Skip to content

Kotatko Multi-cache

Hidden : 04/20/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přidán nebo spíše zviditelněn waypoint st.1, jelikož na výchozích sořadnicích se projevila mudlonenechavost

S lítostí v srdci Vám oznamujeme, že při každém tisícím odlovu keše umře
Koťátko
Koťátko
Vůle osudu byla silnější než naše
nejvroucnější přání

Pietní akt se bude konat po odlovu minimálně 999 keší.

Denně nejméně hodinu před západem slunce.

Dostavte se na ST1, k bydlišti pozůstalé matky, kde proběhne kondolenční obřad. Dále se bude pokračovat k pomníku zesnulého.

Důležité informace pro smuteční hosty. Prosím přijďte vhodně oděni a vzhledem k bydlišti pozůstalé vybaveni lanem + sedákem atd. U pomníku se chovejte tiše a pietně nechť není klid koťátka rušen mudly. Rovněž zde nenechávejte rozžehnuté svíce. Stánek s upomínkovými předměty je umístěn 7m vpravo od pomníku. Obchodujte pouze ve stánku. Mějte na mysli, že 50m od pomníku je chráněná rezervace a proto si případné květiny noste z domu a netrhejte nic během smutečního pochodu.

Za pozůstalé Tomarctus

Additional Hints (Decrypt)

Cevqáa arob fcíšr mivqvgryara jnlcbvag fg.1, wryvxbž an iýpubmípu fbenqavpípu fr cebwrivyn zhqybararpunibfg iryxá cebfon: arybigr cbxhq arzágr bqybirab nfcba 999 xrší

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)