Skip to content

Lisci jezirko Traditional Geocache

Hidden : 06/09/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Křišťálové jezírko nedaleko samoty Liška, domov obojživelníků.
EN: A beautiful tiny water reservoir filled with crystal clear water, which is home to amphibians.

Za osadou Liška začínají rozsáhlé lesy přírodního parku Manětínská. Hned na jeho okraji lze najít dvě přírodní perly, za které vděčíme úsilí našich předků o zušlechťování krajiny. Jednou je stromořadí mohutných buků, které tvoří hranici lesa okolo louky zvané U lesa a chrání jej svými rozložitými korunami před nápory větrů.

Jezírko

Druhá perla se skrývá v samém koutku louky Za hájenkou a je jí malá vodní nádržka plná křišťálově průzračné vody. Kdosi dávno v místě blízko cesty do lesa vyskládal z kamenů hráz. Voda si do nádržky našla cestu sama, vždyť okolí je zčásti mokřadem, a příroda ponechaná v poslední době vlastnímu vývoji ji opanovala, stejně jako nechala stromky zarůst cestu.

Na hladině zahlédnete listy rdestu, pravděpodobně našeho nejrozšířenějšího rdestu vzplývavého (Potamogeton natans), v okolí polštáře rašeliníku bahenního (Sphagnum palustre) nebo výrazné trsy sítiny rozkladité (Juncus effusus).

Larva mloka skvrnitého

Pokud se posadíte na sušší místo na okraji nádržky a budete pozorovat život pod hladinou, možná zahlédnete larvy obojživelníků. Nejsme si jisti, zda jde o larvy čolka obecného (Triturus vulgaris) nebo mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), protože z dálky pod hladinou vypadají podobně.

Larva čolka obecného

Rozdílný je způsob, jakým přicházejí na svět: zatímco samice čolka lepí několik stovek svých vajíček na vodní rostliny, aby se za dva až čtyři týdny vylíhly larvy, vejce mloka se vyvíjejí v těle samice, která klade okolo 40 larev do vody. Larvy obou druhů musí projít metamorfózou, kdy se ze živočicha přizpůsobeného vodnímu životu stane suchozemec. Oba zmíněné druhy obojživelníků patří v naší přírodě mezi kriticky ohrožené a proto zákonem zvláště chráněné druhy, nepokoušejte se je proto chytat, musí vám stačit jejich pozorování.

Kudy ke krabičce

Pařez na břehu

V mapách je v okolí jezírka vyznačeno několik cest, které jsou zarostlé či zaniklé. Doporučujeme proto stejnou cestu jako k blízké keši Malešín, tj. po lesní cestě od Stříbrného Mlýna (waypoint T1, streetview) k osadě Liška, kde je možné zastavit (waypoint PA). Nerušte klid rekreantů procházením mezi chalupami a projděte se po louce k lesu, stopy aut vás povedou. Od křižovatky u lesa (waypoint T2) se vydejte po okraji lesa a louky ke keši, podle výšky trávy a hrbolatosti terénu střídejte les a louku. Před jezírkem a keškou pozor, některá místa jsou více než mokrá. Variantou k popsané trase může být procházka od vsi Čbán přes pole a les k již zmíněné křižovatce.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] h cngl imebfgyé byšr f qirzn xzral [EN] ng gur sbbg bs gur ovt nyqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)