Skip to content

Rokovnjači Traditional Geocache

This cache has been archived.

Nikrmana: English:
As the owner has not responded to my previous log requesting that they check this cache I am archiving it.
If you wish to email me, please send your email via my profile (click on my name) and quote the cache name and number. Also mark I want to send my email address along with this message. so I will be able to respond to you.

Slovensko:
Ni odziva na moj prejšnji zapis s katerim sem prosil za vzdrževanje. Zaklad arhiviram.
Kot lastnica oziroma lastnik zaklada, me še vedno lahko obvestiš o stanju zaklada, tako da:

  • mi pošlješ e-sporočilo preko mojega profila ter
  • mi sporočiš ime zaklada ter njegovo GC številko.

Da bom lahko odgovoril na tvoje e-sporočilo, prosim označi izbiro I want to send my email address along with this message..

More
Hidden : 04/22/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Enostaven zakladek na prijetni lokaciji v bližini rojstnega gradu Janka Kersnika.
Zakladek odpiraj previdno in počasi ter dobro zapri za seboj!
-------------------------------------------------------
A simple drive in cache near the birth castle of Slovenian writer Janko Kersnik.
Please open the container with caution and close firmly before you leave!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zakladek je postavljen v naselje Brdo pri Lukovici. V neposredni bližini najdete Osnovno šolo Janka Kersnika (pomembna zaradi velikega parkirišča pred njo), sadovnjak Biotehniške fakultete, zelo znan čebelarski muzej, Kersnikovo posestvo in grad, v katerem se je rodil Janko Kersnik.

Janko Kersnik se je rodil l. 1852 v plemiški družini. Obiskoval je gimnazijo v Ljubljani, a je ni dokončal, zato ga je doma zasebno poučeval Fran Levec in ga navdušil za slovensko književnost. Zelo je bil dejaven na lokalnem področju, saj je služboval kot deželni poslanec, predsednik podružnice Kmetijske družbe in celo kot župan lukoviške občine. Umrl je 28. julija 1897. Kersnik je med drugimi književniškimi deli znan tudi po romanu Rokovnjači, ki ga je dokončal po Jurčičevi smrti.

Rokovnjači so bili vojaški begunci ali mogoče celo dezerterji, ki jim ni dišala dolga vojaška služba (7 ali celo 14 let). Pobegnili so v gozdove, kjer so živeli v trdno urejeni skupnosti. Središče rokovnjaškega gibanja je bilo v težko dostopnih gorah nad izviroma Savinje in Kamniške Bistrice, torej na meji med tedanjo Kranjsko, Štajersko in Koroško. Rokovnjaštvo je bilo pravzaprav oblika razbojništva. Niso imeli stalnih dohodkov, niso kmetovali, niti niso delali kako drugače, zato so bili odvisni od lastne iznajdljivosti. Nekaj hrane in denarja so dobili od sorodnikov in znancev, večinoma pa so kradli po vaseh. Ljudje so se rokovnjačev bali, včasih pa so se z njimi tudi spopadli. Močno središče rokovnjaškega gibanja je bilo tudi v Udinborštu (tudi tam najdete en prima zakladek ;). Skupnost so sestavljali vojaški dezerterji, v svojih vrstah pa so imeli tudi ženske, otroke in starejše. Mnogo privržencev so imeli v bližnjih mestih, trgih in vaseh.

Zakladek je postavljen v bližino renesančnega gradu s štirimi trakti okrog kvadratnega dvorišča, ki je bil na vogalih utrjen s stolpi. Grad je bil leta 1943 požgan, po vojni pa oblasti lastnikom niso dovolile obnove, tako da se je stavba, ki je bila brez strehe, postopno sesula sama vase. Zunanji zidovi so bili prenovljeni po konservatorskem programu iz leta 1994. Vsak, ki se pelje mimo, se hočeš nočeš zaleti v Grad, medtem ko je romantični grajski drevored težje opaziti. Zato je bil kot nalašč za končno lokacijo zakladka.

-----------------------------------------------------------------------------

The cache is located in the village of Brdo pri Lukovici, close to the elementary school (important due to the large parking lot in front) named after Janko Kersnik, a well-known bee museum and a castle, which was the birth place of a known Slovenian writer Janko Kersnik.

Janko Kersnik was born in 1852 in a noble family. Beside being a writer, he has been active in the local area, since he served as a provincial deputy, president of the Agricultural Society branches and even as the mayor of the municipality of Lukovica. He died on 28 July 1897. Kersnik is among other books also known for his novel Rokovnjači that he took over after the death of Josip Jurčič.

Rokovnjači were refugees or maybe even deserters who refused to serve long military service (7 or even 14 years). They fled into the forests where they lived in a strongly regulated community. They lived in a difficult to reach area, in the mountains above the source and Savinja River, on the border between the then Carniola, Styria and Carinthia. Rokovnjaštvo was actually a form of banditry. Without a regular income, they did not work on land, nor laboured any other way, so they were dependent on their own ingenuity. They received some food and money from relatives and acquaintances, but mostly they lived from robbing the villages. Another centre of the Rokovnjači movement was also in Udinboršt, where also you can find an excellent cache;).

The cache is placed near the Renaissance castle with four wings around a square courtyard with towers in each corner. The castle burned down in 1943 and after the war the authorities did not permit renovation, so the building, which was without a roof, gradually collapsed in. The outer walls were fixed during a conservation program in 1994.

When driving around, like it or not, one bumps into the castle, while the romantic castle avenue is harder to spot. Therefore, it was perfect for the final location of the cache.

Additional Hints (Decrypt)

zvmn / gnoyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)