Skip to Content

<

Cesta za svobodou

A cache by Carloschico Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/05/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Ve hře se vrátíte do časů, kdy lidé toužící po svobodě museli čelit nástrahám, které na ně v blízkosti státní hranice čekaly.

EN: In this game you’ll return to the days when people desired for freedom. They had to face the traps which were waiting for them near the state border.

Mapa úseku Lísková
Mapa úseku Lísková
Ochranu hranic po první světové válce a po vzniku samostatného Československa zabezpečovala Finanční stráž, která byla ustavena primárně pro ochranu ekonomických zájmů státu, nikoliv k obraně státu. V podřízenosti Ministerstva financí působila vedle pohraničních útvarů SNB až do r. 1948. Od 1. 1. 1949 byla působnost
Tři znaky
Tři znaky
Finanční stráže zcela přenesena na SNB a tím byla definitivně zrušena. Část bývalých příslušníků Finanční stráže byla převedena k novému sboru - Pohraniční stráži SNB. Podmínkou pro převedení byly dobové kádrové předpoklady. V dubnu 1949 bylo rozděleno střežení hranice o celkové délce 3550 km na 14 pohraničních praporů.
Úsek Maxov
Úsek Maxov
Hranice s Německem a Rakouska byla střežena útvary Pohraniční stráže, hranice se SSSR, Maďarskem a Polskem byly střeženy pohraničními stanicemi Sboru národní bezpečnosti. V dubnu 1950 nastoupili poprvé k Pohraniční stráži vojáci základní služby, kteří byli pečlivě vybíráni z řad svazáckých funkcionářů, případně členů KSČ. Pohraniční stráž se v té době zaměřovala na hranici s Německou spolkovou republikou, kde umístila 5 brigád /chebskou, sušickou, volarskou, plánskou a poběžovickou - později domažlickou/.
Špak v zimě
Špak v zimě
Ke střežení hranic přispělo ve velké míře budování ŽTZ (ženijně technické zabezpečení), kterým se rozumí kontrolní orný pás, drátěný zátaras, který byl do r. 1966 na mnoha místech elektrifikovaný, signální stěny, apod. K neprostupnosti hranic přispíval i pohraniční režim, který omezoval vstup, pobyt a pohyb v blízkosti státních hranic zavedením tzv. hraničního a zakázaného pásma.
Královská cesta
Královská cesta
Od roku 1972 byla Pohraniční stráž podřízena Federálnímu ministerstvu vnitra a velitelství PS převzalo odpovědnost i za střežení státních hranic se socialistickými zeměmi. Ochrana státní hranice byla členěna do hloubky. První pásmo - pásmo přístupů: mohlo být až 50 km hluboké a končilo na hranici pohraničího pásma, druhé pásmo - pásmo signálů: od hranice pohraničního pásma na čáru překrytí, třetí pásmo - pásmo překrytí: končilo státní hranicí. Železná opona bránila průchodu státní hranicí, a to jak z republiky, tak i do republiky.
Hlídka při zásahu
Hlídka při zásahu
Pohraniční stráž mohla proti tzv. narušitelům hranic za stanovených podmínek použít služební zbraň. Většina narušitelů hranic tehdejšího Československa byla hlídkami PS v úseku státní hranice zadržena. Někteří lidé byli bohužel při zásahu zabiti. Pohraniční stráž při výkonu strážní služby používala mimo jiné velmi dobře cvičené služební psy. S odstraňováním ŽTZ bylo započato velmi brzy po revoluci a to již v prosinci 1989 na úseku hranic s Rakouskem. Dnem 27.9.1991 vstoupil v platnost Zákon č. 333/1991 Sb. o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie. Federální policejní sbor převzal úkoly, které dříve plnila Pohraniční stráž, tedy ochranu státních hranic. Příslušníci PS ve služebním poměru a příslušníci SNB spadající do působnosti FMV se účinností tohoto zákona stali policisty a Pohraniční stráž tak ve skutečnosti přestala existovat. Rovněž byl zrušen zákon č. 69/1951 Sb. o ochraně státních hranic.


!!!! Nezapomeňte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas !!!!Hru v češtině můžete stahovat zde:


For downloading this game in English visit:Cartrige byla testována na přístroji Garmin Oregon 450 a mobilním telefonu s nainstalovaným SW OpenWIG. Nezapomínejte si hru pro případ nepředvídatelného problému průběžně ukládat /není podmínkou/.


Budu velmi rád, pokud úspěšně dokončenou hru odemknete a zalogujete na www.wherigo.com


V průběhu hry procházíte několika místy, na kterých jsou informační tabule, ze kterých můžete čerpat informace ke keši Naučná stezka Haselbach/Lísková. Doporučuji ale nejdříve dokončit wherigo a až při zpáteční cestě se věnovat těmto infotabulím.


Wherigo můžete hrát na těchto zařízeních:
1) Garmin Colorado, Oregon a Nuvi 500, kde je SW již nainstalován výrobcem.
2) Přístroje s OS Windows Mobile, kde si musíte nainstalovat SW pro hru Wherigo Player.
3) mobilních telefonech s vestavěným GPS modulem:
- s podporou Javy – z těchto stránek si můžete stáhnout SW OpenWIG.
- s operacním systémem Android - z těchto stránek si můžete stáhnout SW WhereYouGo.
- přístroje z dílny Apple - z těchto stránek si můžete stáhnout SW PiGo.


Additional Hints (Decrypt)

Cenin arob yrin
Evtug be yrsg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.