Skip to content

<

Dehetnik

A cache by slady, Alexandria17 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Tato keška vás dovede k přírodní památce Dehetník, významnou díky výskytu chráněných rostlin.
[EN] This cache brings you to the natural monument Dehetník. There are protected plants.

PP Dehetník


Dehetník je přírodní památka ležící severně od obce Líšnice u Sepekova v okrese Písek, která byla vyhlášena pro ochranu vlhké louky s bohatou květenou převážně ostřicovitého a ostřicovorašeliníkové porosty sloužící jako refugium obojživelníků. Na území památky se nachází chráněné rostliny jako například vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostřice přioblá (Carex diandra), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), ze živočichů kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bekasina otavní (Gallinago gallinago), konipas luční (Motacilla flava) a linduška luční (Anthus pratensis). Památka je volně přístupná.

Přírodní památka byla vyhlášena 4. prosince 1985 s účinností od 1. února 1986 vyhláškou plenárního zasedání Okresního národního výboru v Písku. Území památky spadá do Milevské pahorkatiny, ale terén zde je téměř plochý s nepatrným úklonem k východu, jelikož převýšení památky je pouhé 4 metry. Povodím památka spadá pod Milevský potok.

Území památky bylo dlouhodobě extenzivně hospodářsky využíváno s tím, že docházelo jedenkrát ročně ke kosení. V době socialismu byla kosena jen ta část louky, která umožňovala nasazení mechanizace. Dříve byla památka větší, jelikož k ní spadala i západní část svahu přiléhající k železniční trati, která ale nebyla udržována a tak zarostla dřevinami. Později byla tato část památky vyloučena a v současnosti je památka menší. Nebezpečím pro památku je splachování živin a hnojiv z pole přiléhající na jižní svah památky, které má za následek ruderalizaci části památky. To způsobuje expanzi třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), která postupuje od severovýchodního okraje, což vede k poklesu původních druhů v oblasti. V rámci ochrany památky dochází k pravidelnému kosení.
Zdroj: Wikipedia

Keška je součástí série kešek
Milevského vyhlídkového okruhu.
Kód potřebný pro odlov bonusové keše GC4231N naleznete pod víčkem nebo na deskách logbooku.


Pohled na památku                Označení památky


Dehetník                Dehetník

Okolo Dehetníku vede vlastivědná naučná stezka Okolo Milevska. Stezka je značena žlutou turistickou značkou. To je první možnost, jak se ke keši dostat. Druhou možností je zaparkovat u nedaleké silnice a zbytek dojít pěšky.

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzrarz/haqre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.