Skip to content

Plzensky kraj: Jih Traditional Geocache

Hidden : 07/28/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Nejjižnější místo Plzeňského kraje, které leží pod Luzným na konci Luzenského údolí.
DE: Das südlichste Gebiet der Pilsner Region, liegt am Hang vom Lusen, am Ende des Lusentals.
EN: The southernmost point of the Plzen Region. Located in Bohemian Forest, on the state border with Germany, on the northwestern slopes of mountain Lusen.

Upozornění: Keš je přístupná po hraniční stezce pouze v období od 15. července do 15. listopadu. Stezka prochází mezi I. zónou NP Šumava na české straně a jádrovou oblastí NP Bavorský les na německém území, proto ji neopouštějte. Psi na stezku nesmí.

Wichtiger Hinweis: Der Cache ist zugänglich lediglich vom Grenzsteig im Zeitraum von 15. Juli bis 15. November. Diesen Grenzsteig sollten Sie nicht verlassen. Er führt zwischen der ersten Zone des Nationalparks Böhmerwald von der tschechischen Seite und dem Kerngebiet des Nationalparks Bayrischer Wald von der deutschen Seite. Mitführen der Hunde verboten!

Warning: The cache is accessible only by boundary trail from July 15 to November 15. The trail passes between the most protected zones of National Park Bohemian Forest and National Park Bavarian Forest, so do not leave trail. Dogs are not allowed on the trail.

Jih

Nejjižnější místo Plzeňského kraje naleznete na Šumavě, na státní hranici s Německem. Je jím hraniční kámen 30/11 (waypoint R1), který leží na samém konci Luzenského údolí, na severozápadním svahu hory Luzný, v nadmořské výšce okolo 1220 metrů.

Jižní hranice

Mezinárodní hranice je v úseku od Modrého sloupu po bývalé trojmezí Markfleckl značená jako úsek X/30. Od kamene 30 na Modrém sloupu vede hranice jihovýchodním směrem až ke hraničnímu kameni 30/8, kde se začíná pozvolna stáčet obloukem k východu. U kamene 30/11 dosahuje nejjižnějšího místa, ale i následující, 89 metrů dlouhý úsek prochází přibližně po rovnoběžce 48° 56.476' severní šířky, sousední kámen 30/12 (waypoint R2) je již umístěn o malý kousek severněji.

Plzeňský kraj

Jih Plzeňského kraje se nachází o 43,31 km severněji než nejjižnější bod České republiky, který leží na státní hranici s Rakouskem u jihočeských Studánek. Jak vzdálený je jih od dalších nejzazších míst, krajské metropole či středu Plzeňského kraje?

Sever 129,76 km
Východ 105,88 km
Západ 120,67 km
Střed 75,65 km
Plzeň 90,09 km

Voda a Luzenské údolí

Geografický extrém Plzeňského kraje není tím jediným, co lze zde, na rozhraní dvou národních parků, vidět. Jen co by kamenem od keše dohodil, překračuje hraniční stezka malinkatý potůček (waypoint R3). To malé, čiré, studené, v trávě zurčící nic je Luzenský potok, který při svém toku na sever sbírá vodu z celého Luzenského údolí. Je také hlavní zdrojnicí Modravského potoka, pročež je Luzenský potok považován i za horní tok řeky Vydry. Právě zde potkáváte tuto dravou řeku zatím v zavinovačce, jen pár metrů od jejího prameniště.

Luzenské údolí od Březníku
Luzenské údolí od Březníku

Zmíněné Luzenské údolí je dalším skvělým důvodem pro návštěvu. Jedno z nejkrásnějších údolí Šumavy leží celé v nadmořské výšce přesahující 1100 metrů obklopené ze třech stran šumavskými velikány – Malou a Velkou Mokrůvkou, impozantním Luzným, Hraniční horou a Špičníkem. Obvyklý pohled na Luzenské údolí je od hájovny na Březníku či z vrcholu Luzného. Jsou to krásné, ale poněkud nezúčastněné pohledy z dálky, zde jste uvnitř údolí.

Luzenské údolí z Luzného
Luzenské údolí z Luzného

Největší srážkové úhrny z celé Šumavy přispívají k nejsilnější sněhové pokrývce dosahující i 2,5 metru, která často přetrvává až do konce května. Voda je v Luzenském údolí přítomna po celý rok – jsou jí nasáté zdejší horská vrchoviště, vlhké louky i podmáčené smrčiny. Unikátní a zároveň extrémní podmínky jsou vhodným domovem mnoha vzácných rostlin, z těch nejvzácnějších je uváděn např. krásný kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), masožravá rosnatka anglická (Drosera anglica), blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris) či drobná orchidej bradáček srdčitý (Listera cordata). Obecně známá je přítomnost jedné z mála životaschopných populací tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Jedinečný komplex vzácných společenství byl důvodem pro zařazení Luzenského údolí mezi I. zóny NP Šumava.

Kudy ke krabičce

Hraniční stezka

Keš je umístěna na hraniční stezce spojující někdejší přechod Modrý sloup (waypoint T1) se sedlem Markfleckl (waypoint T2) pod Luzným. Úzká stezka se při dešti velmi snadno mění v potok (bez nadsázky), proto zvolte podle předpovědi počasí odpovídající obuv a vhodné oblečení. Na Březníku je v provozu webová kamera zamířená na Luzenské údolí, která má historii snímků a zobrazuje i teplotu. Při hledání kešky pamatujte, že musí být umístěna hned vedle cesty, a neostýchejte se použít nápovědu, příroda bude jen ráda.

Hraniční patník 30/12
Hraniční patník 30/12

Pokud můžeme doporučit celý výlet, vydejte se z některého parkoviště nad německým Waldhäuserem ke Skleněné arše, např. přes Martinsklause a krásné údolí Teufelsloch. Od Archy pokračujte po České cestě (Böhmerweg) k Modrému sloupu (Blaue Säulen), kde po hraniční stezce dojdete na Marktfleckl. Následně vystoupíte na vrchol Luzného a podle nálady sestoupíte buď po letní (Sommerweg) či zimní cestě (Winterweg) zpět.

Národní park Šumava

Logo NP a CHKO Šumava

Keš je umístěna na území I. zóny Národního parku Šumava, v části omezeně přístupné veřejnosti z Národního parku Bavorský les. Respektujte ochranu nejcennějších území s přirozenými ekosystémy a neopouštějte vyznačené cesty. Choďte tak, aby příroda po vaší návštěvě zůstala stejná i pro další návštěvníky a generace. Při svém pobytu buďte k přírodě ohleduplní: chovejte se tiše, odnášejte si své odpadky, zapomeňte na rozdělávání ohně a v lesích vynechte i kouření. Květiny, stromy a živočichy nechte růst a žít, jsou tu doma a mnoho z nich patří mezi kriticky ohrožené.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Čtyři tradiční keše vás pozvou na samé hranice Plzeňského kraje i České republiky. Zavítáte na sever do rozsáhlých lesů nedaleko Tisu u Blatna či na východ, abyste se rozhlédli z okraje CHKO Křivoklátsko. Vydáte se ke státní hranici s Německem – na jih na svahy šumavského Luzného v závěru Luzenského údolí a na západ na svahy hory Entenbühl v Českém lese. Každá krabička této drobné série pro vás může být inspirací na výlet do zcela odlišných koutů nejen Plzeňského kraje. Krabičky jsou zároveň klíčem k nalezení páté keše, která vás přivede do údolí Lažanského potoka nedaleko Přestavlk, ke středu Plzeňského kraje.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] crg zrgeh bq uenavpavub xnzrar an frire, an prfxr fgenar, an fzexh [DE] shas Zrgre ibz Teramfgrva, nhq qrz gfpurpuvfpura Trovrg, hagre qrz Ubymunhsra [EN] svir zrgref sebz gur obeqre fgbar ba gur Pmrpu fvqr, ba n fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)