Skip to content

Tongerense Heide & Wisselse Veen Multi-cache

Hidden : 09/19/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tongerense Heide & Wisselse Veen

Dit is een multicache en gaat over Het Wisselse Veen en over de Tongerense Heide.
De route gaat ook via het Landgoed Tongeren.
Kortom: een zeer afwisselende route langs boerderijen, door bossen, over de heide en langs vennetjes.
De totale wandeling is ongeveer 11 kilometer.
Het is handig als er zowel in WGS84 als in RD-coördinaten gerekend kan worden.

Deze cache voert u door een terrein van Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen.
Voor meer informatie: www.mooigelderland.nl
Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van de cache.
Houdt u zich aan onderstaande regels en de cache graag weer goed toedekken.Het glooiende terrein van de Tongerense Heide beslaat zo'n 220 ha. Het vlakkere Wisselse veen, naar het oosten, is circa 50 ha. Beiden zijn landschappelijke en natuurwetenschappelijke parels met onder meer zeldzame flora en fauna. Het leefgebied van edelherten, reeën, wilde zwijnen en vogelsoorten als havik, buizerd en ransuil.

Heide
Op de hogere, droge delen van het heuvelachtige heidegebied groeit vooral struikheide, afgewisseld met dichte plakkaten kraaiheide. Tussen de struikheide komen planten voor als tormentil en duivelsnaaigaren. De vochtiger gedeelten zijn begroeid met dopheidevegetaties. Uniek voor Europa. Op de overgang van de Tongerense Heide naar het Wisselse Veen is een naaldbos gekapt, zodat de terreinen nu weer verbonden zijn. Diersoorten als de zandhagedis, levendbarende hagedis, heidevlinder en gentiaanblauwtje kunnen zich nu vrijelijk verplaatsen tussen de twee gebieden.

Vennetjes
De heide, met zijn droge en vochtige delen en de aanwezigheid van pijpenstrootje, is de ideale biotoop voor met name adder en heikikker. Op de natste plekken hebben zich natuurlijke vennen ontwikkeld. Deze vennen zijn ontstaan op plaatsen waar zich in de ondergrond ondoorlatende lagen bevinden en regenwater blijft staan. In juni zijn sommige vennen wit van de bloeiende veenpluis. Verder groeien er veenmossen, zonnedauw-soorten, witte en bruine snavelbies en klokjesgentiaan.

Wisselse Veen
Bij het natuurherstelproject in 1993 is 45 ha weiland omgevormd tot natuur. Er zijn enkele grote poelen aangelegd en de bovenlaag van het terrein is grotendeels afgeplagd. Hierdoor is de bodem voedselarm geworden. Verder zijn ontwateringsloten en greppels gedempt, waardoor het kwelwater langer vastgehouden wordt. Door deze combinatie van ingrepen zijn zeldzame plantensoorten als beenbreek, gevlekte orchis, zonnedauw en moeraswolfsklauw teruggekeerd en hebben zich vegatatietypen ontwikkeld als blauwgrasland, natte heide en hoogveen.

Wisselse Poort
Het Wisselse Veen vormt samen met de Pollense en Tongerense Veen de kern van de Wisselse poort, de entree vanuit de hoge droge voedselarme Veluwe naar het natte voedselrijke IJsseldal. De wildrasters op de grens van het Wisselse Veen en de Tongerense Heide zijn verwijderd, waardoor het edelhert en wild zwijn toegang hebben gekregen tot het voedselrijkere veengebied. Ook een kudde Schoonebeeker schapen profiteert van de herstelde openheid en draagt met het begrazen van de vegetatie bij aan de verhoging van de soortenrijkdom in het gebied.De route

De auto kan geparkeerd worden op: N 52° 20.259 - E005° 55.723

Wandel naar WP1: N 52° 20.257 - E005° 55.707
- Het aantal groene streepjes op de grondwatermeter = A
- Wat is de kleur van het putje waar het woord "peilbuis" op staat?
  rood (B = 1)
  geel (B = 3)
  zwart (B = 5)
  blauw (B= 7)
  groen (B = 9)

Wandel naar WP2: N 52° 20.381 - E005° 55.B86
Aantal driehoeken op knooppuntbordje 8 - het aantal driehoeken op knooppuntbordje 11 = C

Wandel naar WP3: N 52° 20.3C1 - E005° 56.A75
Hoeveel stippen staan er op de hoefijzer? Antwoord = D

Wandel naar WP4: N 52° 20.4A1 - E005° 56.A12
Wat is de naam van het pannenkoekenhuis (zonder lidwoord)?
Stapeltel de woordwaarde = E

Wandel naar WP5: N 52° 20.681 - E005° 55.94E
Welke kleur heeft de routepaal?
- paars (F = 0)
- rood (F = 2)
- groen (F = 4)
- blauw (F = 6)
- zwart (F = 8)

*** Het paaltje is verdwenen. De kleur is rood ***

Wandel naar WP6: RD 192C89, 4847B3
Wat is het artikelnummer wat op dit bord vermeld staat?
Antwoord stapeltellen = G

Wandel naar WP7: N 52° 21.0E8 - E005° 55.1G5
Afstanden op ANWB-paddenstoel: Wissel + Epe + Gortel - Nunspeet - 4 = H

Wandel naar WP8: N 52° 2H.343 - E005° 54.6B1
Hoeveel paden komen er op dit kruispunt bij elkaar? Antwoord = J

Wandel naar WP9: N 52° 20.B66 - E005° 54.J93
Maak hier een peiling naar WP10 van 210°, 410 meter.

Wandel naar WP10:
Hier staat een bankje. Uit hoeveel onderdelen bestaat dit bankje? Antwoord = K

Wandel naar WP11: RD 1899K7, 48E836
Hoeveel bouten zitten er in dit bordje? Antwoord * 2 = L

Wandel naar WP12: N 52° 20.C51 - E005° 54.0L2
VIA-punt; Hier kan op een bankje van het uitzicht over de heide worden genoten.

Wandel naar WP13: N 52° 20.C36 - E005° 54.C99
Wat is de naam van dit fietspad? Stapeltel de woordwaarde. Antwoord = M

Wandel naar WP14: N 52° 19.M68 - E005° 54.52L
Maak hier een peiling naar WP15 van 54°, 778 meter.

Wandel naar WP15:
Links van het pad staat een boom? Dit is een:
- kastanjeboom (N = 2)
- berk (N = 5)
- eik (N = 8)

Nu alle antwoorden bekend zijn kan de plaats van de cache uitgerekend worden.

N 52° GC.(K*L/D-E) (L/J-G) (E*D-B-K)
E005° N(F+E).(L*M/A-G-E-B-H) (E+J+G+C) (A*B-L-J-M-N)

Veel plezier & succes met deze multi en geniet van de mooie natuur, want dat is het zeker waard.
Graag de cache weer goed verstoppen, zodat deze niet meer zichtbaar is.EREPODIUM - GEFELICITEERD!!!
1. pd1ale
2. Tilly1808
3. De Woudlopersclub

Additional Hints (Decrypt)

Npugre qr fgehvx bc qr fcbvyresbgb.
Cevxfgbx xna unaqvt mvwa.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)