Skip to Content

<

Mestska knihovna Valmez

A cache by tomyvm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/12/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Upozornění pro všechny!!! Jelikož se knihovna bude v dubnu 2019 stěhovat do nových prostor kina Svět, bude keš v provozu do konce února 2019. Pak bude deaktivována, než pro ní najdu nové umístění. Popřípadě archivována. Tak s odlovem prosím neotálejte.Tato keš se nachází v přímo v budově Městské knihovny v čítárně. Tam vám ji knihovnice na vyžádání vydají. Keš je uzamčená číselným zámkem a pro získání kódu k jeho otevření, musíte zjistit jeho hodnotu při sběru informací, jak na internetu, tak samotnou prohlídkou knihovny.


Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace je od roku 1996 samostatnou právnickou osobou; jejím zřizovatelem je Město Valašské Meziříčí.

V budově na Masarykově ulici jsou pro čtenáře k dispozici služby oddělení pro dospělé, hudebního oddělení a studovny a čítárny. Dále má knihovna dvě pobočky: oddělení pro děti a dospělé na ulici Zd. Fibicha a oddělení pro děti a mládež na ulici Zašovská.


Historie budovy Knihovny ve Valašském Meziříčí

Historie krásenské radnice je součástí dlouhého a složitého vývoje Krásna nad Bečvou, jehož začátky sahají do období 12. nebo 13. století. První písemná zpráva, jež dokládá existenci vsi Krásno, pochází z roku 1299.
V první polovině 14. století byla tato ves v majetku moravských markrabat, kteří ji udíleli lénem a její část náležela rytířskému rodu, který se psal z Krásna a ve znaku měl jelena.
Rovněž zpráva z roku 1374 dokládá rozdělení Krásna na dvě části. Jedna třetina vsi náležela od roku 1348 astrologu Oldřichu Kortelangovi. Ten byl současně od roku 1376 držitelem biskupského léna s tvrzí Arnoltovice ve dnešní Poličné, ale také Krásného Města, později nazvaného Meziříčí. Větší část vsi Krásno - její zbylé dvě třetiny - získal lénem příslušník významného šlechtického rodu Vok z Kravař.
Roku 1465 získává ves Krásno od Jana z Cimburka privilegium na odúmrť a později další výsady. Roku 1491 bylo Krásno povýšeno českým králem Vladislavem Jagellonským na městečko. Roku 1516 v něm bylo 49 usedlostí a bylo tehdy o polovinu větší než Vsetín nebo Rožnov. Již v první polovině 16. století mělo Krásno vlastní radnici. O tom, kde stála a jakou měla podobu, však neexistují doklady.
Roku 1538 se stává majitelem panství Jan z Pernštejna, za něhož bylo Krásno připojeno k Meziříčí jako jeho předměstí. Krásenští museli radnici prodat a získané peníze odevzdat městské radě v Meziříčí.
Roku 1555 si obyvatelé městečka Krásna vymohli opětné oddělení od Meziříčí a pořídili si radnici, pro kterou koupili dům jednoho usedlíka. Ten jim po čase přestal vyhovovat, a proto se rozhodli ke koupi většího domu.
Roku 1580 koupila obec pro tento účel za 500 zlatých dům od vrchnosti - Bernarda ze Žerotína, který jej předtím zabavil jisté Anně z Kunčic "pro její nepořádné chování, kteréž jest proti pánu Bohu a přikázání jeho svatému vedla". Kupní částku obec splácela po 32 následujících let…
Od roku 1580 pak skoro dvě století o krásenské radnici neslyšíme. Víme však, že přes pohromy spojené s třicetiletou válkou dokázali obyvatelé Krásna uchránit před drancováním a požáry městská privilegia a gruntovní knihy. A ty bývaly vždy uloženy na radnici. Kromě válečných událostí ohrožovaly stav radnice i povodně na Rožnovské Bečvě.
1. ledna 1924 se Krásno již podruhé slučuje s Valašským Meziříčím. Do místnosti zrušené obecní kanceláře je umístěna čítárna a knihovna sloučených měst, dále se v 1. poschodí nachází strážnice obecní policie. V přízemí je nadále umístěno řeznictví.
Ve 30. letech 19. století je v přízemí budovy krásenské radnice byt soudního sluhy a 3 komory, využívané jako skladiště a vězení. Městská rada zasedá ve velké místnosti v 1. poschodí, zařízené jako kancelář.
více z historie budovy najdete na webu knihovny.

Historie knihovny

 • 1861 z iniciativy P. Fr. Pavlíka vznikl ve Valašském Meziříčí první čtenářský spolek
 • 1864 založena tělocvičná jednota Sokol – kromě tělovýchovné činnosti jednota vyvíjela i bohatou kulturní práci
 • 1870 založena Občanská beseda – její činnost spočívala v práci s knihou
 • 1884 ve městě založeno muzeum – základem se stala knihovna Občanské besedy
 • 1892 vznik sokolské veřejné knihovny
 • 1899 místodržitelství v Brně schválilo stanovy “družstva farní knihovny”; půjčovalo se třikrát týdně
 • 1907 z popudu akademického klubu Palacký vznikla veřejná knihovna; zpočátku měla 900 knih a v čítárně se četlo 50 časopisů
 • 1909 založena Veřejná knihovna a čítárna jako samostatný spolek
 • 1913 obec dala knihovně bezplatně dvě místnosti v Mikyškově domě
 • 1922 dochází k reorganizaci knihoven; veškerý majetek spolku Palacký předán obci pro zřízení obecní knihovny a čítárny
 • 1924 sloučení města Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou, zároveň dochází ke sloučení knihoven obou měst a přestěhování do bývalé krásenské radnice
 • 1940 provedena rozsáhlá revize knihovny podle výnosu ministerstva vnitra
 • 1948 do tohoto roku knihovna půjčovala jen knihy a časopisy
 • 50. léta knihovna začala plnit úkoly okresní lidové knihovny po stránce politické i osvětové
 • konec 50. let budova radnice byla vhodně upravena pro potřebu knihovny
 • 1960 knihovna začala sloužit čtenářům
 • 1962 od tohoto roku půjčovány knihy čtenářům zdarma
 • 1970 knihovna uspořádala 52 besed pro 3.225 posluchačů
 • 1972 ministerstvem kultury vydány seznamy zakázaných knih – další vlna vyřazování
 • 1973 městská knihovna uspořádala se Spolkem sběratelů a přátel exlibris v Praze v hotelu Apollo ve Val. Meziříčí dvoudenní celostátní sjezd s mezinárodní účastí
 • 1975 zahájena generální oprava budovy krásenské radnice
 • 1979 rozhodnutím okresní knihovny ve Vsetíně došlo k centrálnímu řízení všech knihoven v okrese
 • 1986 srpnové záplavy způsobily havarijní stav budovy; rekonstrukcí přibyl nevšední interiér čítárny a studovny v podkroví, zcela nově zřízeno hudební oddělení v přízemí
 • 1993 otevřena pobočka pro děti a dospělé na sídlišti Vyhlídka
 • 1993 začátek automatizace knihovny
 • 1996 knihovna se stává samostatnou příspěvkovou organizací
 • 1997 červencové povodně značně zničily sklepní a přízemní prostory knihovny; dva roky trvalo odstraňování následků živelné pohromy
 • 1997 začátek internetizace knihovny
 • 2005 připojení celé knihovny včetně poboček k Internetu - konec internetizace - za pomoci grantů MK ČR
 • 2005 začíná diskuse s Městem Valašské Meziříčí o přestěhování knihovny do prostor jižního křídla zámku Žerotínů - zamítnuto z důvodu budování Kongresového centra v těchto prostorách

Studovna a čítárna Oddělení pro dospělé + hudební oddělení Vestibul


K samotné keši:

POZOR!!! Keš je odlovitelná pouze v provozní době knihovnyPůjčovní doba Půjčovní doba o prázdninách
Pondělí 9 – 18 9 – 17
Úterý 12 – 17 12 – 17
Středa 9 – 18 9 – 17
Čtvrtek 12 – 17 zavřeno
Pátek 9 – 18 9 – 17
Sobota 8 – 11 zavřeno

Návod k výpočtu kódu:


A = Jakým číslem jsou v naší knihovně v MDT (Mezinárodní Desetinné Třídění) označeny "Patenty"? (lze nalézt na webu knihovny nebo na oddělení pro dospělé)
B = Rok vzniku čtenářského spolku?
C = Co v Čítárně nenajdete? Knihovnici (2), Časopisy (4), Televizi (6)
D = Jak pojmenovali knihovníci svůj Bibliobox? Karel (3) Bedřich (7) Bohouš (9)
E = Nejvyšší číslo uzamykatelné skříňky v 1. patře?
F = Kolik má knihovna celkem oken? (včetně střešních a Madonky)
G = Jaké má na budově knihovna popisné číslo?
H = Jaký rok je vytesaný v kameni nad vchodem do knihovny?
I = Kolik má knihovna celkem poboček?

[(B + H) – (G + C)] * I
----------------------------- = KÓD ZÁMKU
[(F * E) – A] – (E * D)
Až si půjdete pro kešku, nezapomeňte knihovnici říct, že si jdete vypůjčit prezenčně Cachebook (kešbůk)

Keš je více než vhodná na výměnu Travel Bugu (TB), Geocoinu (GC) a CWG.

V keši se čas od času budou objevovat památeční CWG, které si můžete odnést i bez výměny za jiný předmět. Pokud však do keše vložíte něco cenného, budeme rádi. Děkujeme!

Pro první tři nejrychlejší, je v keši připraveno památeční CWG knihovny a moje osobní CWG. Dále je v ní přichystané další překvapení, které si můžete vzít s sebou a do budoucna využít, nebo přenechat ostatním. Tohle rozhodnutí nechám pouze na vás samotných. A v neposlední řadě jsem vložil do keše TB se svým specifickým příběhem.

Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemné luštění, poklidný lov a doufat, že se vám keš bude líbit.

Samozřejmě děkuji vmtim, marjosmar, Kendar05 a mechme za betatest.

Additional Hints (Decrypt)

arav cbgeron, ifr hm zngr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

257 Logged Visits

Found it 238     Didn't find it 1     Write note 15     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 14 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.