Skip to content

Lov na lisico (Fox hunting) Wherigo Cache

This cache has been archived.

M_L_A_J: Archived and removed caches from location.

More
Hidden : 08/18/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zaklad se ne nahaja na objavljenih koordinatah. Za prave koordinate morate najprej rešiti uganko.
The cache is not located at the published coordinates. To get them you must solve the puzzle.

Poskusimo ujeti lisico. Ta se skriva nekje v okolici in se oglaša vsako minuto. Ko jo zaslišite, takoj veste koliko metrov je od vas oddaljena, ne pa tudi v kateri smeri se nahaja.

 

Lov na lisico (ARG - Amaterska radiogoniometrija) je radioamaterski šport, v katerem so pogosto organizirana tudi tekmovanja. Lisice so oddajniki skriti na drevesih. Oddajnik preko radijskih valov oddaja zvok na določen interval. Oddajnikov je lahko tudi več, tekmovalec pa mora najti vse oddajnike (lisice) v čim krajšem možnem času s pomočjo sprejemnika (usmerjena antena), katerega ves čas nosi s seboj in teče proti lisici. Ko tekmovalec "sliši" oddajnik, lahko predpostavi za kateri oddajnik gre in glede na moč signala lahko ugotovi razdaljo in smer.

Igra GPSFox skuša posnemati to igro, ampak na malenkost drugačen način. Imamo napravo (GPS & Android / Wherigo), ki nam pove razdaljo do cilja. Sprejemnik nam pa ne pove smeri do končne lokacije, samo razdaljo v metrih. Podatek o razdalji se ne osveži takoj, ampak na določen interval.

Ta Wherigo je drugačen od ostalih, saj nima vmesnih stopenj, le eno nalogo - poišči lisico. Ko pridete na ciljno območje dobite dodaten namig za iskanje zaklada.

Ideja igre je zelo enostavna, igrate jo pa lahko na dva načina:

  • Android aplikacija: Android aplikacijo so izdelali srednješolci pri računalniškem krožku na Šolskem centru Postojna.
    Aplikacija omogoča iskanje tudi drugih (naključnih) točk glede na izbran radij oddaljenosti, omogoča pa tudi izračun in pošiljanje točk za vodenje liste najboljših.
  • Wherigo: Skuša posnemati delovanje Android aplikacije brez dodatnih funkcionalnosti.

 

Pri orientaciji in določanju končne točke vam mogoče pride v pomoč zemljevid in šestilo.

 

V bližini se nahaja letališka steza. Prehod čez letališče je na lastno odgovornost, zato se, dokler je le možno, držite poti.
Za najdbo zaklada vam ni potrebno prečkati letališke steze.

 


Fox Hunting (ARG - Amateur radiogoniometry) is a HAM radio sport. A fox is a radio transmitter hidden on a tree. The transmitter sends a sound via radio waves on a given interval. There can be more than one transmitter, and the player has to find all of them in the shortest time possible with the help of the reciever (directional antenna), which the player carries along with all the time, while he is running towards the "fox". When the player "hears" the transmitter he can know which transmitter is sending the signal and about how far it is.

GPSFox game tries to simulate ARG, but in a slightly different way. With a device (GPS & Android / Wherigo) we can know exactly how far in meters the final location is, but not the direction in which it is located. The distance information is not updated right away, but on a given interval.

This Wherigo is different from the other, as it does not have stages, just one task - find the fox. When you arrive at the final location you get extra hints in your inventory for finding the cache.

Gameplay is very simple and you can have your reciever on either the:

  • Android app: Android app was developed by high school students in computer class on the Šolski center Postojna.
    The application supports searching for other (random) points - generated in the chosen radius from your location. The application will also calculate your score and send it to the high scores list.
  • Wherigo: Works about the same way than the Android app without extra functionality.

 

It's easier to find the final location if you inscribe circles on a map with a pair of compasses.

 

There is an airport runway nearby. Crossing the runway is at your own risk, so try to stand on the roads and paths as long as possible.
To find the cache you do not need to cross the runway.

Additional Hints (No hints available.)