Skip to Content

<

Un Tomb per Inca

A cache by L'Equip M Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/19/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Es creu que la història d'Inca començà l'any 123 a.C. amb l'arribada a Mallorca de Quint Cecili Metel. El que sí sabem és que durant la dominació islàmica de l'illa, Inkan va ser, segons la Crònica de Jaume I el Conqueridor, "la més gran de les alqueries de Mallorques". La seva ubicació entre les badies de Palma i Alcúdia fa d'Inca un lloc amb constant moviment de mercaders i això va fer possible el seu creixement comercial i artesà. L'arribada del ferrocarril a Mallorca va ser l'impuls definitiu per fer d'Inca una petita potència industrial i gràcies a això la reina Maria Cristina li concedí el títol de Ciutat. "Volent donar una prova de Nostra reial estima per la Vila d'Inca de la província de Balears pel seu augment en la població, el creixent desenvolupament de la seva agricultura, indústria i comerç, i la seva constant adhesió a la monarquia, en nom de nostre August Fill Don Alfons XIII i com a Regent del Regne, tenc a bé de concedir-li el títol de Ciutat. Donat a Palau a 13 de març de 1900. Jo, la Reina Regent.".

Aquest catxé us convida a conèixer una mica aquesta ciutat mallorquina coneguda per la seva indústria sabatera, tot fent un tomb pel centre de la vila.

La primera aturada serà davant del monument a Antoni Fluxà i Figuerola, fundador del gremi de sabaters d'Inca. Heu de mirar quin any es va inaugurar. (A)

Caminem uns metres direcció a Sa Quartera i arribem al monument al sabater, just al davant de l'alfòndec municipal. Aquí heu de mirar el mateix, l'any d'inauguració. (B)

No gaire lluny podem visitar el fantàstic claustre de l'esglèsia de Sant Domingo, on avui dia es troben la biblioteca municipal d'Inca, sales de conferències i exposicions, etc. Aquí heu de mirar l'any que posa al rellotge de sol. No us amoïneu si està tancat, es pot veure des de la porta. (C)

Tornem al carrer principal i arribem a la Casa Consistorial de la vila. Aquí heu de comptar el número d'astes que hi ha a la façana de l'ajuntament. (D)

Baixem fins al mercat d'Inca i a molt pocs metres davant la porta principal hi ha unes plantes. Quantes es troben a una distància de menys de 10 metres? (E) (E=2)

Molt a prop podem trobar l'esglèsia barroca de Santa Maria la Major. Aquí heu de mirar l'any més antic dels dos que hi ha a sobre la porta que diu "Mi casa es casa de Oración". (F)

Un cop hem passat l'esglèsia, a la plaça d'Orient, just al davant de la rectoria, hi ha una font amb uns quants animals. Quantes granotes hi ha a la font? (G)

L'últim punt del centre que visitarem serà la plaça Mallorca, on primer comptarem els caps de porc que hi ha a prop de la cruïlla de les avingudes de Lluc i d'Alcúdia (H) i després mirarem a la fita de l'antiga carretera el número de quilòmetres que feia aquesta carretera de Palma a Port d'Alcúdia. (I)

Per acabar, pujarem fins al monestir de Sant Bartomeu, on hi resideixen des de 1534 monges Jerònimes de clausura. Heu de mirar el número del carrer que hi ha al costat de la porta (el 129 no, l'altre). (J)

Després d'això i mentre gaudim de les vistes d'aquesta banda de la ciutat, podem fer els càlculs per cercar el catxé.

Coordenades finals:

N 39º 43.X

E 2º 54.Y

X = [E x (B - C + J)] + I - D - G

Y = [H x (A - F + I)] - E - H

Contingut inicial del catxé: Jazmin i Geni d'Aladdin, Xapa Giovanni Van Bronckhorst, ichel's Mallorca Geocoin 2007, logbook i bolígraf.

Bona recerca!

Se cree que la historia de Inca empezó el año 123 a.C. con la llegada a Mallorca de Quinto Cecilio Metel. Lo que sí sabemos es que durante la dominación islámica de la isla, Inkan fue, según la Crónica de Jaume I el Conquistador, "la más grande de las alquerías de Mallorcas". Su ubicación entre las bahías de Palma y Alcúdia hace que Inca sea un lugar con movimiento continuo de mercaderes y eso hizo posible su crecimiento comercial y artesanal. La llegada del ferrocarril a Mallorca fue el impulso definitivo para hacer de Inca una pequeña potencia industrial y gracias a esto la reina María Cristina le concedió el título de Ciudad. "Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la Villa de Inca de la provincia de Baleares por el aumento de población, creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio y constante adhesión a la monarquía, en nombre de mi Augusto Hijo Don Alfonso XIII y como Regente del Reino, vengo a concederle el título de Ciudad. Dado en Palacio a 13 de marzo de 1900. Yo la Reina Regente.".

Este caché os invita a conocer un poco esta ciudad mallorquina conocida por su industria del calzado dando un paseo por el centro de la villa.

La primera parada será frente al monumento a Antoni Fluxà i Figuerola, fundador del gremio de zapateros de Inca. Debéis mirar que año se inauguró. (A)

Caminamos unos metros dirección a Sa Quartera y llegamos al monumento al zapatero, justo delante de la alhóndiga municipal. Aquí debéis mirar lo mismo, el año de inauguración. (B)

No muy lejos podemos visitar el fantástico claustro de la iglesia de Santo Domingo, donde hoy se encuentran la biblioteca municipal de Inca, salas de conferencias y exposiciones, etc. Aquí tenéis que mirar el año que pone en el reloj de sol. No os preocupeis si está cerrado, se puede ver desde la puerta. (C)

Volvemos a la calle principal y llegamos a la Casa Consistorial de la villa. Aquí tenéis que contar el número de mástiles que hay en la fachada del ayuntamiento. (D)

Bajamos hasta el mercado de Inca y a muy pocos metros delante de la puerta principal hay unas plantes. ¿Cuántas se encuentran a una distancia de menos de 10 metros? (E) (E=2)

Muy cerca podemos encontrar la iglesia barroca de Santa María la Mayor. Aquí debéis mirar el año más antiguo de los dos que hay sobre la puerta que dice "Mi casa es casa de Oración". (F)

Una vez hemos pasado la iglesia, en la plaza de Oriente, justo delante de la rectoria, hay una fuente con unos cuantos animales. ¿Cuántas ranas hay en la fuente? (G)

El último punto del centro que visitaremos será la plaza Mallorca, donde primero contaremos las cabezas de cerdo que hay cerca del cruce de las avenidas de Lluc y Alcúdia (H) y después miraremos en el mojón de la antigua carretera el número de kilómetros que medía esta carretera de Palma a Port d'Alcúdia. (I)

Para acabar, subiremos hasta el monasterio de Sant Bartomeu, donde residen desde 1534 monjas Jerónimas de clausura. Tenéis que mirar el número de la calle que hay al lado de la puerta (el 129 no, el otro). (J)

Después de esto y mientras disfrutamos de las vistas de este lado de la ciudad, podemos hacer los cálculos para buscar el caché.

Coordenadas finales:

N 39º 43.X

E 2º 54.Y

X = [E x (B - C + J)] + I - D - G

Y = [H x (A - F + I)] - E - H

Contenido inicial del caché: Jazmin y Genio de Aladdin, Chapa Giovanni Van Bronckhorst, ichel's Mallorca Geocoin 2007, logbook y bolígrafo.

¡Feliz búsqueda!

This cache invites you to learn a little Majorcan city known for its shoe industry with a stroll through the center of the village.

The first stop is in front of the monument to Antoni Fluxà i Figuerola, founder of the guild of shoemakers Inca. You must found the year opened. (A)

We walk a few meters towards Sa Quartera and arrive at the monument to the shoemaker, just outside the city granary. Here you must look the same, its inaugural year. (B)

Not far away you can visit the great cloister of Sant Domingo's church, where today are the Inca city library, conference rooms and exhibitions. Here you have to look at the year puts on the sundial. Do not worry if it's closed, you can see the sundial from the door. (C)

We return to the main road and we arrive at the town hall of the village. Here you have to count the number of masts on the wall of City Hall. (D)

We lower to the Inca market and a few meters ahead of the front door there are some plants. How many plants are just in front of the door? (we only ask for nearest plants, in a distance of less than 10 meters) (E) (E=2)

Nearby we find the baroque church of Santa Maria la Major. Here you must look at the oldest year of the two ones that are on the door that says "Mi casa es casa de Oración." (F)

After the church, in front of the rectory in Orient square, there is a fountain with a few animals. How many frogs are in the source? (G)

The last point of the center will visit the place Mallorca square, where first of all we tell how many pigs' heads is near the intersection of the avenues of Lluc and Alcudia (H) and then we will look at the landmark of the old road the number of kilometers that measured this road from Palma to Port d'Alcudia. (I)

Lastly, we will climb to the monastery of Sant Bartomeu, home since 1534 Jeronimas closing nuns. You have to look at the number of street next to the door (not 129, the other number). (J)

After that and while enjoying the views of this side of town, we can do the math to find the cache.

Final coordinates:

N 39º 43.X

E 2º 54.Y

X = [E x (B - C + J)] + I - D - G

Y = [H x (A - F + I)] - E - H

Initial contents of the cache: Jazmin and Genie from Aladdin, sheet Giovanni Van Bronckhorst, ichel's Mallorca Geocoin 2007, logbook and pen.

Happy caching!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

269 Logged Visits

Found it 252     Didn't find it 11     Write note 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 37 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.