Skip to content

Co je kamenny muzik? Traditional Cache

Hidden : 10/22/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Čo to je kamenný mužík?

Kamenný mužíci sú jedným z najstarších druhov značenia ciest. Presnejšie povedané druh turistického značenia, ktoré je v civilizovaných (turisticky rozvinutých) krajinách väčšinou neoficiálnym (doplnkovým) značením tvoreným samotnými turistami. V menej ľudnatých oblastiach môže naopak byť jediným zdrojom značenie a stavajú ich pocestní pre lepšiu orientáciu svoju či pre ostatných cestovateľov. Z toho vyplýva, že kamenných mužíkov nájdete po celom svete. Nie je to len výsadou hôr, ale nájdete ich aj v nížinách, lesoch, púštiach atď. Správny, pôvodný význam je, že mužík slúži predovšetkým pre orientáciu v teréne, ktorý nie je nijako inak označený. Samy o sebe nenesú žiadnu ďalšiu informáciu, len to, že idete niekam po správnej ceste. Mužíka odnepamäti udržiavali práve ľudia, ktorí danú cestou prechádzali. Každý kto nejakého mužíka míňa, položí na neho jeden alebo viac kameňov a pomôže tak ostatným, ktorý budú niekedy jeho stopy nasledovať.

Čo nie je kamenný mužík?

Hoci (alebo práve pretože) kamenní mužíci sú jedným zo známych a obľúbených symbolov hôr, tak je bohužiaľ zlým zvykom stavať mužíkov v podstate v rozpore s ich účelom, stavať ich len tak pre zábavu, kdekoľvek. Vznikajú tak predovšetkým na horách bezvýznamné hromady kamenia pri dobre značených cestách, dokonca nie sú výnimkou celé "kamenné moria" a pod. Takýto mužíci do hôr nepatria a narušujú prirodzený ráz krajiny. Zvážte prosím správny význam kamenných mužíkov a stavajte ich ak je to potrebné a na potrebných miestach kde môžu napríklad pomôcť existujúcemu značeniu (napríklad v hmle), naviesť zblúdilcov na správnu cestu atď. Možno aj Vám niekedy zachráni život dobre umiestnený kamenný mužík.

zdroj: www.kamennimuzici.cz/o-kamennych-muzicich
A ešte trocha umenia

Dr. Julius Kugy (spisovateľ a priekopník aplinizmu v Julských Alpách so slovinsým pôvodom) v knihe Zo života horolezca napísal: Pre nás horolezcov kamenný mužík stelesňuje vrchol a víťazstvo. Staviame ho na osamelú výšinu, často na nepatrnej plošinke, ako pomníček našich radostí, ako zástavu našej lásky, ako znamenie, pozdrav, kúsok z nás. Tu stojí a čaká, často po dlhé roky sám a sám, zahalený v hmle, ohlušený revom búrok, ohrozovaný bleskami, napoly udusený množstvom snehu, ako statočný vojak na svojom ťažkom a nebezpečnom stanovišti. Ak je krásne počasie, tu hore v lazúru jasá a šťastne zíza do krajiny. Ba počul som, ako taký kamenný mužík spieval. Naše myšlienky ho často navštevujú. Často sa k nemu utiekame z lopotnej roboty všedného dňa, z tiesne strastiplných chvíľ, zo starostlivých nocí. Veď to tiež nemá ľahké a môžeme sa mnohému od neho priučiť. Dá ti útechu a vieru, ak si v tiesni! Spomeň si preto na neho a na jeho odľahlé miesto! A ak stojíš zase hore a ovíjaš paže okolo neho, tu zmĺkne bolesť tvojej túžby, srdce ti bije pokojne a ticho, čo bolo ťažké, zdá sa ti tak jednoduché a jasné, zabudneš na všetko, na strasti a starosti, trampoty a sklamanie, a tvoja drahá duša sa zase vznáša ľahučká a voľná vysoko nad všetkými zlými hlbinami pozemského žitia!

zdroj: www.kamennimuzici.cz/o-kamennych-muzicich

Nech žijú kamenní mužíci na správnych miestach!
Keška:
Keška je ukrytá pod označeným balvanom z východnej strany (viď. fotohint). Je hneď vedľa turistického chodníka z rázcestia v Smutnej doline na Roháčske plesá. Turistické chodníky v okolí sú od 1.11. do 15.6. uzavreté z dôvodu ochrany Tatranskej prírody.

Prístup ku keške:

  • z rázcestia v Smutnej doline, trvanie: {co by dub} po  
  • od Roháčskych plies, trvanie 0:30 po  
  • od bývalej Tatliakovej chaty,  trvanie 0:30 hodiny po modrá turistická značka
  • zo Smutného sedla, trvanie 0:50 hodiny po modrá turistická značka
Bonusová úloha:
Prilož ruku k dielu a zober z balvanu jeden (ale naozaj len jeden) kameň a ulož ho niekam dolu, na stabilné miesto. Postupne tak vrátime tomuto krásnemu miestu neporušený vzhľad.

Additional Hints (Decrypt)

7z bq zhmvxn anq pubqavxbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)