Skip to content

Pod Zikovskou oborou Traditional Geocache

Hidden : 05/07/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Malá vyhlídka na Berounku a Havlovu skálu mezi Žíkovským a Libštejnským mlýnem.
EN: A rock between Zikov and Libstejn mill with the beautiful scenery of the Berounka river and the nearby Havel Rock.

Zakleslé meandry Berounky vytvářejí na velké části jejího toku příkré svahy s mnoha skalními výchozy. Tato extrémní stanoviště, porostlá jen lišejníky, mechy, trávami, pokroucenými borovicemi, nízkými duby či mladými břízkami, jsou často pěknými vyhlídkami. Na dvě místa s pořádným výhledem na řeku vás zavede i tato keška.

Vyhlídka směrem k Havlově skále

Pod okrajem rozsáhlé Žíkovské obory, na rozhraní katastrálních území Liblína a Olešné vypreparovala vodní eroze trojici skalek. Jejich čelní stěny padají do hloubky směrem k hladině, aby mizely v sutích na jejich úpatí. Nejsevernější ze skalek připomíná díky dostatečnému zastínění svého temene mechové království. Zbylé dvě skalky nabízejí částečný výhled proti proudu ke Stárkovým horám a především po proudu směrem k Libštejnskému Mlýnu s jezem. Nad další zákrutou Berounky se vypíná mohutná Havlova skála s nejkrásnější vyhlídkou Rokycanska, nad ní zahlédnete střechy Horního Liblína. A konečně za poli na protějším břehu uvidíte domy Robčic.

Máte-li čas, posaďte se pohodlně na okraj skály a pozorujte, jak plyne řeka, mávejte vodákům, hledejte ptáky prolétají nad údolím pod vámi a poslouchejte, jak vítr šumí v korunách.

Kudy ke krabičce

Výhled proti proudu

Okolo vyhlídky prochází červeně značená turistická trasa č. 202 z plzeňské Doubravky na Liblín a dále. Značka v tomto úseku věrně sleduje pravý břeh řeky, jen se střídá nadmořská výška cesty. Přijíždíte-li autem, můžete odbočit ze silnice II/232, projeďte přes Olešnou až dolů k řece a v zatáčce u kontejnerů na tříděný odpad nedaleko Rybárny zanechte své auto (waypoint P1). Odtud se vydáte po červené přes Žíkovský Mlýn (ano, červená trasa prochází mezi domy) a úvozovou cestou vyjdete na louky. Po nich přejdete až k říční zákrutě, kde pěšinka odbočuje vzhůru do svahů (waypoint T1) a dovede vás až k okraji Žíkovské obory.

Druhým výchozím bodem může být polní cesta ústící na silnici II/232 (waypoint P2) kousek pod Zavadilkou. Po zeleně značené turistické trase č. 3634 budete klesat do údolí Berounky až ke gotickému hradu Libštejn, kde se nachází stejnojmenná keš, jedna z nejstarších v oblasti. Od Libštejna se vydáte po červeně značené cestě, která vás vyvede na chodníček vedoucí až k vyhlídkám.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] znyl fxnyav cerivf cb yrir fgenar iluyvqxl, xbhfrx bq fgngar obebivpr [EN] haqre n fznyy ebpx bireunat ba gur yrsg fvqr bs gur ivrjcbvag arne n fgebat cvar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)