Skip to content

<

Klet aneb Schoeninger cili Senygl

A cache by Angrod66 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kleť aneb Schoeninger čili Šenýgl.
Kleť je dominantou Jižních Čech. Tato poměrně krátká multina Vás po ní provede a seznámí Vás s tím, co se na Kleti nalézá.

A ten podivný název? Shrnuje nejpoužívanější názvy této hory. První známý název pochází z análů zlatokorunského kláštera z r. 1263 a zní Mons Naklethi (někteří jméno odvozují od staročeského klátit, klučit, ale dá se předpokládat, že jde o jméno mnohem starší, pravděpodobně keltského původu). Další názvy byly odvozeniny od téhož, jako Naklati (1318), Kletie (1445), Kleta (1600), Kleť, Kletý (1624). Od cca 17. století se užívalo německé Schöninger, lidově Schönigl, aneb jak dodnes říkají domácí Šenýgl. Pojmenování mohlo souviset s krásnými výhledy. Konec 19. století přinesl opětovné počeštění na Klet a po vzniku samostatného Československa změkčené na v současnosti užívané Kleť.

V současnosti je na Kleti několik institucí. Začneme se procházet jako klasický, trošku lenivější, turista, který vyjede na kopec lanovkou.

Stage 1

Lanovka

Lanovka vede na Kleť z okraje Krasetína od roku 1961. Na trase 1752 m překonává převýšení 383 metrů, má 100 pevně uchycených sedaček a přepravní kapacita je 220 osob za hodinu. Trať lanové dráhy tvoří nekonečné dopravní lano, které je vedeno pomocí kladek v kladkových bateriích na traťových podpěrách tvaru "T". Maximální dopravní rychlost je 2,0 m/s a tou vyjedete nahoru na horu za 15 minut. Vzdálenost mezi sedačkami je 18 sekund neboli 35 metrů.

Pokud stojíte na souřadnicích vidíte poslední "celý" sloup lanovky. Na něm u paty sloupu uvedené dvojciferné číslo má hodnotu A1. (úplně poslední sloup má číslo A2)

Stage 2

Deska Lesnické jednoty

Ve dnech 8.-10. srpna 1898 se uskutečnil sjezd České lesnické jednoty (ČLJ) v Českém Krumlově. Jeho součástí byla i lesnická exkurze v polesí Nový Dvůr, do kterého dlouhá léta patřil vrchol Kletě, a v sousedním revíru Borová. Při této příležitosti byla do skalního bloku před horskou chatou na Kleti nainstalována kamenná deska s nápisem "Česká lesnická jednota 1848 - 1898". Deska, připomínající tehdy 50. výročí založení ČLJ, vydržela na skalním bloku rovných 40 let - do roku 1938. Poté byla deska ČLJ odstraněna. Osazení kopie původní desky iniciovala Společnost Žebříkového kamene na Kleti. Bylo provedeno v říjnu roku 2010, za finanční podpory Lesů České Republiky, s.p. v Českém Krumlově.

Součtem prvních dvou číslic na desce získáme hodnotu B.

Stage 3

Rozhledna

Kleť je místem jedinečného kruhového rozhledu. Již před stavbou rozhledny sem přicházeli lidé za vynikajícím pohledem na Alpy. Kníže Josef ze Schwarzenberku (jehož manželka Paulína tragicky zahynula na bále v Paříži v roce 1810), sám vášnivý cestovatel, propagoval také turistické zájmy. Dal tedy podnět k výstavbě kamenné rozhledny na samém vrcholu. Plány zhotovil a stavbu řídil knížecí stavitel Josef Sallaba. Stavba byla budována v letech 1822 - 1825. Jedná se o nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách. Za příznivého počasí je z ni vidět až na alpské vrcholky. Na počest zakladatele byla nazvána Josefovou věží. Josefova věž se stala v letech 1824 - 1825 trigonometrickým bodem pro geodetické a kartografické práce. Ředitel klementinské hvězdárny Martin Alois David použil novou rozhlednu k přesnému astronomicko-geodetickému určení polohy pro přesnější mapu Čech. Místo přilákalo nejenom tisíce návštěvníků, ale také tvůrce plánů rozhledů z vrcholu rozhledny. Sto let po založení rozhledny, v roce 1925, byla na Kleti vystavěna horská chata pro potřeby turistů, jejíž patronkou byla kněžna Terezie ze Schwarzenberku. Odtud název Tereziina chata. V současnosti slouží jako restaurace.

Pokud stojíte před vchodem do rozhledny, vpravo vidíte do kamene vytesáno číslo, které nám dá hodnoty CDEF

Stage 4

Vysílač

V roce 1957 začala na Kleti výstavba vysílače Jižní Čechy. Původní stožár byl vysoký 116 metrů a dnes jej připomíná jen torzo nohy v zahradě u vysílače. Vysílač zahájil pravidelný provoz v roce 1959. V roce 1967 začaly práce na výstavbě vysílače pro přenos druhého a barevného programu Československé televize. Vysílač je vysoký necelých 180 metrů.

Pokud stojíte před zavřenými vraty k vysílači, naleznete vpravo za plotem nenápadný památníček s tabulkou. Spočtěte počet písmen křestního jména zde uvedené osobnosti a dostanete hodnotu G. Číslo G je také počet písmen na tlačítku zvonku.

Stage 5

Hvězdárna Kleť

Hvězdárna Kleť se nachází jižně pod vrcholem Kleti, nejvyšší hory Blanského lesa, v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, cca 30 km jihozápadně od Českých Budějovic, poblíž Českého Krumlova. Hvězdárna Kleť se začala budovat jako pobočka českobudějovické hvězdárny určená pro náročnější pozorování v místě s vynikajícími klimatickými podmínkami v roce 1957. Vzhledem k nadmořské výšce 1.070 metrů jde o nejvýše položenou hvězdárnu v Čechách. Dnes je Observatoř Kleť známá u nás a hlavně ve světě výzkumem planetek a komet. Mezi observatořemi věnujícími se sledování blízkozemních planetek i hledání dosud neznámých planetek patří Observatoř Kleť mezi světovou špičku. Více se dozvíte na www.klet.org či na www.hvezdarnacb.cz.

Stojíte přímo před vrátky Observatoře Kleť a vidíte kopuli teleskopu KLENOT. Počet zděných budov na pozemku hvězdárny nám dá hodnotu H (liché číslo).


Pre-FINAL

Výpočet výsledných souřadnic:
N 48° 51,(E+F)(G)(B)
E 014° 17,(C)(H+C)(D-A)
Tak, teď na dané souřadnice a pak hurá k finálce.

FINAL

Tak teď máte všechny hodnoty potřebné k nalezení kešky. Dojděte na spočtené souřadnice. Ale ani na nich ještě keška není. K ní se dostanete po další lesní cestě. Musíte ze stanoviště Pre-FINAL ujít 125 metrů po lesní cestě v azimutu cca 299 stupňů. Poté udělejte pravo v bok a zřejmý geoobjekt je před vámi. Prosím, dodržujte to, že jste v CHKO, a ke kešce choďte opravdu jen po lesních cestách, děkuji. Přeju příjemný a úspěšný lov.


EN

Welcome at the Kleť Mountain

We start a short walk aroud the top of the Kleť mountain. BTW - Schoeninger and Šenýgl are historical names of this mountain.

Stage 1

Chairlift

Chairlift leads to the Kleť mountain since 1961. The route is 1752 m long and elevation exceeds 383 m, it has 100 seats and its transport capacity is 220 passangers per hour. Maximum transport speed is 2.0 meters per second and you ride up the mountain in 15 minutes. The distance between seats is 18 seconds, or 35 meters.

If you stand on the coordinates you can see the last column of the cablecar. The two-digit number on the bottom of the column give us the value of A1.

Stage 2

Plaque of the Czech Forestry Union

Plaque, commemorating the 50th anniversary of the Czech Forestry Union, stood on the rock block straight 40 years - until 1938. CLJ plate was then removed and restored in October 2010.

Adding the first two digits on the plaque, we obtain the value of B.

Stage 3

Lookout tower

Kleť is a place of unique circular view. Even before construction of the tower people came here for an excellent view of the Alps. Joseph of Schwarzenberg initiated the construction of a stone lookout tower on the top. The tower was built between 1822 - 1825. It is the oldest stone lookout tower in Bohemia. In honor of its founder, it was named Joseph tower. Clementinum observatory director Martin Alois David used the new tower for accurate astronomical-geodetic position measurements for more accurate mapping of Bohemia. One hundred years after the establishment of lookout tower, in 1925, cottage for tourists was built on the Kleť mountain. It currently serves as a restaurant.

If you stand in front of the tower, you can see on the right side the stone carved digits, which give us the values of CDEF.

Stage 4

TV tower

The construction ot the Kleť TV tower began in 1957. The original tower was 116 meters high and now its reminder is a torso in the garden. The TV tower regular operation started in 1959. In 1967 the construction of a new TV tower began. This TV tower is about 180 meters high.

If you stand in front of the gate to the TV tower, to the right hand you have a memorial table. Calculate the number of letters of the first name of hero mentioned here to get the value of G. G is also the number of letters on the gate bell label.

Stage 5

Kleť Observatory

The Kleť Observatory is a research institution belonging to few natural science centers of Southern Bohemia in the Czech Republic, supported by the South Bohemian Region. The observatory is situated south of the top of Klet mountain (at altitude of 1070 m), southwest from the town of České Budějovice, where the seat of the directorship and observatory archive are located. Kleť Observatory was founded in 1957. There are one hundred and fifty clear nights per year with a good astronomical seeing on the average, as shows data from photographic observations of minor planets and comets since sixties. The number of clear nights is significantly higher than the average for the Czech Republic, which results from two main factors - altitude of the observatory (1070 m) is about two hundred meters above the average top of stratus clouds, that typically form above the Czech basin during inversion periods (frequent in autumn and winter), and dissolving of clouds by the foehn winds in the lee of Alp mountains. More info at www.klet.org

You stand in front of the gate and see the Kleť Observatory. The number of brick buildings on the site of the observatory will give us the value of H.

Pre-FINAL Stage

N 48° 51. (E + F) (G) (B)
E 014° 17. (C) (H + C) (D-A)
Now we can go to the pre-final stage.

FINAL

So now you have all you need to find my cache. Walk to the calculated coordinates. But the cache is not there yet. To get to it take another forest road. Walk 125 meters in azimuth 299 degrees. Turn right and then you see ... .

Zdroj:
www.ckrumlov.cz
www.lanove-drahy.cz
www.holubov.cz
www.klet.org

free counters

Additional Hints (Decrypt)

ir fxnypr / vafvqr gur ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.