Skip to content

This cache has been archived.

NonaNorwegianAdiutor: Arkiveres.

More
<

Vekterveien i Eidskog – powertrail # 1

A cache by Even S Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/13/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vekterveien i Eidskog – powertrail # 001

Denne geocachen er en del av Vekterveien i Eidskog – powertrail. This geocache is part of Vekterveien in Eidskog - powertrail.

Mer informasjon/more information:

Velkommen til Eidskog og Vekterveien.

Langs Vekterveien er det utplassert ca 200 geocacher. Alle cachene ligger langs/nær den godt tilrettelagte turstien/turveien som knytter bygdene i Eidskog sammen, Magnor – Skotterud – Matrand – Åbogen og Skotterud – Tobøl – Vestmarka. Deler av turen til Vestmarka går på den nedlagte Paradisbanen. I tillegg er turen forlenget fra Magnor til Riksgrensen ved Morokulien.

Det er i liten grad bilvei – turen gjøres best på beina eller sykkel. Hele turen er på ca 40 kilometer gjennom variert natur- og kulturlandskap. Vekterveien er i stor grad en snøfri aktivitet.

Det er mange innganger og muligheter for å angripe Vekterveien. Det ligger ingen krav eller anbefalinger om rekkefølge. Bruk gjerne Turkart Eidskog der Vekterveien er inntegnet. Turistinformasjonen på Magnor Torg kan hjelpe deg med lokalkunnskap.

Cachene er av typen nano (bittesmå), mikro (filmboksstørrelse) og small (ca 0,5 l plastbokser) i tillegg til noen andre varianter av forskjellig størrelse og utforming. Enkelte cacher er også av den utfordrende typen – selv om du faktisk finner den, og andre er vanskelige å finne – selv om du ser den.

Deler av veien ligger litt vanskelig til for å kunne nå satellittene vi er så avhengig av. I vanskelige tilfeller bør hintet være til meget stor hjelp. Send meg gjerne tips om bedre koordinater.


Ta med nødvendig kontor- og cacheutstyr på turen. Vær snill å logge/melde feil og mangler. Logg gjerne med bilde.

Alle loggene er av vannbestandig papir - noen er fuktige og kanskje over grensen til våte. Bruk gjerne blyant som skriver på vått.

Vær forsiktig! Du skal IKKE krysse større vei utenom merket overgang, eller jernbane på steder som ikke er tilrettelagt for dette. Geocachene ligger alltid på ”riktig side”. Vis ekstra oppmerksomhet der Vekterveien går langs bilvei.

FTF coin og bytteting i enkelte cacher.

Lykke til!Welcome to Eidskog and Vekterveien.
Along the Vekterveien there are about 200 geocaches. All caches is located along / near the well-prepared trails / routes that connect the villages in Eidskog together, Magnor - Skotterud - Matrand - Åbogen and Skotterud - Tobøl - Vestmarka. Parts of the trip to Vestmarka attend the abandoned Paradisbanen. In addition, the powertrail is extended from Magnor of the national border at Morokulien. The tour is best done on foot or bicycle. The whole trip is about 40 kilometers through diverse natural and cultural landscapes. Vekterveien is a snow-free activity. There are many entrances and opportunities to attack the Vekterveien. There are no requirements or recommendations about the order. Use Turkart Eidskog where Vekterveien are plotted. Tourist Information Magnor Torg can help you. Caches are of the type nano (tiny), micro (filmbox size) and small (about 0.5 l plastic boxes) as well as some other varieties of different size and design. Some caches are of the type of challenge - even if you actually find it, and others are hard to find - even if you see it. Part of the road is a little difficult to be able to reach satellites - rely on the hint. Take the necessary office equipment and Geocache equipment on the trip. Please log / register errors and omissions. Please log with a photo.

Be careful! Do NOT cross the major road outside the marked transition, or the railway in places which are not adapted for this. Geocaches are always on the "right side". View extra attention where Vekterveien runs along a road.

FTF coin in some caches. Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

Sheh/cvar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.