Skip to content

SPORE 145 Troubsky potok Traditional Geocache

Hidden : 04/24/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá microcache umístěná blízko Troubského potoka. Pochází ze SPORE Cache Brno.

Troubský potok

 

Katastrálním územím obce Troubsko protéká potok, jehož název není podle map jednoznačný. Starší pamětníci mu říkají postaru Aušperský, ti mladší mu říkají Troubský. Na většině současných map má potok názvy dva. Od pramene po zámeckou zahradu je označován jako Aušperský, dále pokračuje jako Troubský.

Aušperský potok pramení severozápadně od obce Troubsko a je tvořen ze dvou hlavních pramenů v žebětínském katastru a v areálu Masarykova okruhu Velké ceny ČR a Kývalky. Levostranný pramen vyvěrá v lokalitě zvané Pod Habry v místech nynější části Masarykova okruhu, kde byl původně malý rybníček zvaný Černovský. Tento pramen Aušperského potoka protéká údolím šipských luk, kde se ve spodní části stéká s pravostranným pramenem. Ten vyvěrá v místě zvaném Vaneská, asi jeden kilometr východně od Kývalky.

Po soutoku obou pramenů pokračuje tok potoka do obou (dnes) popůvských rybníků a protéká místní částí Troubska Veselkou až k Veselskému rybníku, u něhož v dřívějších dobách stával mlýn. Rybník na Veselce byl založen v 16. století rodem Munků a byl na 7 kop ryb. Byla z něho vedena voda dřevěnými rourami pro potřebu zámku v Troubsku. V 90. letech 20. století byl zrušen a zavezen.

Před dnes zavezeným rybníkem se musí tok potoka pravoúhle zatočit, téci novým korytem a pak pokračuje k zámeckému parku v Troubsku. Před zámeckou zahradou se stéká s Popůvským potokem, který je v některých mapách označován jako Troubský nebo také Bukovanský. Tento potok pramení jižně od Kývalky v lokalitě, kde stávala tvrz Bukovany zaniklá v 16. století.

Ještě před vstupem do zámecké zahrady napájel Aušperský potok rybník s názvem Nadjímáček, který sloužil pro mlýn v zámku a jistě i k zachycení bahna splaveného z polí. V dnešní době jsou koryta obou potoků změněna i v důsledku stavby dálnice.

Od soutoku Aušperského a Popůvského potoka je potok na mapách označován jako Troubský. Protéká zámeckou zahradou, hlavní částí obce Troubsko směrem ke kapli, kolem hřiště, kostela a mezi poli se pak dostává k Podskalnímu mlýnu. Také před tímto mlýnem byl vybudován rybník. Od Podskalního mlýna pokračuje jeho tok k lesní bažině Cigánka, kde do něho vtéká z pravé strany Střelický potok. Po protnutí silnice Střelice - Ořechov se do něj ještě vlévá z levé strany Nebovidský potok a údolím Zabitého žlebu teče směrem k Anenskému mlýnu, kde se vlévá do říčky Bobravy. Bobrava se u Popovic vlévá do Svratky, která končí ve vodní nádrži Nové Mlýny, vybudované na řece Dyji. Na hranicích se Slovenskem se vlévá do řeky Moravy, Morava u Bratislavy do Dunaje, který končí v Černém moři.

Čerpáno z článku pana Pavla Veleby troubského kronikáře http://www.knihovnapodebrad.wz.cz/ Edit 19.5.2022, stránky bohužel už nefungují.

Vlastní umístění keše jsme museli kousek posunout kvůli kolizi s jinou cache. Je to naše první cache, ale snad se bude aspoň trochu líbit. Pro motorizované kačery bude trošku problém s parkováním, jedno místo by mohlo být u přečerpávací stanice odpadních vod u hlavní silnice do Střelic nebo pak někde v nové zástavbě Troubska Za kostelem. Ke keši se pak dostanete kolem potoka.

Přejeme šťastný lov.

SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

 

 

 

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

frznsbe mryraá

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)