Skip to content

<

Virive kameny

A cache by sneam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/15/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vířivé kameny jsou jednou ze zastávek naučné stezky Terasy Ještědu. Jsou tvořeny dvěma rovnoběžnými skalními zdmi. Geologicky spadají pod Český masiv, jsou zde proto typické vrstvy prvohorních i starších hornin, jako kvarcity, fylity a zelené břidlice.

Obecně
Severnější stěna je mohutnější, dlouhá 190 a široká až 20 metrů. Jednotlivé ostré vrcholy byly pojmenovány libereckými horolezci podle nejznámějších alpských štítů – Malý Matterhorn, Breithorn, Monte Rosa, Castor, Pollux, Lyskamm. Jižnější zeď je kratší, měří přibližně 120 metrů. O kousek jižněji se ještě nachází izolovaná skála pojmenovaná Pudl.
 
Photos > Geologie
Jak již bylo řečeno, pro Vířivé kameny jsou typické kvarcity, fylity a zelené břidlice. Na přelomu starších a mladších třetihor vznikla lužická porucha – zlom vyzdvihující Ještěd oproti Severočeské tabuli. Ochlazení a kolísání klimatu v čtvrtohorách způsobilo, že se pevninský ledovec dvakrát přiblížil k Oldřichovskému a Jitravskému sedlu, potřetí ochladil klima. 
Proto převážně jemnozrnný až celistvý kvarcit je zde světle šedý až nažloutlý, protkaný světlými žilkami.
Nápadné jsou odlomené a zřícené větší bloky u silnice (mrazovým zvětráváním).

Photos Podmínky pro uznání logu
Najděte odpovědi na následující otázky a poté je pošlete na email monikaa@usmej.se. Ozvu se Vám POUZE v případě, že něco nebude odpovídat, logujte bez vyzvání.
1. Jakou nadmořskou výšku vám ukazuje GPS na daných souřadnicích?
2. Kolik kamenů větších než 1,5 metru je pod převisem na daných souřadnicích?
3.  Co je namalovaného na skále za informační cedulí? (kočička NENÍ správná odpověď - takové logy odteď rovnou mažu)
4. Při pohledu od informační tabule směrem k Vířivým kamenům - kolik velkých puklin vidíte na nejbližším masivu?
5. Jaké příměsi obsahuje kvarcit?
6. Jaké jehličnaté stromy rostou v okolí Vířivých kamenů?
Vaše fotografie na místě není podmínkou.
Při odlovu dejte pozor na auta!
Tato eartcache vznikla jako praktická část mé seminární práce.Generally
Vířivé kameny are one stop at an educational trase called Terasy Ještědu. They are formed by two parallel rock walls. Geologicaly, they belong to Český masiv, that´s why we can find there typical layers of rock from paleozoic, or even older (quartizites, phyllits, green slates).
The northern wall is thicker, it is 190 metres long and 20 metres thick. Single peaks are named by climbers from Liberec after peaks that are known worldwide: Little Matterhorn, Breithorn, Monte Rosa, Castor, Pollux, Lyskamm.The southern wall is shorter, it is 120 metres long. Little bit south, there is an isolated rock called Pudl.
Photos
Geologic
How I´ve already said, quartzites, phyllits and green slates are typical for Vířivé kameny. In the end of elderly and younger tertiary, Lužická porucha appeared - it´s a break which rised Ještěd against Severočeská tabule. Cooling and oscilating of clima in quarternary cased an approaching of a continantal iceberg to Oldřichovské and Jitravské sedlo. This happened two times, third the iceberg caused cooling of the clima in this area. That´s why mostly fine-grained or even solid quartzites is coloured from light grey to yellow with light veins all inside. Near the road, there are some bigger blocks of stone remarkable, broken off and collapsed.

Photos Requierements to this Earthcache log
To my e-mail address (monikaa@usmej.se) send answers to the following questions:
1. What is the altitude shown you your GPS device on coordinates?
2. Which substances contains quartzites?
3. How many rocks can you see under the overhang on coordinates? 4. What is painted on the rock behind the information table?
5. What type of conifer grow there?
6. How many cracks can you see on the first massif from the information table?
You can add a picture of yourself, if you want to.
Be careful during cache hunt, there are many cars driving along.
This earthcache was made as a practical part of my seminary work.


Zdroje: text - Jizersko-ještědský horský spolek, Ivo Honsa; foto - Braunstein.cz; cs.wikipedia.org

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.