Skip to content

KK 2012 - Zamkovska hora Traditional Geocache

Hidden : 05/16/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš typu "traditional" Vás zavede na biologicky zajímavou lokalitu. Ke keši je přístup přes pole, které třeba v době vegetace "šikovně" obejít nebo využít vyjetých kolejí. Od naučné cedule je i zajímavý výhled na Plánický hřeben.


Zámkovská hora


Přírodní bohatství Klatovska


Tento bývalý a od 70-tých let opuštěný vápencový lom na vyvýšeném pahorku (442 m n.m.) nedaleko Klatov neupoutá na první pohled svou rozlohou (cca 1,3 ha) a nenápadností nijak zvláštní pozornost. Navíc zasazení do krajiny, kde ho ze všech stran obklopuje pole využívané převážně k pěstování řepky, kukuřice, brambor a obilí, ani neumožňuje přímý vstup po nějaké přístupové cestě.

zámkovská hora

Zvláštnost tohoto území spočívá v jeho geologickém podkladu (vápenec) a jižní expozici xerotermních (suchých) strání a skalnatých zbytků lomu, na kterých je zastoupena teplomilná a vápnomilná flóra jinde se v okolí nevyskytující, s níž se můžete setkat například v Českém krasu nebo na jižní Moravě.

Nejcennější partii území tvoří cca 110 m dlouhá a 20 m široká jižně exponovaná stráň, na které vystupuje místy vápencové podloží až na povrch. Tím se vytváří přibližně na třech menších plochách podmínky pro tzv. krátkostébelný porost s významnými rostlinnými druhy. Tato místa se plynule střídají s vyšším bylinným patrem, které začíná bohužel postupně prorůstat do všeho, co mu stojí v cestě. Celkový prostor lze tedy charakterizovat nejspíše jako malou step.

Druhou cennou pasáží jsou skalní výchozy a přilehlé menší stráně s typickou skalní květenou. Křoviny kolem jsou tvořeny převážně náletem trnky, pámelníku, šípku, šeříku a v minulosti vysazených, pro nedostatek vody nízkých lip. Více než polovinu další plochy pak zabírají borovice, méně zastoupen je dub, jasan a lípa. V současnosti je území vedeno v Katastru nemovitostí jako les.

Informační cedule

Zámkovská hora byla v roce 1999 zaregistrována jako významný krajinný prvek Klatovska. Návštěvníci lokality jistě ocení možnost, dočíst se několik zajímavostí a informací díky naučné tabuli: Zámkovská hora - významný krajinný prvek.

Na tomto místě lze najít mnohé zástupce flóry i fauny. Za některé jmenujme:
Flóra: chmerek vytrvalý, tařice kališní, devaterník velkokvětý, pryšec chvojka, řimbaba chocholičnatá, smělek jehlanovitý, kakost krvavý, kamejka lékařská, bělotrn kulatohlavý
Fauna: čmelák zemní, ploštice z čeledi zákeřnicovitých, ještěrka obecná, poštolka obecná, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, slavík modráček, káně lesní, strnad obecný

Ať již jednou v budoucnu bude Zámkovská hora vyhlášena přírodní památkou či ne, patří bezesporu mezi naprosto unikátní přírodní místo Klatovska, které si zaslouží plnou ochranu a respekt.

zdroje:
text: BEŠTA, Miloš, Lukáš BEŠTA a Petr HEŘMAN. Slovo úvodem. Zámkovská hora: přírodní bohatství Klatovska [online]. 2010 [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://www.zamkovskahora.cz
foto: Miloš Bešta, Lukáš Bešta, Mgr. Petr Heřman

 

Keš / Cache


Krabička je standardní Lock&Lock krabička v nepromokavém pytlíku ukrytá za krycím geoobjektem, který se objeví až po splnění instrukce z Hintu. Není důvod Vás nějak mučit, ale je třeba krabku zabezpečit proti nějakému dalšímu "neodbornému" zásahu.

Dobře vše zakryjte a zamaskujte - ať jen bystré oko kačerovo najde.
Po poslední kontrole je nutné připomenout: Měňte fér!!!


Keška byla založena poblíž trasy turistického pochodu Klatovský karafiát 2012.

SÉRIE „KK” - KLATOVSKÝ KARAFIÁT

Členové turistického odboru KČT Klatovy se v roce 2010 rozhodli založit určitou „keškovou” tradici. Ta se sestává ze založení keše vždy poblíž trasy aktuálního ročníku tradičního turistického pochodu Klatovský karafiát, ke kterému je vydána i speciální limitovaná série CWG. Tyto CWG jsou vždy vložena a připravena pro první nálezce aktuální „karafiátové” kešky daného ročníku a pak v den konání turistického pochodu.

V rámci této tradice již vznikly tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

Cbqob ebi vpvhceb fgerqz nyrfx nyxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)