Skip to content

Lovrenska jezera Traditional Cache

Hidden : 05/31/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Lovrenška jezera so najzanimivejša med jezerci, ki so na kakšen kilometer dolgem in 300 m širokem Lovrenškem barju, ki mu nekateri pravijo tudi Lovrenško jezerje. To barje sestavljata dve območji, med seboj ločeni le z ozkim pasom smrek. V vsakem je na šoti po 10 jezerc, barjanskih oken. Jezerca ležijo na površini okoli 16 ha med Planinko (1392 mnm) in Mulejevim vrhom (1533 mnm) v povirju potokov Radolnje, Mislinje in Velke. Jezerca so kotanje s površino nekaj kvadratnih metrov in globine do 1,2 m. Po opustitvi paše jih zarašča rušje, ki prehaja na obeh straneh barja na bolj strmem in odcednem pobočju v smrekov gozd. Jezerc je 11-22, odvisno od obsega in trajnosti stoječe vode. Najvišje jezerce leži na višini 1529 mnm, najnižje pa na višini 1517 mnm. Ob najvišjem ležečem jezercu je postavljen lesen razgledni stolp. Zaradi nadmorske višine nam pohorska barja pričarajo pokrajinske značilnosti pojezerij in resav severne Evrope. V podobnih nadmorskih višinah najdemo taka barja še marsikje v Alpah, pri nas pa so pohorska barja skupaj s pokljuškimi in jelovškimi barji najdlje na jug pomaknjena pokrajina tega tipa v Evropi, zato so nekaj posebnega.
Lovrenška jezera so naravna in turistična znamenitost Pohorja.

Od hotela na Rogli (P1) je urejena in nezahtevna pešpot.
Dostop je možen tudi s strani koče na Pesku (P2). Obe poti sta dobro označeni z markacijami.

The Lovrenc Lakes are the most interesting amongst the lakes found at the kilometre long and 300m wide Lovrenc moor, which some also call the Lovrenc Lakes. This moor consists of two areas separated only by a narrow strip of spruces. Each includes 10 peat-lakes, the windows of the moor. The lakes cover 16 ha between Planinka (1392m asl.) and Mulej’s Peak (1533m asl.) in the upper area of the Radoljna, Mislinja and Velka Streams. The lakes are hollows, up to 1.2m deep, and cover a few square meters. After abandoning the pasture, they are overgrowing with dwarf pine, which transitions into a spruce forest on both sides of the moor, where the terrain is steeper and water flows more easily. There are between 11 and 22 lakes,depending on the amount of still water and on how long it lasts. The highest lake lies at 1529m above sea level and the lowest at 1517m. A wooden observation tower is constructed next to the highest lake. High altitude makes it possible for moors in Pohorje to magically conjure up landscape characteristics from moors and marshes in northern Europe. These moors may be found at various locations in the Alps at similar altitudes, but our marshes on Pohorje are, together with those on Pokljuka and Jelovica, the most southern marshes of their kind in Europe and are therefore special.
The Lovrenc Lakes are a natural tourist attraction of Pohorje.

From the hotel Rogla (P1) leads a well marked and easy path. Access is also possible from "Koca na Pesku" (P2). Both routes are well marked with markings and signposts "Lovrenska jezera".

Additional Hints (Decrypt)

Enfgyvafgib

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)