Skip to content

<

Brabantse Wal - Trambaan

A cache by heljo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/29/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze earthcache is met toestemming van de stichting "De Brabantse Wal" tot stand gekomen
http://www.brabantsewal.nl/index.html

U bevindt zich hier op de steilrand van de Brabantse Wal op een hoogte van ongeveer 15 meter.

De Brabantse Wal is een aardkundig monument wat uniek is in Nederland en dat sinds 2012 in de nieuwe editie van de Grote Bosatlas staat. De lengte van de steilrand is 30 kilometer en de Brabantse Wal bereikt zijn maximale hoogte (36 meter) ten zuiden van Huijbergen. De Wal begint in Steenbergen en loopt langs Halsteren, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Hoogerheide en Ossendrecht tot de Belgische plaats Zandvliet. Zoals hieronder te zien bestaat de steilrand uit verschillende bodemlagen.Oude kleiafzettingen.

De Brabantse Wal was tot 1 miljoen jaar geleden een flauwe helling die langzaam naar zee afliep met plaatselijk kleilagen van ongeveer 1,8 miljoen jaar oud. De oude kleilagen zijn tijdens warme periodes tussen ijstijden door de zee afgezet. De 18 meter hoge ligging van de kleilagen is te danken aan de opstuwing van de aardkorst.Insnijding door de Schelde.
Tijdens de ijstijden hebben rivieren zand en grind afgezet. 1 miljoen tot 400.000 jaar geleden sneed de rivier de Schelde zich in de oude grind- en zandsedimenten in. Door de laatste ijstijd van ongeveer 25.000 – 12.000 jaar geleden is de steilrand ontstaan, de oude scheldebedding ligt ten westen van de Brabantse Wal begraven onder zeeklei- en veenafzettingen op een diepte van 10 meter. De Schelde stroomt nu meer naar het zuidwesten en heet nu de Westerschelde.Smeltwater.
De Steilrand kronkelt zich door het landschap (zie kaartje). Tijdens de ijstijden stroomden in de zomer met grote hoeveelheden smeltwater over het West-Brabants zandplateau naar het westen waar toen een toendraklimaat heerste waardoor de grond bervoren was, hierdoor kon het water niet in de grond zakken. Deze vormden ondiepe smeltwaterstromen en brede dalinsnijdingen, daardoor kreeg de wal zijn uiteindelijke vorm. De dorpen Ossendrecht en Woensdrecht liggen op de hogere gronden tussen de smeltwaterdalen uit die tijd.

Rivierduinen op de Wal.
Ten oosten van de Brabantse Wal, die op sommige plaatsen 4 kilometer breed is liggen de zandduinen die nooit in cultuur zijn gebracht vanwege de droge zandgronden. Deze duinen zijn ontstaan aan het einde van de laatste ijstijd die 15.000 tot 12.000 jaar geleden heerste. tijdens deze periode stond de toenmalige bedding van de Schelde een deel van het jaar droog. Door de toemalige zuidweststormen werd het zand uit de beding de wal opgeblazen en vormden samen met de begroeing de duinen die daardoor steeds steiler werden.

Het zeekleilandschap.
Tijdens het Holoceen dat tussen de ijstijden heerste was de Brabantse Wal de toenmalige kustlijn. Het zeewater heeft klei en zand afgezet ten westen van de steilrand. In de Noordoostpolder ligt de zeeklei aan de oppervlakte. Door het kwelwater uit de hoger gelegen zandgronden is het gebied onder de steilrand zeer nat. Grote gebieden met veenpaketten (veenpolders) werden bewoond in de Middeleeuwen maar overstroomde tijdens de zestiende eeuw door de zee die toen via de steeds breder wordende monding van de Schelde het veengebied instroomde. Grote delen van het veen zijn weggeslagen tijdens de St.Felixvloed van 1530. Tijdens de stormvloedramp van 1953 heeft het zeewater voor de laatste keer de steilrand bereikt.

Bron: http://www.brabantsewal.nl

Hoe deze Earth Cache te loggen.

1.Hoe komt het dat er zoveel bos en heide aanwezig is in deze streek?
2.Wat kreeg er via de kreken toegang tot de Brabantse Wal na de de St.Felixvloed van 1530?
3.Welke kleilagen zorgde voor zoveel steenfabrieken in deze omgeving?
4.Wat is de belangrijkste reden dat het punt waar we ons nu bevinden op 15 meter boven NAP ligt?
5.Graag willen wij in je log een foto van (een teamlid met) je gps bij Het informatiebord. (optioneel)

Antwoorden 1 t/m 4 mailen en niet in de log vermelden LOGS DIE GEEN GOEDKEURING VAN DE CO HEBBEN WORDEN DIRECT VERWIJDERD !

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.