Skip to content

<

Poutni misto Kajov

A cache by caryfuci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/07/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ke kesi samotne.Museli jsme zmenit typ schranky, aby byla vice nenapadna.Je o neco mensi, cwg nebo mensi coin se tam jeste vejdou.Pristupna je po louce, je tam pohodlna cesta.


Poutní místo Kájov


Známé poutní místo Kájov je obec s velkou tradicí, dlouhou historií a koluje o něm mnoho pověstí.
Už samotný původ Kájova je opředený legendami.
Podle jedné z nich zde osamělý poustevník vybudoval dřevěný kostelík zasvěcený Panně Marii. Kostelík, ve kterém poustevník vedl svůj kající život, brzy začali navštěvovat lidé z okolí a podle kajícníka ho nazvali Kájov. Podle jiné zde kázal na své cestě Řezeňský biskup sv.Wolfgang. Na kameni, kde při kázání stál, zůstaly obtisknuté stopy jeho nohou. Lidé sem začali konat pouti a z jejich darů byl vystavěn dřevěný kostelík.
Ať už je to pravda nebo fikce, skutečností zůstává, že kult tohoto světce zde byl živý jěště ve druhé polovině 15. století.
Lidové pouti k onomu zázračnému kameni nakonec byli zakázány. Společně s dalšími místními duchovními, z důvodu sporného a historicky nedoložitelného tvrzení, se o to zasadil i místní farář Michael Pils, který zdejší farnost, vydrancovanou po husitských válkách, dal do pořádku a za shromážděné prostředky nechal vystavět nový kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podle tradice stál oltář v místě pramene s léčivou vodou. Zmíněný pramen spolu s Kájovskou Madonou (mimořádným řezbářským dílem někdy z roku 1500), vytvořenou pro hlavní oltář, se stali předmětem uctívání poutníků, kteří věřili, že jsou zázračné. Pouti se sem pořádali od jara do začátku prosince. Vrchol sezóny představovaly čtyři říjnové soboty označované jako zlaté.V důsledku II.světové války a posléze nástupu socialismu došlo k úpadku zdejších poutí. Zachována zůstala druhá sobota a neděle v říjnu, které probíhají dodnes.

Legendy

Podle jedné z legend na louce nad hřbitovem sídlí dobrá víla. Někteří faráři, kteří to znali, tudy vodívali při poutích své ovečky a stávalo se, že zde při modlidbách docházelo ke spontálnímu vyléčení.
Své průzkumy zde vedl i Pavel Kozák. Podle něj se na místě dnešního poutního areálu v dobách předkřesťanských nacházelo obětiště.Našel zde tři silné energetické body. Jeden se nachází za hřbitovní zdí směrem k sousoší na křižovatce, další se nacházejí v kapli u kostela a v samotném chrámovém prostoru obřadního stolu.Patří mezi nejsilnější v Čechách a spolu s proslulou sochou Panny Marie je toto místo vhodné pro velmi těžce nemocné.

Když už jsme u těch legend, dám k dobru ještě jednu, protože souvisela se samotnou keškou.(původní schránku i s rybkou bohužel nějaký nenechavec odnesl)
Je to už dávno,když bylo velké sucho a lidé se báli,že kvůli neúrodě pomřou hlady.Tenkráte se vydalo procesí do Kájova a prosili Pannu Marii Kájovskou, aby jim pomohla a zachránila je od hladu.Zatím co se v kostele modlili, venku se strhla bouřka a strašlivý liják.Když lidé vyšli ven, přivítala je krásná duha.Stále ještě pršelo a lidé děkovali za příslib, že již bude dobře.Náhle začaly z nebe padat ryby.Malé, velké,lidé je sbírali a děkovali,že byli zachráněni od hladu.
Na památku tohoto zázraku se zde o pouti pekly ryby z těsta a tato tradice vydržela až do roku 1947,kdy ustalo mnoho zvyků i pověr.

Poutní areál

Prohlídku místního poutního areálu můžeme začít u hlavního vstupu do kostela. Malby na jeho klenbách pocházejí z roku 1500, unikátem jsou pozdně gotické dveře do hlavního kostela z doby po roce 1480.

 

Proti průčelí budovy se nachází fara a kaple sv.Jana Nepomuckého. U vstupu na hřbitov se nachází kaple sv.Terezie z Lisieoux, dříve nazývaná kaple sv.Kříže. Proti kapli se zdvihá západní věž hlavního kostela. Za povšimnutí určitě stojí troje sluneční hodiny na této věži. Dvoje, ty výše položené, pocházejí od krumlovského malíře Petra Aneisse z roku 1709, ty třetí jsou historicky cennější a byli namalovány na konci 15.století. Jižní portál pochází také z doby konce patnáctého století,stejně i nad ním ve výklenku obraz Panny Marie Ochranitelky ze stejného období.
Dolním vstupem a dále přes silnici kolem bývalé fary se přichází ke kapli nad studnou, kde hasili žízeň unavení poutníci.I dnes, pokud popojdete pár metrů, najdete ve zdi kohoutek, který je sice napájen z jiného pramene, ale voda je výborná.Pokud budete pokračovat dál dolů po pěšině, dojdete ke Kájovskému potoku, přes který se stále ještě klene původní poutnický most.

 

A kdy je kostel otevřený?


mimo soboty a neděle o Kájovské pouti
o mši - každou neděli od 8:00 do 9:00 a každý čtvrtek (kromě prázdnin) od 16:00 do 17:00,
svatý růženec - každý čtvrtek od 15:30
o svátečních nešporách - vždy poslední neděli v měsíci od 17:00

Additional Hints (Decrypt)

I ceiaí yífpr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)