Skip to Content

<

Kanttarellikivi (raukki)

A cache by karppa63 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/17/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:KANTTARELLIKIVI
kivi


Kanttarellikivi on viborgiittia. Viborgiitti on karkearakeinen rapakivigraniitti, Viborgiitin päämineraalit ovat kalimaasälpä, kvartsi, plagioklaasi, biotiitti ja sarvivälke.
Rapakivigraniitille luonteenomaisia ovat pyöreähköt alkalimaasälpähajarakeet eli -ovoidit, joita ympäröi harmahtava plagioklaasimaasälvästä koostuva kehä. Kaikissa rapakivigraniiteiksi luettavissa graniiteissa ei alkalimaasälpäovoideja kuitenkaan ole. Jos rapakivirakenne on hyvin kehittynyt, kutsutaan rapakivigraniittia viborgiitiksi.
Suomen kallioperä on yleensä erittäin kovaa, joten raukkien muodostuminen on erittäin harvinaista. Rapakivi (graniitin punertava helposti mureneva muoto) ja porfyyrinen granodioriitti sen sijaan ovat niin pehmeitä, että jää, aallot ja lämpötilanvaihtelut murentavat niitä. Rapautuminen on kallion tai muun kiven murenemista.
Rapautuminen voi johtua esimerkiksi lämpötilanvaihteluista ja kosteudesta: jää rapauttaa tehokkaasti. Rapautumista on olemassa kahta tyyppiä: mekaanista ja kemiallista. Mekaanista rapautumista on muun muassa kallion halkeamiin joutuneen veden jäätyminen, auringon haurastuttamisesta johtuva halkeilu ja kasvien juurten aiheuttama halkeilu. Kemiallista rapautumista on muun muassa heikompien kivilajien liukeneminen veteen ja siten kallion hajoaminen sekä erilaisten suolojen ja happojen vaikutus kallioon.

Raukki on rapautumisen aikaansaama pylväsmäinen, sienimäinen tai siltamainen muoto. Raukin ympäriltä pehmeämpi kiviaines on kulunut pois. Se voi olla nykyisessä tai jonkin muinaisen rantavaiheen aikaisessa rantakalliossa tai rantalohkareessa.
Suomen raukit ovat syntyneet jääkauden jälkeen ja niitä on kolmea tyyppiä: 1. rantavoimien kuluttamat mariiniset raukit; 2. rantavoimien kuluttamat järvien rannoille syntyneet järviraukit; 3. jokiraukit ovat syntyneet jokien varsille koskipaikkoihin. Näitä raukkeja kuluttavat myös jäiden lähdöt. Vanhimmat raukit ovat alkaneet kehittyä 11 500- 12 500 vuotta sitten. Raukkeja syntyy edelleen.

Englanninkielinen nimi "stack" on johdettu sanasta "stakkur" joka on Färsaarten puhuttua kieltä. Suomenkielinen nimi "raukki" tulee antiikin Scandinavian "rauk" sanasta mikä tarkoittaa "rannalla seisovaa kivipatsasta".

KANTTARELLI
Obelix1. Kuvaile maastoa missä kanttarellikivi sijaitsee ja päättele paikanpäällä onko kyseessä osa kalliosta vai kivi? Perustele.
2 .Tutki paikalla Jatkuuko raukin kehittyminen, jos jatkuu niin miten?
3. Kuinka suuria halkaisijaltaan ovat suurimmat ovoidit kanttarellikivessä?
4. Minkä niminen ilmasto vaikutti raukin syntymisen aikaan?
5. Minkä niminen meri tai järvi alkoi muovata raukkia?
6. Millä korkeudella raukki on nykyisestä merenpinnasta?

Lähetä vastaus minulle profiilin kautta ja odota lokkauslupaa. Luvattomat lokkaukset poistetaan.
CHANTERELLE ROCK
kivi


Chanterelle Rock consists of viborgite which is a coarse-grained rapakivi granite. Viborgite's main minerals are potash feldspar, quartz, plagioclase, black mica and hornblende.
Characteristic of rapakivi granite are roundish alkali feldspar megacrysts, or ovoids, which are enclosed in a greyish plagioclase feldspar rim. However not all granites that can be classified as rapakivi granite contain alkali feldspar ovoids. If the rapakivi structure is well developed, the rapakivi granite is called viborgite.
Finland's bedrock is usually very hard, so stack formation is extremely rare. Rapakivi (a reddish form of granite that easily crumbles, hence its Finnish name) and porphyritic granodiorite, by contrast, are so soft that ice, waves, acid lake water and temperature fluctuations can corrode these two types of stone. Weathering is the crumbling of a cliff or other rock. There are two types of weathering: mechanical and chemical. Mechanical weathering can be for example when water freezes in cracks in the rock, it can be fracturing caused by the embrittling effect of the sun and fracturing caused by plant roots. Chemical weathering can be among others the dissolving of softer rock types in water and thus the disintegration of the rock, and the effect of different salts and acids on rock. Thus, sea-stacks occur in at least a score of locations in Finland.

A sea-stack or stack is a column, mushroom or bridge-shaped rock formation resulting from weathering. The softer rock material has been worn away from around the stack. It can be on a modern or prehistoric shoreline or shore boulder. Stacks in Finland were formed after the last ice age and are of three types: 1, marine stacks formed by coastal forces (waves, tides, currents); 2, lake stacks formed by shoreline forces on lakeshores; 3, river stacks on river banks alongside rapids, which are also eroded by ice flows after the winter. The oldest existing stacks began forming around 11,500 to 12,500 years ago. Stacks are still being formed today.

The English name of "stack" is derived from the word "stakkur" in Faroese (the language spoken in the Faroe Islands), while the Finnish term "raukki" comes from the ancient Scandinavian "rauk", which means (rather aptly) a "stone statue standing on the shore".
CHANTERELLE
Obelix

1. Describe the terrain where the chantarelle rock is located and determine on the spot if it is part of the bedrock or just a stone. Explain.
2 .Determine whether the stack is still being formed, and if so, how.
3. How large in diameter are the largest ovoids in the Chanterelle Stone?
4. What was the prevailing climate like during the forming of this stack?
5. What was the name of the sea or lake that started moulding the stack?
6. How high is the stack above today's sea level?

Send your answers to me via my profile and wait for permission to log. Unauthorised logs will be deleted.


Lähteet: geologia.fi , Luolamiehen bloki ,Geologinen seuraFlag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

253 Logged Visits

Found it 251     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 75 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.