Skip to content

Velka Bites (SPORE 206) Traditional Geocache

Hidden : 08/12/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CS] Od keše je pěkný výhled na Velkou Bíteš. Do logbooku můžete kreslit, máte celou A4 jen pro sebe :-) Kreslící pomůcky jsou součástí keše - neodnášejte je!
[EN] Here is a nice view of the Velká Bíteš. You can draw in big logbook. One page is yours :-) Drawing tools are part of the cache - don't take away it!

Panorama Velké Bíteše / Panorama of Velká Bíteš


[CS] Město Velká Bíteš se nachází ve východní části Českomoravské vrchoviny asi 35 km západně od Brna ve výšce kolem 480 m n. m. V současné době zde žije asi 5 tis. obyvatel. Součástí města je několik okolních obcí.

[EN] Velká Bíteš is located in the eastern part of the Bohemian-Moravian Highlands about 35 km west of Brno and about 480 meters above sea level. Currently there are about 5 thousand population. The part of city is several surrounding villages.

Velká Bíteš - panorama

Krátká historie města / Brief history of city


erb [CS] Původní osada vznikla na křižovatce středověkých cest před rokem 1200, přičemž první písemná zmínka o obci je z roku 1240. Osada získala městská práva v roce 1408 spolu s hrdelním právem. Z té doby také pochází její erb, na němž je zobrazena polovina moravské orlice a český lev na zlatomodrém poli. V období Třicetileté války bylo město značně poškozeno. Významným rodákem je vlastivědný badatel Jan Tiray (*1858 +1925). Město často měnilo svůj název. Původní název byl „Bytes“ a ještě v době první světové války se jmenovalo „Velká Byteš“.

[EN] The original settlement was established at the crossing of ancient roads before 1200, the first written mention about village is from 1240. The settlement received town rights in 1408 with a capital law. From that time also comes its crest, where is shown half of Moravian eagle and Czech lion on gold-blue field. During the Thirty Years War the city was extensively damaged. Important native is homeland researcher Jan Tiray (*1858 +1925). The town often changed its name. The original name was "Bytes" and even during the First World War was called "Velká Bytes".

Zajímavosti / Tourist informations


kostel sv. Jana Křtitele Kostel / Church
[CS] Jednou z hlavních dominant města je kostel sv. Jana Křtitele. Je to jeden z mála kostelů v České republice, který má opevnění v celém obvodu. První zmínka pochází z roku 1240, opevnění je z doby po roce 1408. Původně šlo o nevelkou románskou stavbu, která začala být na konci 15. století měněna až do současné podoby. Největší zvon se jmenuje „Velký“.

[EN] One of the main landmarks of the city is the church Saint Jan Křtitel. It is one of the few churches in the Czech Republic, which has walls throughout the circuit. The first reference dates from 1240, the fortifications is from 1408. They were originally a small Romanesque building, which started at the end of the 15th century changed to its present form. The largest bell is called the "Velký".

Strojírenský závod / Engineering plant
[CS] První brněnská strojírna Velká Bíteš je dominantním zaměstnavatelem v tomto regionu, zaměstnává zhruba 700 zaměstnanců. Její historické kořeny sahají až do roku 1814. V současné době se zabývá zejména výrobou leteckých součástí a slévárenských výrobků.

[EN] First Brno Engineering Works Velká Bíteš is the dominant employer in the region, employs around 700 employees. Its historical roots date back to the 1814. Currently engaged in the manufacture of aircraft components and foundry products.

Slavnosti / Celebrations
[CS] Ve městě jsou každoročně na podzim pořádány Tradiční bítešské hody. Začátkem léta se zde koná velkobítešská pouť, jejíž součástí bývá jarmark lidových řemesel a v poslední době i jízda historických velocipédů.

[EN] In the city are organized every year in the autumn Traditional Bíteš feast. Early summer takes place here Gread Bíteš pilgrimage, part of which is fair of folk crafts and more recently ride of the historic velocipede.

radnice Historické budovy a další zajímavosti / Historic buildings and other interestingness
[CS] Hlavní náměstí se jmenuje Masarykovo náměstí a největší jeho budovou je radnice. Původní stavba je doložena od 15. století. Později byla několikrát přestavována, naposledy v roce 1886. Sklepy radnice sloužily hrdelnímu právu. Další zajímavou budovou je sokolovna, která se nachází západně od kostela a je stavěna v podobném stylu. Ve městě působí fotbalový klub „FC Spartak“ a hokejový klub „HC Spartak“. Na Masarykově náměstí můžete nalézt kuriozitu - „bítešský chodník slávy“.

[EN] The main square is called Masaryk Square and the largest building is the Town Hall. The original building is documented from 15 century. Later it was rebuilt several times, most recently in 1886. Hall served Cellars jugular law. Another interesting building is the Sokol Hall, which is located west of the church and is built in a similar style. The city has a football club "FC Spartak" and the hockey club, "HC Spartak." From Masaryk Square you can find a curiosity - "Bíteš Walk of Fame."

mlýn Výlety v okolí / Trips
[CS] Severovýchodně se nachází údolí Bílého potoka s mnoha mlýny (N49°17.976 E16°16.673). Východně je schovaná malá kaplička svatého Jakoubka s pramenem (N49°17.255 E16°15.529). Severozápadně se rozkládá postupně rekonstruovaný zámek Osová (N49°19.772 E16°11.642).

[EN] Northeast is located valley of the White creek with many mills (N49°17.976 E16°16.673). The east is hidden a small chapel of Saint Jakoubek with a spring (N49°17.255 E16°15.529). Northwest is situated gradually reconstructed castle Osová (N49°19.772 E16°11.642).

O keši / About the cache


[CS] logbook Keš se nachází asi 300 metrů od silnice. Cesta k ní nevede, ale dá se projít po rozhraní dvou polí. Na místě samém budete mít Velkou Bíteš jako na dlani.
V logbooku máte k dispozici celou stranu A4 jen pro sebe, tak ji nenechte prázdnou a vyplňte ji kresbou, jednoduchou malůvkou nebo alespoň velkým a barevným podpisem. K tomuto účelu keš obsahuje pastelky, voskovky a jiné kreslicí pomůcky včetně mazací gumy a ořezávátka. Všechny kreslicí pomůcky jsou součástí keše a neodnášejte je ani je nevyměňujte! Děkujeme.
Pokud by některý nástroj docházel nebo v keši nebyl, neváhejte to zapsat do logu. Co nejdříve to napravíme. Přejeme příjemný lov, pěkný rozhled a kreativní nápad.

[EN] The cache is located about 300 meters from the road. The path to it is not, but you can walk along the edge field. On the ground you will have Gread Biteš like at your hand.
In the logbook you have a full A4 page only for yourselves and do not empty it and fill it with drawings, simple painting or at least large and colorful signature. For this purpose, the cache contains pencils, crayons and other drawing tools including erasers and sharpeners. All drawing tools are included in the cache, don’t take away them or replace! Thank you.
If a tool or attended in the cache was not, do not hesitate to write to the log. We will fix it as soon as possible. We wish good hunting.

SPORE
[CS] Tato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T). Pro více informací navštivte listing této keše.
[EN] This cache has been spawned from the SPORE Cache Brno (GC3018T). Visit the listing for more informaiton.

[CS] Za pomoc s překladem děkujeme Henry_Kajinka a za fóliovací práce ramihuja ;-)
[EN] We thank Henry_Kajinka for help with translation and ramihuja for help with lamination ;-)

Bambulini

free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CS] cvvvc cvvvc
[EN] gjrrg gjrrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)