Skip to content

SPORE 190 - SK Jevicko Traditional Geocache

Hidden : 05/25/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá krabka ve formě petky, která vás zavede do areálu Jevíčského Sportovního klubu (SK Jevíčko) není třeba nic rozebírat ani nikde hrabat, stačí myslet a koukat se. Při vyzvednutí prosím opatrnost ať krabka není hned pryč nebo ať neskončí v nenávratnu.

místo vyhlídky

SK JEVÍČKO V tomto koutku naší oblasti mají sportovci zvláštní smysl pro estetiku při budování svých hřišť. SK Jevíčko má stadion, o němž se zcela právem tvrdí, že je skvěle vystavěn pro rekreaci i pro osvěžení všech místních občanů. Od r. 1921, tedy již více než 91 let, plní SK Jevíčko své poslání k prospěchu mladých lidí. Z nepatrného finančního základu asi 9000,- Na svém hřišti má vedle hrací plochy i plovárnu, velmi dobře zavedenou. V r. 1925 dostal od pozemkového ústavu 11/2 ha půdy, přirozeně pro sportovní účely zcela nezpracovaný. Dva roky se členové lopotili na tomto úhoru. Pro fotbalisty stavěli hřiště a pro jevíčské občany plovárnu. Stavěli pilně, svědomitě a radostně, neboť stavěli věc, již podobně nebylo daleko široko v okolí. Mezi tím hrávali fotbalisté na louce, vypůjčené od různých majitelů. Obecenstvo i v těch dobách neskrblilo uznáním. Ale nejen jevíčští sportovci, nýbrž i celé město se těšilo na okamžik, kdy se otevřou brány nového stadionu. To pak přišlo zvědavců, když v r. 1927 byla poprvé vpuštěna voda do betonové nádrže, jež měla rozměry 40 x 22 m a postupnou hloubku od půl metru do 2,80 m. SK Jevíčko nesložil však ani potom ruce v klín, aby se jen shlížel ve výsledku své práce. Stále, každým rokem upravoval znovu celý objekt a doplňoval jej různým zařízením pro pohodlí návštěvníků. Postavil čtyřicet menších kabin kromě dvou velkých společných, zřídil sprchy, hřiště pro odbíjenou, dva tenisové dvorce, kuželnu, bufet s přilehlou hostinskou místností, před níž stíny lip v letních parných měsících poskytují návštěvníkům fotbalových zápasů i plovárny osvěžení. Gramofonový zesilovač jen zábavu zpestřuje. Před výstavní vstupní branou zkrášluje celé prostranství socha discobola od profesora M. Poláka. Malebně umístěné stromy a keře zvyšují ladnost celého podniku. Nezapomnělo se ani na vhodné stanoviště pro motorová vozidla, aby bylo všestranně postaráno o pohodlí. Zasloužili se o to zejména profesor Jindřich Malec dále pak Ing. Miloš Bareš, Ing. Rud. Bulička, Ing., Vladimír Kovář, Ing. Lamb. Dračka a p. Ed. Podhrázský. Po dobu okupace se omezovala činnost SK Jevíčko pouze na fotbal a odbor šachový. V provozu byla také plovárna, odbor basketbalový a ledního hokeje. Spolupráce s Kuratoriem, která byla ve všech klubech nařízena, byla prováděna tak, že SK Jevíčko byl označen jako nejhorší klub z celého okresu. Válečná litice neušetřila ani sportovní klub od poškození. Stadion byl přeměněn ve stanoviště dobytka, který tu natropil škody, odhadnuté na 20.000,-Kč. Členové po příchodu Rudé armády se zúčastnili práce pro vybudování republiky. Dnes se o areál SK stará především fotbalový klub, který využívá především hřiště. Pravidelně se v kuželkárně hrají i turnaje v kuželkách. Co se týče plovárny ta bohužel chátrá a delší dobu už není v provozu z důvodu nedostatku finančních prostředků což je obrovská škoda. Jinak kdo by chtěl vidět areál jak vypadal plně funkční natáčel se zde v osumdesátých letech film HELE ON LETÍ

Mrtvák


SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)