Skip to content

<

Miasteczko Galicyjskie

A cache by Blubox_com Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL

O miejscu:

Podane koordynaty wskazują rynek przed galicyjskin ratuszem.

Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu to rekonstrukcja zabudowy budynków, które stały na terenie Galicji. Zabudowań w dawnej prowincji monarchii austro-węgierskiej z przełomu XIX i XX wieku.

Poszukiwana skrzynia „kesz” znajduje się w Kawiarni Galicyjskiej dostępna w każdym dniu do godz. 16 -tej. Z odnalezieniem nie powinno być kłopotów. Stoi sobie na półce wchodząc od frontu na godzinie 11tej. W spojlerze widok kesza. Zawiera Certyfikaty dla każdego znalazcy. Pierwsze trzy numerowane. Kilkanaście fantów na wymianę wśród nich najmniejszy telefon analogowy świata, mini latarka led keszerska i inne drobiazgi.
Wizyta w kawiarni nie zobowiązuje do żadnej konsumcji. Personel kawiarni wtajemniczony w wyjątkowych sytuacjach służy pomocą.

Klucz do otwarcia skrzynki znajduje sie poza granicami miasteczka. Prośba aby nie zapomnieć zostawić klucza w miajscu w którym został znaleziony.


EN

About this spot:

These coordinates indicate galicyjskin market before the town hall.

Galician town of Nowy Sacz building is a reconstruction of buildings, which were in Galicia. Buildings in the former province of the Austro-Hungarian Empire from the late nineteenth and early twentieth century.

Seeking box "Kesha" is in the café Galician available every day for hours. 16-over. The finding should not be a hassle. It stands on a shelf going from the front on the hour 11am. The apron view Kesha.
A visit to the cafe did not agree to any consumption. Staff cafeteria privy to exceptional circumstances to help.

The key to open the box is located outside the town. Request not to forget to leave the key in miajscu in which it was found.
Mikrokesz containing the key to the box. N49 37.215 E020 44.341
Mikrokesz enthält den Schlüssel zu der Kiste N49 37.215 E020 44.341
Mikrokesz obsahujúci kľúč k poľu. N49 37.215 E020 44.341


D

About this spot:


Diese Koordinaten angeben galicyjskin Markt vor dem Rathaus.

Galizischen Stadt Nowy Sacz Gebäude ist eine Rekonstruktion von Gebäuden, die in Galicien waren. Gebäude in der ehemaligen Provinz der österreichisch-ungarischen Monarchie aus dem späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts.

Ich suche box "Kesha" wird im Café galizische jeden Tag stundenlang. 16-über. Der Befund sollte kein Streit sein. Es steht auf einem Regal von der Front zur vollen Stunde 11.00. Die Schürze sehen Kesha.
Ein Besuch im Cafe führte zu keinem Verbrauch zustimmen. Kantine eingeweiht außergewöhnlichen Umständen zu helfen.

Der Schlüssel zum Öffnen der Box befindet sich außerhalb der Stadt. Fordern Sie nicht zu vergessen, den Schlüssel in miajscu, in dem es gefunden wurde verlassen.


SK

About this spot:

Tieto súradnice sa označujú galicyjskin trh pred radnicou.

Galician mesto Nowy Sącz stavby je rekonštrukcia budov, ktoré boli v Haliči. Budovy v bývalej provincie Rakúsko-Uhorska z konca devätnásteho a začiatku dvadsiateho storočia.

Hľadám box "Kesha" je v kaviarni Galician k dispozícii každý deň niekoľko hodín. 16-over. Zistenie by nemalo byť hádka. Stojí na polici ísť spredu na hodinu 11 hodín. Zástera zobraziť Kesha.
Návšteva kaviarne nesúhlasil žiadne spotreby. Personál kaviarne zasvätení do mimoriadnych okolností pomáhať.

Kľúčom k otvoreniu okna sa nachádza mimo mesto. Vyžiadajte si nesmiete zabudnúť nechať kľúč v miajscu, v ktorom bol nájdený.
Additional Hints (Decrypt)

CY- Pmrejbar qemrjb mn avrovrfxn gnoyvpn
TO- Erq gerr, n oyhr cyndhr
Q - Erq Onhz, rvar oynhr Cynxrggr
FX - Erq fgebz, zbqeá cynxrgn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)