Skip to content

Odpocivka Drasov Traditional Geocache

Hidden : 06/27/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Odpočívka Drásov
Německá exteritoriální dálnice Breslau-Wien


Tato keš vás dovede na odpočívku nedaleko Drásova. Jedná se o pozůstatek nedokončené exteritoriální dálnice Vídeň - Wroclaw také známé pod názvem „Hitlerova dálnice“.
Na volném prostranství, uprostřed polí mezi Malhostovicemi a Všechovicemi, vede těleso dálnice několik set metrů v nepřirozeně širokém zářezu. Je to zapříčiněno tím, že zde byla připravována velká jednostranná dálniční odpočívka. Hned na první pohled je i dnes jasné, pro který směr jízdy po dálnici měla být odpočívka určena. Průběžné těleso dálnice vede přímo, ale na východ od něho je zářez rozšířen o klasický záliv, ohraničený strmým, několik metrů vysokým srázem. Bylo by zde dost místa i pro oboustrannou odpočívku, ale jelikož projektanti navrhli odpočívku pro směr do Vídně nedaleko odtud u obce Lubě - na předmostí západního mostu přes údolí říčky Lubě, byla u Malhostovic (Drásova) budována jen odpočívka pro opačný směr - do Wroclawi. Stejně jako na odpočívce u Lubě, měla mít i tato u Malhostovic např. čerpací stanici a restauraci. Shodou okolností, i když se obě odpočívky nacházejí několik kilometrů od sebe, obě se rozkládají na severním předmostí mostu přes stejnou říčku Lubě.


Exteritoriální dálnice Breslau-Wien (Wroclaw-Vídeň) také známá pod názvem „Hitlerova dálnice“, či zkratkou A88 je označení nedostavěné dálnice která měla přes Moravu a severovýchodní Čechy spojovat Vídeň s dnes polskou Vratislaví. Podle následného projektu měla mít dálnice délku 320 km. Rozestavěno bylo 83 km na území dnešní České republiky.
Přípravné práce započaly ještě před koncem roku 1938 a jejich postup je z dnešního hlediska ohromující. Plány i pozemky pro výstavbu byly připravené za pouhé tři měsíce. Pozemky poté předala československá vláda Německu. Po okupaci zbytku českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava dochází k dalšímu zrychlení přípravy výstavby této dálnice. Územím protektorátu měla dálnice procházet v délce 65 km a s jejím zprovozněním se počítalo koncem roku 1940.
Dálnice se začala budovat 11. dubna 1939, avšak 30. dubna 1942 byla její stavba v důsledku ekonomických potíží a vojenských neúspěchů nacistického Německa zastavena. Až do konce druhé světové války hlídala staveniště německá armáda. Po válce bylo staveniště opuštěno a došlo k likvidaci různých stavebních zařízení, která na staveništích zůstala. Nedokončená dálnice pak chátrala především z důvodu, že se s její výstavbou již nepočítalo.
Rozestavěné úseky původní dálnice začínají na jihu v katastru obce Medlova na jižní Moravě a končí na severu pak v katastru obce Městečko Trnávka na severozápadě Moravy. Některé úseky původní dálnice byly později využity při výstavbě novějších silnic, jako například část trasy rychlostní silnice R52 v katastrech obcí Syrovice a Sobotovice. Některé současné koncepce počítají s využitím téměř celé trasy této dálnice pro výstavbu nové rychlostní silnice R43.

Prameny:
[1] Janda, Tomáš - Lídl, Václav: Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[2] Janda, Tomáš - Lídl, Václav: Německá průchozí dálnice, II. díl - Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR.
[3] http://www.dalnice.com/historie/planovani/nem_u_nas/nem_dal_v_csr.htm
[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Exteritoriální_dálnice_Vídeň_-_Vratislav


      


Bookmark keší věnovaných Německé exteritoriální dálnici Breslau-Wien:

Chcete-li si ověřit, jetli už máte splněny podmínky pro odlov GC475MG Challenge - Hitlerova dálnice, použijte následující ověřovadlo:
Něco málo ke keši:
Keš se nachází na nedalekém vrcholu Homole (300,1 m.n.m.), odkud je pěkný výhled nejen na nedokončenou Odpočívku Drásov, ale i do širého okolí.

 

CWG Safarici     CWG Tisnovske geopivko

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzrarz h xzrar.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)