Skip to content

<

Picco di Mezzodi (2.063m)

A cache by Obludky oo77 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/01/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


/EN/ If you decide to find this geocache, there is waiting for you a relatively difficult hike with slightly mountain climbing in the conclusion (I +). At the top you will be rewarded with stunning views at both the majestic Mangart and other peaks, and views to the valley, where Laghi di Fusine are sparkling as two glittering pearls.

/DE/ Wenn Sie sich für diese Geocache entscheiden, wartet auf Sie eine Recht anspruchsvolle Gipfeltour mit leichtem Klettern (I+) in ihrem Abschluss. Auf dem Gipfel werden Sie mit herrlichem Blick nicht nur auf den majestätischen Mangart und andere Gipfel belohnt, sondern auch mit dem Blick ins Tal, wo es als zwei glitzernde Perlen die Laghi di Fusine glänzen.

/CZ/ Pokud se pro tuhle keš rozhodnete, čeká Vás poměrně náročná horská túra s lehkým lezením v jejím závěru. (I +). Na vrcholu budete odměněni okouzlujícím výhledem nejen na majestátný Mangart a další vrcholy, ale i do údolí, kde se jako dvě perly třpytí Laghi di Fusine.
Zaznam trasy

/IT/ Se decidete di cercare questa geocache, vi attede una escursione alpina piuttosto difficile con un po' di arrampicata nella parte finale (I+ UIAA). In vetta verrete ricompensati con un panorama mozzafiato sia del Mangart che delle altre cime e una vista sulla valle dove i Laghi di Fusine brillano come due perle scintillanti.

/SLO/ Če se boste odločili iskanje tega zaklada, vas čaka reletivno dolg in naporen vzpon, ter nekaj plezanja težavnostne stopnje I +. Na vrhu boste nagrajeni z dih jemajočim pogledom na mogočni Mangart in druge vrhove. Ter seveda na dva bisera v dolini- Blopeški jezeri./EN/
Distance: 11.25 km
Altitude difference: 1.122 m
Duration: 5-7 hours
Marking: Red and white markings, route number 515
Starting and final point: Parking place at the top of the Lago di Fusine Superiore

During weekends, many people come here, and the parking place can be crowded - in this case you can park along the road. Don't be afraid, to the top you will go probably alone. Most people choose different (easier) routes. Directly to the parking place there goes a bus line from Tarvisio. Next to the parking place you will find restrooms, a small bar and a large map.

Recommendations: Follow all recommendations for the stay in the mountains. Never go to the summits alone, and check the current weather forecast before the hike. Enough water (at least 2 liters per person) and some food to supply energy are commonplace. The lower part of the trek goes through the forest, so do not be afraid to climb up in the hot summer days.
At higher altitudes you will cross over the stone avalanches and an easy (really easy) climbing is waiting for you, so slippers are not the best choice!

Cache: The cache is located on the other side of the top of Picco di Mezzodi. The signal there is good, but there are many groups of stones, where the box can be hidden, so be sure to print the spoiler-photos!

I'll be glad, when you attach to the log your photos from the top, or anywhere from the route.

There is no pencil in the Cache! If you forget yours, one should be in the summit-box. If you leave there another onethe, others will appreciate it!


/DE/
Länge der Tour : 11,25 km
Höhendifferenz difference: 1.122 m
Dauer : 5-7 Stunden
Markierung : Rot-weiße Markierungen, Wegnummer 515
Ausgangs- und Endpunkt : Parkplatz am Lago di Fusine superiore.

An den Wochenenden kommen viele Menschen zu den Seen. Der Parkplatz kann überfüllt sein - dann parken Sie die Straße entlang. Keine Angst, den Gipfel besteigt mit Ihnen wahrscheinlich niemand. Die meisten Menschen wählen andere (einfachere) Route. Direkt auf den Parkplatz kommt auch ein Bus vom Tarvisio. Auf dem Parkplatz befinden sich Toiletten, eine kleiner Imbiss und eine große Wanderkarte.

Empfehlung Beachten sie alle Regel für die Bewegung in den Bergen. Wandern sie nie alleine und überprüfen Sie die aktuelle Wettervorhersage. Genus Trinkwasser (mindestens 2 Liter per Person) und etwas Kleines für die Energieversorgung sind selbstverständlich. Die untere Partie der Strecke führt durch den Wald, so haben Sie keine Angst auch in den heißen Sommertagen zu wandern.
In den höheren Lagen warten auf Sie Steinlawinen und ein leichtes (wirklich leichtes) Klettern, so die Pantoffeln sind nich die beste Wahl!

GeoCache: Der Cache befindet sich auf der anderen Seite des Gipfels von Picco di Mezzodi. Signal hier ist gut, aber es gibt hier viele Gruppen von Steinen, zwischen denen die Box versteckt werden könnte. Deshalb vergessen Sie nicht die Spoiler-Fotos zu drucken.

Ich wurde froh sein, wenn Sie zu Ihrem Log die Photos von der Spitze or von der Route befügen.

Es gibt hier kein Bleistift in der Cache! Wenn Sie Ihrer vergessen, sollte ein in der Gipfel-Box sein. Wenn Sie dort noch einen lassen, andere werden es sicher schätzen. forget yours, one should be


/CZ/
Délka trasy: 11,25 km
Výškový rozdíl: 1.122 m
Časová náročnost: 5-7 hodin
Značení: Červeno-bílé značení, číslo cesty 515 km
Výchozí a konečný bod: Parkoviště u horního okraje Lago di Fusine Superiore


O víkendech sem míří hodně lidí, proto může být parkoviště zaplněné (pak zaparkujete podél silničky) a na příjezdové silničce k jezerům se může vytvořit kolona. Nebojte se ale, nahoru s Vámi pravděpodobně nikdo nepůjde. Většina lidí volí jiné (jednodušší) trasy.
Přímo na toto parkoviště jezdí i autobus z Tarvisia.
U parkoviště naleznete toalety, malé občerstvení a velkou mapu.


Doporučení: Dodržujte veškeré zásady pro pohyb v horách. Nikdy se nahoru nevydávejte sami a před výstupem se informujte o aktuální předpovědi počasí. Dostatek pití (min 2 litry vody na osobu) a nějaké jídlo pro doplnění energie jsou samozřejmostí. Spodní část trasy vede lesem, proto se nebojte vydat nahoru i v teplých letních dnech.
Ve vyšších polohách půjdete po kamenných lavinách a čeká Vás i lehké (opravdu lehké) lezení, pantofle tedy nejsou nejlepší volbou!

Keška: Keška se nachází na druhé straně vrcholu Picco di Mezzodi. Signál je na místě dobrý, ale kamenných skupin, ve kterých by se krabička mohla ukrývat, je hodně, proto si nezapomeňte vytisknout fotky uložení!

Budu ráda, když k logu přiložíte Vaše fotky z vrcholu, nebo odkudkoli z trasy.

V keši není tužka! Když svoji zapomenete, naleznete jednu ve vrcholové krabičce. Pokud tu necháte nějakou další, ostatní to určitě ocení!


/IT/
Lunghezza: 11,25 km
Dislivello: 1.122 m
Tempo di percorrenza: 5-7 ore
Segnavia: bolli rossi e bianchi, sentiero numero 515
Punto di partenza e di arrivo: Area di parcheggio sopra il Lago di Fusine Superiore


Durante il fine settimana ci sono molte persone che frequentano questa zona e il parcheggio potrebbe essere affollato - in questo caso è possibile parcheggiare lungo la strada. Non preoccupatevi, in vetta sarete probabilmente da soli. La maggior parte delle persone sceglie percorsi differenti (e più facili). Dall'area di parcheggio c'è un autobus di linea che va a Tarvisio. Nei pressi del parcheggio si possono trovare toilettes, un bar e una grande mappa della zona.

Raccomandazioni: Seguite tutte le raccomandazioni relative alla permanenza in montagna. Non andate mai sulle cime da soli, e contollate le previsioni del tempo prima di partire. E' necessario portare con sé abbastanza acqua (almeno 2 litri per persona) e un po' di cibo per riforirsi di energia. La parte bassa del percorso attraversa un bosco, quindi non è un problema salire in vetta nei caldi giorni estivi. Ad altitudini maggiori attraverserete le rocce di una frana e vi attende una arrampicata (relativamente) facile, quindi non è una buona idea scivolare!

Cache: la cache è situata dalla parte opposta del Picco di Mezzodì. Il segnale GPS qui è buono, ma ci sono molti gruppi di pietre dove il contenitore può essere nascosto, quindi accertatevi di avere con voi la foto spoiler!

Sarei felice che quando loggate aggiungiate anche una vostra foto dalla cima o da un punto qualsiasi del percorso.

Non c'è matita nella cache! Se vi dimenticate di portarla ce ne potrebbe essere una nel contenitore del libro di vetta. Se ne lasciate una nella cache altri potebbero apprezzarlo!


/SLO/
Razdalja: 11,25km
Višinska razlika: 1.122 m
Trajanje hoje: 5 do 7 ur
Markacije: rdeče in bele črte, številka poti 515
Izhodišče: parkirišče pri zgornjem
Belopeškem jezeru

Ob koncih tedna je parkirišče, zaradi obilice obiskovalcev, precej zasedeno. V tem primeru lahko parkirate ob cesti. Omenjena planinska pot (št.515) je manj obiskana, saj večina obiskovalcev izbere katero izmed lažjih planinskih poti. Do parkirišča vozi redna avtobusna linija iz Trbiža (it. Tarvisio). Ob parkirišču so manjši bar, sanitarije in velika pregledna karta.

Priporočila: Držite se priporočili za hojo v hribe. Nikoli se v gorski svet ne odpravljajte sami in predhodno preverite vremensko napoved. S seboj imejte dovolj tekočine (vsaj 2 litra/ osebo) ter hrano. Spodnji del poti vas bo vodil po gozdu, tako da je poleti senca zagotovljena. Višje po poti boste prečkali nekaj manjših melišč, ter čaka vas malo zelo lahkega plezanja. Sandalov ne priporočamo. Obvezna je primerna planinska obutev.

Zakladek: Zakladek je skrit na drugi strani vrha Kope, kjer je tudi GPS sprejem dober. Ker je na lokaciji veliko kamenja, kjer bi bil lako zaklad skrit priporočam, da si predhodno pogledate oz. natisnete spoiler fotografijo.

Zelo bom vesel, če svojemi vpisu priložite tudi kakšno fotografijo s poti oziroma z vrha gore.

V zakladku ni pisala! V primeru, da ga tudi vi nimate s sabo, se pisalo nahaja v planinski vpisni knjigi. Ostali geolovci vam bodo zagotovo hvaležni, če v zakladku pustite odvečen svinčnik.


Many thanks to Bubi team and faina09 for their help with translations into Italian
and to lynx.attentus, lutraprudens and jeancaffou for their help with translations into Slovenian!

Ein großes Dankeschön Bubi team and faina09 für die Hilfe bei Übersetzungen in Italienisch
und lynx.attentus, lutraprudens and jeancaffou für die Hilfe bei Übersetzungen in Slowenisch!

Additional Hints (Decrypt)

[SPOILER-PHOTOS] [EN] Oruvaq n fgbar va tebhc bs fznyy ebpxf. [DE] Uvagre rvarz Fgrva va rvare Tehccr iba xyrvara Sryfra. [CZ] Mn xnzrarz ir fxhcvar znyýpu fxnyrx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.