Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Ordo Praedicatorum Praga

A cache by Aranyafëa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/27/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DEJTE POZOR NA KAMERU POBLÍŽ KEŠE, DĚKUJI!
---
BEWARE OF CAMERA NEAR THE CACHE, THANK YOU!

Věnováno klášteru bratří řádu Kazatelů (Dominikánů) a kostelu u sv. Jiljí v Praze
About the St. Giles Church and the Convent of the Order of Preachers in PragueMultikeš / Multicache

1. stage - Kostel - vstupte do kostela. Nalevo od vchodu je socha ve vitrine. Ktereho svetce predstavuje? / The Church - enter the church, and turn left. You can see a statue in a glass showcase. Which saint is this?
Tato stage je pristupna denne od 7 do 19:30 hod. / The stage is accesible daily from 7:00 a.m. to 7:30 p.m.
A = 31 - Sv. Tomas Akvinsky / St. Thomas Aquinas
A = 25 - Sv. Petr Veronsky / St. Peter of Verona
A = 29 - Sv. Martin de Porres / St. Martin de Porres

2. stage - Vchod do klastera - u zvonku vedle dveri najdete seznam cisel, B = ciferný součet čísla na kancelář převora a ekonoma kláštera / The entrance to the convent - Beside the electric bell is a list of numbers. Find the number to the office of prior and economist ("kancelář převora a ekonoma kláštera"), and make the digit sum = B.2.stage je momentálně ztracena, dočasně tedy B = 3 / 2.stage i lost, B = 3

3. stage - Bocni vchod do kostela - soucasti portalu nade dvermi je socha zvirete, je to ... / The postern entrance to the church - one element of the portal in front of the door is an animal. It is:
C = 171 - Beránek / Lamb
C = 176 - Pes / Dog
C = 179 - Koza / Goat

X=2*A*A*B
Y=A*C+2*B*B

Souradnice / Coordinates: N 50°0X.XXX', E 14°2Y.YYY'The English version of the listing is not available yet. Some information in English you can find here.

Kostel sv. Jiljí vyniká gotickou architekturou s později barokně upraveným interiérem. Již od roku 1238 je zmínka o kapitule sídlící u kostela sv. Jiljí na Starém městě. Šlo však o malý románský kostelík, kde sídlil řád německých rytířů, a proto biskup Jan IV. z Dražic započal výstavbu nového kostela, který pak byl roku 1371 s velikou slávou posvěcen za přítomnosti císaře Karla IV., císařovny Elišky a kralevice Václava. Stavba byla koncipovaná jako vysoká trojlodní síň se štíhlými sloupy a třinácti oltáři. Vedle kostela, na místě, kde je nyní klášter, byl hřbitov, a naproti vchodu do kostela byla fara a škola.


Významným kazatelem tu byl mimo jiné také Jan Milíč z Kroměříže, jeden z důležitých představitelů předhusitské reformace, který zde kázal od r. 1364. Členem svatojilské kapituly pravděpodobně byl v letech 1387 – 1388 i sv. Jan Nepomucký – jeden z českých patronů.

Roku 1420 husité rozehnali kapitulu a kostel zabrali utrakvisté, kteří jej dále spravovali až do roku 1621, po němž byl chrám až do roku 1626 opuštěn. Během tohoto období byl kostel v roce 1432 poničen požárem a po následné opravě již severní věž zůstala neúplná. V roce 1625 daroval císař Ferdinand II kostel řádu dominikánů (Ordo Praedicatorum), kteří předtím sídlili v klášteře sv. Anežky Na Františku. Rok nato se dominikáni přestěhovali do nedaleké školní budovy a skoupili blízké pozemky, aby mohli začít stavět nový klášter, připojený ke kostelu. Vyrostl zde tak rozlehlý čtyřkřídlý objekt, ve kterém dominikáni sídlí dodnes.

Roku 1730 byl kostel, dosud gotický a s vysokou střechou, natolik poničen, že se bratři rozhodli jej barokizovat. Na přestavbě se podílel architekt F. M. Kaňka a stavitel F. Špaček. Gotické klenutí bylo sníženo, vnitřní pilíře byly změněny v korintské a byl přikryt i krásný gotický portál na jižní straně chrámu (který byl r. 1968 objeven a odhalen). Chrám si však zachoval z gotického slohu opěrné pilíře a úzká okna ve věžích.

Kostel zezadu Kostel zepredu

Ve věži visí dva zvony. Jeden z nich - sv. Jiljí - byl ulit v roce 1487 a je tak pravděpodobně nejstarším zvonem v Praze. Druhý se jmenuje sv. Dominik a je z roku 1593. Byl zde ještě jeden zvon – Maria, který byl však za první světové války zničen.

Interiér kostela je bohatý a jsou na něm patrná staletí přítomnosti dominikánského řádu. Nalézá se zde především hlavní oltář z r. 1660 s obrazem „Založení Dominikánského řádu“ (který byl nedávno zrestaurován) od A. Stevense a dále množství oltářů, zasvěcených významným řádovým světcům, např. sv. Dominiku (zakladatel řádu), sv. Tomáši Akvinskému (významný středověký filozof a teolog), sv. Kateřině Sienské (laická dominikánka, učitelka církve, kázala papežům i králům), sv. Albertu Velikému (významný teolog a přírodovědec), sv. Jacku (zakladatel tehdejší česko-polské provincie) a sv. Zdislavě (velké podporovatelce a laické člence řádu v době jeho počátků v Čechách). Další oltáře jsou pak zasvěceny Panně Marii Růžencové, sv. Barboře, sv. Kříži a kromě dalších nesmíme zapomenout na sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého – české patrony.

Hlavni lod Interier kostela Leva lod Prava lod

Návštěvníka kostela jistě zaujmou fresky na klenbách od Václava Reinera s námětem vítězství nad heretiky. Nad hlavním oltářem je obraz sv. Jiljí, který je zvláštní tím, že v klenbě je díra, která má představovat jeskyni, v níž poustevník Jiljí bydlel. Fresky v postranních lodích ukazují výjevy ze života sv. Dominika a sv. Tomáše Akvinského.

Oltarni obraz Nastropni freska Freska nad oltarem Varhany

Za pozornost stojí rovněž varhany z r. 1733 s nádhernou barokní řezbou, které pro své ojedinělé zvukové vlastnosti patří mezi oblíbené nástroje českých i zahraničních hudebníků. Mezi cenné vybavení patří také krásné z dubu vyřezávané zpovědnice z 18. století.

Kostel si zachoval uspořádání typické pro většinu farních kostelů. Součástí kostela je oddělená kaple sv. Zdislavy. Dominikáni sídlili u sv. Jiljí až do 13. dubna 1950, kdy byli stejně jako bratři z dalších 218 mužských klášterů v tehdejším Československu uprostřed noci přepadeni policií a vyvezeni do koncentračních klášterů. Mladí bratři byli podrobeni nuceným pracím v armádě (PTP) a představení a významní řádoví teologové byli odsouzeni v monstrprocesech 50. let a mnozí z nich strávili dlouhá léta v komunistických kriminálech. V klášteře pak sídlily nejrůznější instituce (např. ústav pro využití výpočetní techniky v řízení, výzkumný ústav živočisné výroby). Kostel zůstal zachován pro duchovní správu a střídali se zde různí kněží Pražské arcidiecéze. Roku 1968 se zde po svém návratu z internace stal farářem dominikánský kněz Jiljí Dubský, který tu působil až do roku 1984. Ten kolem sebe soustředil mladé lidi přitahované dominikánskou spiritualitou, z nichž přes neustálé perzekuce vychoval tajně novou generaci pražských dominikánů a dominikánek. Tak tento kostel i během komunismu zůstal centrem skrytého života dominikánského řádu. Komunisté také ponechali v prostorách kláštera řádovou knihovnu, kterou pouze uzavřeli a formálně převedli pod správu Památníku písemnictví, takže se díky tomu zachovala a byla po Sametové revoluci v celkem neporušeném stavu vrácena řádu.


Od roku 1990 je kostel i klášter opět majetkem dominikánů, kteří mají na starosti farnost a rovněž toto místo učinili centrem kulturních, duchovních a vzdělávacích aktivit. Probíhají zde četné koncerty, přednášky a výstavy, diskusní, literární a hudební večery, a sídlí zde také dominikánské nakladatelství Krystal. Kostel sv. Jiljí byl také místem, kde Miloš Forman natočil scény svého slavného filmu Amadeus.


Kazatelský řád (dominikáni), jeden z řeholních řádů katolické církve, patří spolu s františkány, karmelitány, augustiniány a dalšími k takzv. mendikantům, neboli žebravým řádum. Byl založen na začátku 13. století španělským světcem sv. Dominikem Guzmánem. Posláním řádu je kázání a přivádění lidí k víře v Boha. Dělí se na tři větve, bratry dominikány, dominikánské mnišky a další laické složky řádu (tzv. třetí řád). Bratři dominikáni se věnují zejména hlásání evangelia všem lidem bez rozdílu různými způsoby - vyučují na univerzitách, kážou v kostelích i na ulicích, ve sdělovacích prostředcích, pořádají různé přednášky a diskuzní večery, nabízejí osobní rozhovory a duchovní vedení. Žijí v komunitách které mají všechen majetek společný, několikrát za den se společně modlí a konají veřejné bohoslužby. Součástí jejich života je také stálé studium, zejména Bible a teologie, které je připravuje na jejich poslání.


Pokud máte zájem, kostel je možno po většinu dne navštívit.O kesi
Dostanete se k ni metrem A ze stanice Staromestska a Mustek, nebo B ze stanice Narodni trida pripadně tramvaji ze zastavky Narodni trida. Pokazde musite jit jeste par minut pesky.Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Sengre wqr an cvib
Sevne tbrf sbe orre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.