Skip to content

China Syndrome Cache Mystery Cache

Hidden : 08/23/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jako obvykle, keš není na výchozích souřadnicích!!
As usual, cache is not on the starting coordinates!!


Czech version:

Čínský syndrom je smyšlený druh jaderné havárie charakterizovaný roztavením jaderného paliva při poruše chladicího systému, jeho následným protavením z prostor elektrárny ven a nakonec protavením se skrze celou planetu na opačnou stranu, kterou měla pro USA být Čína. To je samozřejmě nesmysl, jelikož na druhé straně Spojených statů je jen Indický oceán.

Jak už bylo napsáno, jedná se o sci-fi, ale pro nalezení kešky si budete muset celou situaci představit. Představte si tedy, že na výchozích souřadnicích je jaderný reaktor (nepřemýšlejte nad tím, že by musel byt pod vodou ), ve kterém dojde k výše popsané situaci. Tam, kam by se jaderné palivo protavilo, hledejte kešku.

NEVKLÁDEJTE DO KEŠE ŽÁDNÉ TRAVEL BUGY A GEOCOINY. ZNEHODNOTÍTE TÍM JEJICH CESTOVNÍ HISTORII. PROSÍM, AKCEPTUJTE TUTO ŽÁDOST!!! DĚKUJI. TATO KEŠ JIŽ NEOVLIVNÍ VAŠI STATISTIKU NA GEOCACHING.COM.

English version:

The China syndrome is a fictional nuclear reactor operations accident characterized by the severe meltdown of the core components of the reactor, which then burn through the containment vessel, the housing building and finally through the crust and body of the Earth to the other side, which in the United States is popularly said to be China. Of course, this is wrong as there is Indian Ocean on the opposite side of USA.

As it has already been written, it is a sci-fi, but to find the cache you will have to imagine this situation. Imagine, that on the starting coordinates there is a nuclear reactor (do not mind the fact that it had to be under water ), which occurs in the situation described above. On the opposite side, where the nuclear fuel would finish, you will find the cache.

DO NOT PLACE ANY TRAVEL BUGS OR GEOCOINS INTO THIS CACHE. THIS WILL SPOIL THEIR TRACKING HISTORY. PLEASE, ACCEPT THIS REQUEST. THANK YOU. THIS CACHE WILL NOT AFFECT YOUR STATISTICS ON GEOCACHING.COM.

Keška je stredne velka plastova krabicka obsahujici jen logbook a tuzku. Tedy vse, co je nutne pro zalogovani. Je možne ji využít pro ukládaní předmětu na výměnu. Připomínám, že do keše nepatři travel bugy ani geocoiny, pouze jste-li přímo vlastniky a cestovatelská historie vás nezajímá. :-) Z důvodu husté vegetace může být zaměření +/- 5 metrů, ale hint je jednoznačný a v daném místě nezaměnitelný.

Cache is middle sized plastic box containing only logbook and pencil, all you need to log. It is possible to use it for trading items. Again, do not place travel bugs and geocoins unless you are its owner and you don´t care about tracking history. Due to dense vegetation the location of cache can be +/- 5 meters, but hint is clear and unmistakable.


KEŠ BYLA ZAŘAZENA DO TOHOTO BOOKMARKU A JE TUDÍŽ VYŘAZENA ZE STATISTIK.
THIS CACHE IS INCLUDED IN THIS BOOKMARK, THUS IT IS EXCLUDED FROM STATISTICS.
free counters

Additional Hints (Decrypt)

zrmv xzrarz fgebzh n iryxýz xhfrz orgbah/orgjrra gerr gehax naq ovt cvrpr bs pbapergr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)