Skip to content

Vranovicke jezero Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Přírodní jezero s čistou vodou a zajímavou historií.
EN: An young natural lake near Vranovice village.

Ves Vranovice leží na okraji území přes 200 let silně spojeném s těžbou uhlí a chemickou výrobou. Několik dolů a povrchových lomů fungovalo i v těsném sousedství vesnice, byla zde sklárna, za vsí vitriolová huť. Krajina ve směru k Břasům nese silný otisk této průmyslové historie. Některé stopy jsou ještě čerstvé, neboť na dole Tereza začala povrchová těžba uhlí až v roce 1956.

Břízy na poloostrově

O rok později se členové Tělovýchovné jednoty Sokol Vranovice rozhodli vybudovat hřiště na národní házenou, která se ve Vranovicích hrála již před válkou. Pro hřiště si zvolili místo zvané V Břízkách, nejspíše vytěžený plácek na dosah výsypek hlušiny z dolu Tereza. Hřiště více jak deset let sloužilo pravděpodobně k naprosté spokojenosti, ale...

Posledního února 1969 ve 12 hodin vyjel poslední vozík s uhlím na blízkém dole Matylda a skončila tak éra hornictví v oblasti Břas. Ze šachet na Matyldě se přestala odčerpávat voda a vodní situace v podzemí se dala do pohybu. Spodní vody začaly stoupat, až ve Vranovicích zatopily jámu pana Tomce a též zmíněné hřiště tělovýchovné jednoty. Z hřiště vzniklo přírodní jezero.

Jezero s břízou

Jezero začali lidé z okolí používat jako koupaliště. Jeho voda je čirá a jedinou nepříjemností při koupání jsou vodní rostliny, které se při teplém počasí snadno přemnoží. Oproti nedalekému Hromnickému jezírku není zdejší jezero bez života a tak na jeho březích potkáte i rybáře.

Vranovické jezero s hladinou o rozloze 1,2 hektaru má mírně protáhlý tvar. Delší strana jezera měří přibližně 180 metrů, v nejširším místě jsou břehy od sebe vzdálené okolo 100 metrů. Na severovýchodním okraji je drobná zátoka sevřená svahy haldy a velkým poloostrovem, na východě sousedí jezero s chatovou kolonií.

Jezero

Po levém břehu vede drobný chodníček okolo jezera, který vás přivede do blízkosti keše. Chodníček se na severní straně jezera zařezává do obnažených svahů haldy, které ještě bojují s vytrvalou expanzí vegetace. Důlní výsypky tvoří především tufity, tj. zpevněné usazeniny s převažujícím podílem sopečného materiálu, a příbuzné pískovce. Máte-li dostatek času, můžete v úlomcích hledat fosílie. S trochou štěstí můžete najít otisky dávného primitivního jehličnatého stromu Cordaites borassifolius, především jeho listy a vzácněji semena. Tyto stromy s vysokými, rovnými kmeny daly vzniknout černému uhlí, pojmenoval je v roce 1823 Kašpar Maria hrabě ze Šternberka. Vzácně můžete nalézt též otisky plavuní a kapradin.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] qir oevml [EN] pbhcyr bs ovepurf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)