Skip to content

<

Catch my Bug - Trackables Challenge!

A cache by honzik_k Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Challenge mysterka věnovaná trackable předmětům.
Více o tom, co je to Challenge cache, se dočtete zde

[EN] Challenge mystery cache dedicated to trackable items.

[CZ] Travel Bug Trackable předměty (TB a GC) jsou vysílány do světa za nejrůznějším účelem. Tato keška je věnována těmto předmětům a samozřejmě i těm z vás, kteří je do světa vysílají a pomáhají jim cestovat.

Pro získání finálních souřadnic a odlovení této kešky je potřeba splnit tři podmínky:

1) Odlovte TB Catch my Bug!, což je možno dvěma způsoby, zalogujte jeho nález a poznamenejte si jeho trackovací kód, který je ve tvaru ABCDEF.

2) S pomocí získaného trackovacího kódu vypočtěte na základě níže přiloženého vzorce finální souřadnice této kešky.

3) Pro zalogování nálezu musíte kromě dvou výše uvedených kroků a nalezení finálky mít zalogováno alespoň 50 trackable předmětů (TB či GC). Splnění tohoto požadavku dokažte podle svého uvážení a to například textem v logu, obrázkem v logu, odkazem na profil či jinou cestou.
Ověřovač

Máte trackovací kód ve tvaru ABCDEF.
Část jsou číslice, ty ponechte beze změny. Písmena převeďte na čísla na základě pořadí písmen v anglické abecedě (například Z=26). Teď následuje trocha počítání.

Finální souřadnice:

N 50° (F-E)(C).(B/2)(D/4)(C-2)
E 014° (B/9)(F-E).(E)(A-D)(F-2)


Finálka se nachází do 2 kilometrů od výchozích souřadnic a není u ní moc silný GPS signál, proto se nezdráhejte použít hint, šťastný lov![EN] Travel Bug Trackable items (TBs and GCs) are sent to the world for various reasons. This cache is dedicated to trackables and to those of you who send such items to the world and help them travel.

To get the final coordinates and find this cache you have to fulfill three requirements:

1) You have to find the TB Catch my Bug!, which is possible in two ways. Log this find and remember its tracking code that is in form ABCDEF.

2) Using this tracking code and the procedure below you have to calculate the final coordinates of this cache.

3) To be able to log the finding of this cache you have to fulfill the two previous requirements and must have found and logged at least 50 trackables (TBs or GCs). Demonstrate this logging requirement in any way you see fit, for example reference your profile, text in the log, attach an image, etc.
Checker

You have the tracking code ABCDEF.
Part are numbers, you can leave them unchanged. But you will need to give values to the letters based on sequence of letters in the English alphabet (for example Z=26). Then do a little math.

Final coordinates:

N 50° (F-E)(C).(B/2)(D/4)(C-2)
E 014° (B/9)(F-E).(E)(A-D)(F-2)


Final coordinates are located within 2 kilometers of initial coordinates. The GPS signal there is not very good, so do not hesitate to use the hint, happy hunting!


3. 3. 2013 - zpřesnění finálních souřadnic, upraven jejich výpočet a rozšířen hint / final coordinates and formula update, extended hint

18. 1. 2020 - umístěna nová krabička a logbook #2 / placed new box and logbook #2


free counters


Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Zhygvfgebz qbyr hiavge, an cenir fgenar fnuav anubeh
[EN] Zhygvgerr qbjafgnvef vafvqr, gbc evtug fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.