Skip to content

Pulvertorņa dārgumi Letterbox Hybrid

This cache has been archived.

ivss_xx: Paldies visiem vairāk kā tūksots atradējiem, kuri slēpņa pastāvēšanas laikā paviesojās Muzejā. Daudz kauju zaļajā karalaukā ir godam aizvadītas, bet katrai kaujai reiz pienāk gals.
Diemžēl, šim slēpnim nu ir pienācis laiks doties uz labākiem slēpņošanas laukiem.

Kā kādreiz teicis Jānis: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!" Latvijas Kara muzejā esošā I pasaules kara ekspozīcija, kurā atradās šis slēpnis, šobrīd ir slēgta un tiek strādāts pie tās pārvēršanas.

Kādu laiku Muzejs atpūtīsies no slēpņotāju uzlidojumiem, taču kaut kad, divi tūkstoši sešpadsmitajā, slēpņotāji varēs doties jaunā cīņā.

Turpinājums sekos...

More
Hidden : 06/13/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

There is a Mega Riga 2013 stamp inside the box, this is not a trade item! Also, those who want can use stamps (similar to postmarks) for letterboxing journals. Although the working hours currently are until 18:00, I would recommend starting your search not later than 40 minutes before closing time.

Latvijas Kara muzejs atrodas pašā Rīgas centrā - Pulvertornī - kas, agrāk par Smilšu torni saukts, ir pēdējais ievērojamais kādreizējo Rīgas viduslaiku nocietinājumu pārpalikums. Pirmoreiz minēts kādā 1330. gada dokumentā, ar kuru pilsēta apliecina savu pakļaušanos Vācu ordeņa virskundzībai un uz laiku tam atdod arī Smilšu torni.
Laika gaitā tas ticis vairākkārtīgi gan postīts, gan atjaunots un pārbūvēts. 1621.g. grautiņu sarīkoja zviedri, bet karaliene Kristīna pēc 29 gadiem torni atjaunoja. Pagāja tikai vēl 6 gadi un tornis smagi cieta krievu aplenkuma laikā. 17. un 18. gs. uzbrukumos cietušo, pamesto Pulvertorni (šo nosaukumu tas ieguvis 17.gs.) 19. gadsimtā apdzīvoja tikai baloži. 1892. gadā, izmetot no torņa šos citādi nevainīgos putnus un veicot pārbūves darbus, torni par savu konventa mītni pārņēma vācbaltu studentu korporācija Rubonia par simbolisku īri - 1 rubli gadā. 1916.g. gan korporāciju no torņa telpām izlika un savu darbību te uzsāka Latviešu strēlnieku pulku muzejs, ko 1919. gadā pārdēvē par Latvijas Kara muzeju, ar kādu vārdu tas šeit pazīstams arī mūsdienās.
Bija arī citas pārmaiņas un viss nebūt kopš tā laika neritēja kā pa diedziņu, bet tas ir garš stāsts, un mūsu sarunai vairs nav laika - Tevi gaida kaujas lauks!

Lai atrastu slēpni, dodies iekšā muzejā un seko līdzi šim stāstam:


Latvijas Kara muzeju dibināja un pirmos tā dārgumus noglabāja tais tumšās dienās, kad par Latviju tika kauliņi mesti: baigi briesmu padebeši draudēja no rietumiem – vācu ērglis spļāva sēru un uguni.
Tavs karagājiens vedīs turp, uz kurieni tanki un lielgabali glūn. Virzoties dziļāk zaļganajā kara laukā, zemūdene U-31 būs tā, kas rādīs, kurā virzienā tālāk jāmaršē. Tev jānonāk mājā, kas nav māja, bet kuras krāsniņā aicinoši kursies uguns un kāds varbūt aicinās tevi piesēst. Taču uzkavēties drošajā patvērumā nav laika - naidnieks neguļ, tāpēc jādodas tik uz priekšu kaujas laukā, kur, ja paveiksies, tev smaidīs uzvara.
Savā ceļā Tu nebūsi viens – Tevi visu laiku vēros un pavadīs 7 „stīvie”. Nezaudē modrību - runā, ka, izvietojot pretkavalērijas ežus un dzeloņstiepļu nožogojumus, Adriāna vārda nēsātājs esot turpat paslēpis arī Pulvertoņa dārgumus!
Ja esi savās cīņu gaitās nonācis jau līdz "Brihwajam Strehlneekam", kad teātrus spēlēja un koncertos dziedāja - griezies atpakaļ, kauja vēl nav galā!


Ievēro piesardzību, nepiesaisti citu muzeja apmeklētāju uzmanību. Muzeja personāls ir informēts, kur ir slēpnis un ko Tu te dari, taču darbinieki var mainīties, ja tomēr kāds ko jautā, nevajag bēgt vai izvairīties no atbildes, bet godīgi atbildēt.

Ieeja muzejā – BEZMAKSAS!
Darba laiks katru dienu
10:00 – 18:00
(aprīlis – oktobris),
10:00 – 17:00 (novembris – marts).
Par darba laika izmaiņām svētku dienās var uzzināt muzeja mājaslapā.

Latvian War museum is located in Riga Old town – in Powder tower, which previously was called Sand tower. Powder tower is the last one of 25 towers in ancient Riga’s city strengthenings (14 century). It was first mentioned in a document, which dates back to 1330, where Riga city affirms its conformity to Teutonic order’s domination and passes Sand tower to them. During centuries it was damaged several times, renovated and reconstructed. In 1621 Swedish destroyed tower, but after 29 years Cristina, Queen of Sweden, renovated it. After 6 years tower was damaged again, this time by Russians. After suffering in attacks in the 17th and 18th century Powder tower (it gained its name in 17th century) in 19th century was occupied only by pigeons. In 1892 pigeons were drove away and reconstruction works begun. Tower was chosen for convention headquarters for Baltic German student corporation Rubonia. The rent was symbolic – only 1 ruble a year. In 1916 corporation was forced to leave premises and Rifleman Museum began its work. Rifleman Museum was renamed “the Latvian War museum” in 1919, and it is known by this name nowadays. There were other changes too, not everything was going perfectly since then, but it’s a long story, we don’t have time for that – battlefield is waiting for you!
To find the cache, go inside the museum and follow this story line:

Latvian War museum was founded and its treasures were hidden in those dark days, when dice were thrown over Latvia: from the West scary clouds threatened Latvia – German eagle spitted fire and sulphur. Your journey will bring you, where tanks and cannons lour upon you. Go deeper in green battlefield and submarine U-31 will show you the way. You have to get to the house, which is not really a house, but fire in the stove will be inviting and maybe someone will ask you to stay. But you can’t stay no longer in this safe shelter, you don’t have time for that – enemy doesn’t sleep, that’s why you have to go forward in the battlefield, where if you’re lucky, you will find what you are looking for. You won’t be alone in your journey – you will be watched by 7 “stiff ones”. Don’t lose attention – rumour has it that when man, who was called Adrian, was setting “hedgehogs” against cavalry and barbed wire entanglements, he also put there treasures of Powder tower! If you have reached “Brihwajs Strehlneeks”, when theatre was staged and concerts were sung – go back, battle is not over yet!
Be careful, don’t attract attention of other visitors! Museum staff members are informed about the cache, but staff members change and if they ask you something, don’t run or avoid them - just answer honestly.


Admission FREE
Open every day 10:00 – 18:00 (April - October)
10:00 – 17:00 (November – March) free counters
Published: 6/Jul/2012 23:14
FTF: 8/Jul/2012 10:12 by udajs_16

Additional Hints (Decrypt)

YXZ 6-2076-CS

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)