvou posledních zastaveních přivádí do městského parku Michalov - místa, kde se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dědictví s krásou přírody.

(informace byly čerpány z WWW stránek města Přerova)

POZOR: V keši není tužka. Za blátivého počasí se můžete během putování i umazat

Stage 1 - Rozcestník „U labutě“
N 49° 27.486 E 17° 27.006
Trasa obou okruhů naučné vlastivědné stezky začíná na křižovatce ulic Za Mlýnem a Bezručova v blízkosti restaurace U labutě (na turistických mapách a směrovkách též rozcestník Mlýn). Delší okruh (12 km) je značen zeleně, kratší (5 km) červeně.
ÚKOLY:
Na tomto místě zjistěte nadmořskou výšku = A
Ve kterém roce byl založen Kryškův mlýn = B

Stage 2 - Vodní ptactvo
N 49° 27.457 E 017° 26.932
Soutok mlýnského náhonu Strhanec a řeky Bečvy je významným zimovištěm vodních ptáků. Hladina Strhance v tomto úseku ani za největších mrazů zcela nezamrzá. Máme tak po celý rok jedinečnou možnost pozorovat vodní ptactvo prakticky v centru města.
ÚKOL: Počet všech ptáků na obrázcích na informační tabuli = C

Stage 3 - Pohled do historie
N 49° 27.441 E 017° 27.113
Jen málokterý pohled na město Přerov připomíná jeho starobylost tak jako panorama kamenného opevnění Horního náměstí s dominujícím zámkem, které se před námi otevírá při pohledu od bývalé plovárny na pravém břehu Bečvy.
ÚKOLY:
Počet obyvatel k r.1880 = D
Počet obyvatel k r.1961 = E

Stage 4 - Škola v přírodě, Řeka Bečva
N 49° 27.464 E 017° 27.627
Na čtvrtém zastavení máme ideální podmínky ke krátkému posezení, ale i hrám v přírodě. Tematicky je toto zastavení věnováno řece Bečvě, její ekologii i historii její regulace.
ÚKOL: Průměrný spád řeky Bečvy na délce 1km = F

Stage 5 - Zavlečené druhy rostlin
N 49° 27.497 E 017° 27.787
Naučná stezka nám představuje nejen krásy kulturního dědictví a lužní přírody. Činnost člověka se často projevuje i negativně. Příkladem může být výskyt invazních rostlin na březích většiny našich vodních toků.
ÚKOL: Do jaké vzdálenosti dostřeluje Netýkavka Žláznatá své tobolky (x metrů) = G

Stage 6 - Měkký luh
N 49° 27.517 E 017° 27.995
Díky někdejší těžbě štěrkopísku a následnému přirozenému vývoji dotčené krajiny máme dnes jedinečnou možnost pozorovat jednotlivá vývojová stádia lužních porostů, od mokřadních společenstev přes vrbo-topolové háje až po dubo-habrový les.
ÚKOLY:
Vlevo dole je hřib, spočítejte počet písmen názvu (rodový i druhový) = H
Vpravo nahoře je pták, spočítejte počet písmen jeho jména (rodový i druhový) = I

Stage 7 - Malá laguna
N 49° 27.555 E 017° 27.997
Z dřevěné pozorovatelny nad hladinou menší postupně zazemňované vodní plochy můžeme pozorovat (doporučujeme za úsvitu nebo soumraku) ptáky, obojživelníky, bezobratlé živočichy, vodní flóru a charakteristické dřeviny měkkého luhu.
ÚKOL: Kolik obrázků představuje schéma vegetační sukcese = J

Stage 8 - Břehové porosty
N 49° 27.818 E 017° 28.759
Břehové porosty člověk nemůže ničím plnohodnotně nahradit, proto jim tam, kde zůstaly v kulturní krajině zachovány, musí věnovat náležitou péči. Více o břehových porostech se dozvíme na této informační tabuli.
ÚKOL: Počet všech porostů na obrázcích = K

Stage 9 - Geomorfologie říčního koryta
N 49° 27.916 E 017° 29.028
S vývojem koryta řeky Bečvy na jejím středním toku, včetně některých charakteristických geomorfologických útvarů, se blíže seznámíme na devátém zastavení naučné stezky.
ÚKOL: Na kolik hlavních úseků dělíme říční tok = L

Stage 10 - Ekoton - hraniční společenstva
N 49° 28.082 E 017° 29.064
Jen na několika místech na hranici lužního lesa Žebračka s jinými ekosystémy můžeme spatřit vyvinutá, druhově velmi rozmanitá, hraniční společenstva.
ÚKOL: Vlevo dole je had. Pokud je to Slepýš Křehký je M=1, pokud je to Užovka obojková je M=2 nebo pokud je to Zmije obecná je M=3

Stage 11 - Moravská brána
N 49° 28.477 E 017° 28.182
Exkurzí do geologické i pozdější historie Moravské brány je na severovýchodním okraji Žebračky, u silnice do Prosenic, jedenácté zastavení. Mimo jiné odtud můžeme vidět i středověký hrad Helfštýn.
ÚKOL: Kolik řek protéká Moravskou bránou = N

Stage 12 - Květena Žebračky
N 49° 28.457 E 017° 27.244
Žebračka představuje unikátní pozůstatek původně rozsáhlých lužních lesů v údolní nivě Bečvy. Nejvhodnějším obdobím pro pozorování květeny lužního lesa je jaro, kdy celý les rozkvete.
ÚKOL: Celková rozloha rezervace je (zaokrouhlete matematicky na celé číslo) = O

Stage 13 - Strhanec
N 49° 28.362 E 017° 27.491
Severovýchodní částí Žebračky protéká mlýnský náhon Strhanec, který za dobu své existence již získal přírodě blízký charakter.
ÚKOL: Z kterého roku pochází moravský zemský zákon č.65 = P

Stage 14 - Zvířena Žebračky
N 49° 28.206 E 017° 27.883
Národní přírodní rezervace Žebračka byla vyhlášena dne 4. 6. 1949 a patří mezi nejstarší rezervace v regionu.
ÚKOL: Kolik hnízdících druhů ptactva najdeme v žebračce = Q

FINAL
XXXXX = (D*G)-(B*C)+(A*H)-(N*I)
YYYYY = E+F+(J*K) +(L*L) -(O+P+Q+M)

N 49° XX.XXX
E 017° YY.YYY
Finálka je max. 1m od cestičky, není potřeba nikde běhat a brodit se v nepřístupném terénu

Additional Hints (Decrypt)

i xberarpu pglefgebzh, bchfgral cevolgrx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

203 Logged Visits

Found it 176     Didn't find it 1     Write note 8     Archive 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 4     Publish Listing 2     Retract Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.