Skip to content

lunetten route Multi-cache

Hidden : 04/16/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

In 1800 zijn de lunetten gebouwd. Een aantal van deze lunetten zijn nog te bezichtigen. Deze cache leidt je langs de bestaande lunetten.

Startpunt is waar de Wijk aan Zee route en Wijk aan Duin route opsplitsen. Dit punt is tevens parkeerplek en vraag 4.

De route is vooral goed te fietsen. De lunetten kunnen begroeid zijn met stekels en brandnetels. Lunet 25 in Wijk aan Zee heeft smalle begroeide paadjes en zandpad met rul zand.

Geschiedenis
In het najaar van 1799 vielen Engelse en Russische legers ons land binnen. Zij wilden de regering van de Bataafsche Republiek, zoals ons land toen heette, ten val brengen. Zij hadden oorlog met Frankrijk en ons land steunde de Fransen. De kop van Noord-Holland werd bezet en er waren zware veldslagen bij Bergen en Castricum. Na deze laatste slag zo vlak bij Beverwijk werd er een wapenstilstand gesloten. De invallers trokken zich terug en verdwenen. De regering van de Bataafsche Republiek was met de schrik vrijgekomen. Wanneer de aanvallers Beverwijk hadden kunnen ‘nemen’ en ‘Holland op zijn Smalst’ hadden kunnen passeren, hadden Amsterdam en Den Haag gemakkelijk aangevallen kunnen worden. ‘Holland op zijn Smalst’ moest beter verdedigd kunnen worden. Daarom kreeg C.R.T. Krayenhoff, luitenant-kolonel van de Genie, op 13 februari 1800 opdracht om aansluitend op de inundatiemogelijkheden tussen Oosterwijk bij Beverwijk en de Zuiderzee bij Monnikendam een linie van verdedigingswerken aan te leggen. In het vroege najaar was het werk gereed.
Niet helemaal zeker is hoeveel lunetten er toen precies zijn aangelegd: de oudste bronnen en kaarten spreken van 30 stuks en 3 kleine redouten, anderen van 30 of van 28 veldwerken. Bij Wijk aan Zee aangelegde kleinere ‘lunetten’ en ‘redouten’, zijn al spoedig onder gestoven en uit zicht geraakt. Latere 19e eeuwse kaarten laten er nog 26 zien en 20e eeuwse meestal niet meer dan 25. En van die 25 zijn er nu nog maar 10 over: 2 liggen er officieel in Heemskerk, 5 in Beverwijk en 3 restanten zijn nog in Wijk aan Zee te vinden. De geïnteresseerde fietser/ wandelaar moet zich realiseren, dat de meeste van de lunetten (nog) niet betreden kunnen worden. Ze zijn namelijk verpacht aan of eigendom van iemand anders. Toch zijn ze de moeite waard om vanaf de weg bekeken te worden, of de sporen die ze in ons landschap hebben nagelaten te bekijken.

Wat is een lunet?
Een lunet is een driehoekige, maanvormige verhoging in het veld, aarden wallen versterkt met houten balken. De lunet dankt zijn naam aan zijn maanvorm.
Op de lunet stonden kanonnen. De achterzijde, keel is open. De grond waarop de lunetten gebouwd zijn, was bezit van het ministerie van oorlog. Vandaar dat de lunetten afgebakend zijn met grenspalen. Het woord lunet, komt van het franse woord ‘lune’, wat maan betekent.

De fietstocht, in stukjes of achter elkaar?
Voor het gemak van de fietser is de beschrijving van de route in twee delen gesplitst. Die twee delen kunnen in afzonderlijke trips gereden worden, of men kan ze aaneengesloten uitrijden. Het ‘Wijk aan Zee deel vraagt ook wat loopwerk, want om lunet 25 te kunnen vinden moet men even te voet verder gaan. Het ‘Wijk aan Duin’-deel kent zo een zelfde kwestie: lunet 9 wordt pas interessant als u er te voet omheen en op kunt gaan! Wil men de twee delen van de route aaneengesloten uitvoeren dan is het wellicht verstandig eerst ‘Wijk aan Zee’ te doen en dan ‘Wijk aan Duin’.
Als extraatje is na de ‘Wijk aan Duin route’ nog een beschrijving gemaakt van een korte tocht langs de in de wijken Meerestein en Oosterwijk ‘verdwenen’ lunetten. Voor de bouw van die wijken werden de lunetten 1 tot en met 7 opgeofferd. Geheel vrijblijvend zouden die plekjes met de beschrijving in de hand kunnen worden bezocht.
De ‘Wijk aan Zee Route’ duurt ongeveer 1 uur 30 minuten, zeker wanneer men zo nu en dan afstapt en wat loopt. De ‘Wijk aan Duin Route kan, rekening houdend met een bezoek aan de begraafplaats (batterij nr. 15) en lunet 9 en zo nu en dan afstappen, in ongeveer 2 uur worden volbracht. Voor beide routes is het nuttig stevige schoenen te dragen. Op en nabij lunetten kan dichte begroeiing zijn, zoals brandnetels. Denk aan een lange broek of sokken.

Een coördinaat van Museum Kennemerland is ook gegeven. Het museum bevind zich op het Westerhoutplein en heeft een interessante tentoonstelling over lunetten. Let wel: het museum heeft aangepaste openingstijden. Een bezoek is leerzaam maar niet noodzakelijk voor deze cache.

De Wijk aan Zee route
Ga naar punt 21 N 52.29.436 E 004.36.843
Links in het struikgewas ziet u een afgeplat duintje. Dit is lunet 21. De lunet kan beklommen worden.

Ga naar punt vraag 1 N 52.29.462 E 004.36.727
Vraag 1 : Goed lezen. Hoeveel maanden mag je op het voetpad fietsen? ………………….

Volg nu het schelpenpad.
Ga naar punt 23 N 52.29.476 E 004.36.586
Dit is lunet 23, aan je linkerhand.

Ga naar vraag 2 N 52.29.504 E 004.36.006
Ga het paadje in, dit is openbare weg.
Welk huisnummer zie je aan je rechterhand? …………………..

Ga naar punt 25 N 52.29.402 E 004.36.234
Dit is lunet 25.
Als je met de fiets bent, stap dan af.

Ga naar punt grpl4 L25 N 52.29.411 E 004.36.227
Ga noord van pad tussen bosjes.
Grenspaal 4 is hier.

Ga naar punt grpl3 L25 N 52.29.405 E 004.36.209
Hier is een grenspaal.

Elke lunet heeft een aantal grenspalen om de lunet af te bakenen. Lunet 25 heeft rondom nog een aantal grenspalen.

Ga naar punt grpl* L25 N 52.29.395 E 004.36.204
Ga zuid van pad .
Vraag 3. Welk nummer staat op deze grenspaal? …………………
Op de zijkant staat ook het nummer. Door te voelen kan je het nummer beter herkennen. Let op, het gras kan erg hoog zijn.
Kom je er niet uit, ter controle: Hoeveel paaltjes staan er naast elkaar
bij de keel van de lunet. Dit moet eenzelfde getal opleveren als vraag 3.

Ga naar punt grpl1 L25 N 52.29.390 E 004.36.221
Hier ziet u twee grenspaaltjes, genummerd 01. Dit is de keel van de lunet. De ingang aan de achterzijde. De lunet kan redelijk beklommen worden.
Loop het pad af naar links en ga terug naar het beginpunt.

Nog een grenspaal zoeken?
ga naar punt grpl6 L25 N 52.29.397 E 004.36.300
Hier is grenspaal 6. Het water ten noorden van u is een gedeelte van een tankval. Een overblijfsel uit WWII. Nog meer noordwaarts, aan de andere zijde van de weg, zijn nog twee van zulke waters.

Ben je op de fiets, rijd dezelfde route terug naar de openbare weg.
Lopend, neem op de terugweg het eerste pad rechts, achter de tankval is nog een uitgang, echter met de fiets niet makkelijk te doen.
Wijk aan Zee is goed voor een pauze, eventueel is er richting het strand genoeg horeca. U kunt ook gelijk doorgaan met de Wijk aan Duin route.


De Wijk aan Duin route.
Ga naar vraag 4 N 52.29.254 E 004.38.090
Hoeveel pijlers heeft de brug? ………………….

Ga naar punt L15 N 52.29.600 E 004.38.225
Hier op begraafplaats Duinrust zouden nog sporen te zien zijn van lunet 15. De glooiing en de ronding zouden een lunetlocatie verraden. Wie het er inziet…..

Ga naar punt L14 N 52.29.674 E 004.38.397
Hier is lunet 14. Dit terrein is verpacht. Na gereedkomen van de linie is er op deze lunet een monument geplaatst. De tekst op het monument is :”SI VIS PACEM PARA BELLUM 1800”. Wat latijn is voor :”Indien u vrede wilt, bereid u voor op oorlog”. Kijk eens naar de straatnaam hier.

Ga naar punt L13 N 52.29.823 E 004.38.414
Dit is lunet 13. Rechts kunt u grenspaal 4 waarnemen, in het verlengde van punt van het lunet.
50 meter terug is een voetpad dat leidt naar de kern van de lunet, voor de liefhebber.

Ga naar punt L12. N 52.29.860 E 004.38.647
Hier ziet u lunet 12. De kern van de batterij is vol gestort met bollenafval. Lunet is privebezit.

Ga naar punt L11 N 52.29.921 E 004.38.747
Dit is lunet 11. Deze lunet niet betreden. In de lunet zijn kraaienpootloopgraven gemaakt. Een overblijfsel uit WWII. Toendertijd werden deze loopgraven gebruikt als mitrailleurstellingen. Rechts in het weiland zijn nog 2 grenspalen waarneembaar.
Steek de weg weer terug over.

Ga naar vraag 5 N 52.29.89 E 004.38.985
Hier is lunet 10. Deze mag niet betreden worden. In deze lunet zijn ook kraaienpootloopgraven gemaakt.
Vraag 5: In deze tuin ligt een grenspaal. Wat is het huisnummer van het huis? ……………...

Ga naar punt L9 N 52.29.968 E 004.39.144
Noot: Blijf aan dezelfde kant van het water.

U bent nu op lunet 9. Hier ziet u ook een uitgegraven kraaienpootvormige loopgraaf. In 1800 stonden op dit lunet 4 twaalf ponds kanonnen. De lunetten 11,10 en 9 zijn in 2005/2006 opgeknapt.
Rondom de lunet zij nog grenspaaltjes te vinden

Ga naar punt L8 N 52.29.920 E 004.39.434
Gaat u via de woonwijk, dan komt u de Krayenhofflaan tegen, vernoemd naar Luitenant Kolonel C.R.T. Krayenhoff, de ontwerper van de lunetten van de linie van Beverwijk. Punt 8 is lunet 8. Deze lunet is bijna geheel omgeven door water. De lunet is verpacht en niet altijd te betreden, als het klaphek niet op slot is kan men erop.
Dit is het einde van de route. Mocht je nog verder willen, dan kan je op zoek naar de verdwenen lunetten. Anders kan je nu de eindcoördinaten berekenen.

De verdwenen lunetten
Ga naar punt L7 N 52.29.977 E 004.39.573
Op de plek waar nu de school staat, was lunet 7.
Enig overblijfsel is de schoolnaam.

Ga naar punt L6 N 52.29.909 E 004.39.679
Ter hoogte van het grasveld, daar was lunet 6.

Ga naar punt L5 N 52.29.876 E 004.39.872
Midden op de kruising was lunet 5.

Ga naar punt L4 N 52.29.737 E 004.39.954
Het appartementsgebouw en het kleine speelveldje, daar was lunet 4.

Ga naar punt L3 N 52.29.118 E 004.40.137
Hier ziet u, op het grasveld van het Willem Alexanderplantsoen, de wallen van het verplaatste lunet 3.

Ga naar punt L2 N 52.29.575 E 004.40.292
Op dit kruispunt bevond zich lunet 2.

Ga naar punt L1 N 52.29.564 E 004.40.469
Midden in de vijver ziet u een eilandje. Dat zijn de resten van kasteel Foreest, ook wel het huis Oosterwijck genoemd. Aan de rand van de flat, daar was lunet 1.

Bereken het cache punt:

Antwoord vraag 1 ………… A

Antwoord vraag 2 ………… B

Antwoord vraag 3 ……….. C

Antwoord vraag 4 ……….. D

Antwoord vraag 5 ……….. E

Cache N 52.29.FGH E 004.3i.JKL

N....................................E............................................

F = A
G = E – D – 111
H = C

.i = C + D
J = B – A – 63
K= E – C – 116
L = A + D

Additional Hints (Decrypt)

anovw 3 avrgwrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)